Streda 17.07.2024
Dnes má meniny 
Bohuslav
°C
20.01.2017 02:44

Hlavné mesto začína stavať prvé náhradné nájomné byty


Ideový zámer vybudovania parku a parkoviska v lokalite Pri kríži. Snímka zdroj: (hmb).


Hlavné mesto SR Bratislava už v najbližších dňoch začne s výstavbou náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných bytov. Prvých 68 bytových náhrad sa bude stavať v lokalite Pri kríži v mestskej časti Dúbravka.


Zhotoviteľom stavby je vysúťažená spoločnosť Metrostav Slovakia a. s., s ktorou hlavné mesto podpísalo zmluvu o dielo. Zhotoviteľ by mal výstavbu zrealizovať do 295 dní od prevzatia staveniska.

„Tento projekt sme prevzali absolútne podcenený a neriešený. Ihneď od nástupu do funkcie sme preto rozbehli procesy a som rád, že aj napriek dlhým rokovaniam a komplikáciám sa nám podarilo dotiahnuť to až k prvej výstavbe náhradných nájomných bytov,“ informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Chcem sa poďakovať starostovi Dúbravky Martinovi Zaťovičovi, ktorý nám poskytol súčinnosť a mesto si tak môže plniť zákonnú povinnosť. Veľmi si to vážim, aj vzhľadom na komplikácie v iných mestských častiach, s ktorými sa pri zabezpečení bytových náhrad neustále stretávame,“ dodal primátor.

Vysúťažený zhotoviteľ začne s výstavbou v druhej polovici februára, pričom samotná výstavba by mala trvať do 295 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Celková cena výstavby je 4 739 794,55 EUR s DPH.

„Mesto sa pri tomto projekte rozhodlo aj pre pridanú hodnotu a prispeje k rozvoju lokality Pri kríži. Na vlastné náklady vybuduje takmer stovku parkovacích miest pre obyvateľov z okolitých domov a park. Vychádzame tak v ústrety obyvateľom okolitých domov, ktorým zabezpečíme nielen komfort parkovania, ale aj možnosť využitia oddychovej zóny v podobe parku,“dodal primátor.

K bytovému domu bude prislúchať 85 parkovacích miest, avšak práve s ohľadom na občanov žijúcich v okolí výstavby, mesto dobuduje ďalších 96 parkovacích miest, ktoré budú môcť plnohodnotne využívať Dúbravčania z okolitých domov. V roku 2017 mesto vyčlenilo na vybudovanie parkoviska s rozlohou 3 854 m2 sumu 400-tisíc EUR. Park, ktorý taktiež vybuduje mesto, bude mať rozlohu približne 4 915 m2 a na jeho výstavbu je v tomto roku vyčlenená suma 200-tisíc EUR. Park bude slúžiť ako oddychová zóna so zeleňou.

V záujme mesta je nájsť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie riešenie zložitej problematiky náhradného nájomného bývania, pretože od 1.1.2017 má Bratislava navyše zákonnú povinnosť doplácať rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným vlastníkom reštituovaných bytov. Mesto má na túto povinnosť v tomto roku vyčlenené 3 milióny EUR. Tieto peniaze však mohlo investovať práve do verejných priestorov či do rozvojových projektov. Aj preto intenzívne rokuje s ministerstvom dopravy a výstavby s cieľom nájsť optimálne riešenie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Náhradné nájomné bývanie v Bratislave po 1. januári 2017 – základné fakty

Hlavné mesto je od 1. januára 2017pripravené na základe zákona zaplatiť vlastníkom reštituovaných bytov sumu, rovnajúcu sa rozdielu trhového mesačného nájomného a regulovaného mesačného nájomného (t. j. kompenzáciu), a to až do poskytnutia bytovej náhrady nájomcovi bytu. Pri vyplácaní kompenzácie však musí postupovať v súlade s platnou právnou úpravou, najmä v súlade so zákonom o majetku obcí a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s majetkom hlavného mesta. Podané žiadosti o vyplatenie kompenzácie hlavné mesto vyhodnotí v zmysle príslušných právnych predpisov a preukázané výšky kompenzácie bude vlastníkom bytov vyplácať v čo najkratšom čase.

Žiadatelia, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktorí sú zapísaní v zozname žiadateľov, majú zákonný nárok ostať v reštituovaných bytoch za nezmenených podmienok do doby, pokým im mesto poskytne bytové náhrady, čo sú vlastníci bytov povinní akceptovať.

Hlavné mesto je pripravené poskytnúť tým žiadateľom, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktorí majú existenčné problémy v reštituovaných bytoch, dočasné umiestnenie v zariadeniach pre seniorov zriadených hlavným mestom. Žiadatelia, ktorí majú o túto formu pomoci záujem, sa môžu informovať priamo v Kancelárii prvého kontaktu – Front Office na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR, prípadne prostredníctvom e-mailu na adrese nahradnenajomnebyvanie@bratislava.sk.

Mesto zároveň s cieľom lepšej informovanosti vyčlenilo pre reštituentov a nájomcov reštituovaných bytov špeciálne vyhradené hodiny, počas ktorých môžu získavať informácie o stave zabezpečenia bytových náhrad priamo v kancelárii prvého kontaktu – Front Office na prízemí bratislavského magistrátu. Poverený odborný zamestnanec je občanom k dispozícii každú stredu v čase od 9. do 11. hodiny. Jeho úlohou je poskytovať informácie o aktuálnom stave náhradného nájomného bývania a riešiť konkrétne prípady v spolupráci s dotknutými odbornými oddeleniami magistrátu.

Hlavné mesto je na základe zákona č. 260/2011 Z. z. povinné zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre žiadateľov, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu. Zákon bol prijatý v roku 2011 a mesto malo zabezpečiť bytové náhrady pre cca 580 žiadateľov do konca roka 2016. Bohužiaľ, vzhľadom na nečinnosť bývalého vedenia vznikol časový sklz a súčasné vedenie napriek tomu, že ihneď od svojho nástupu začalo podnikať potrebné kroky na zabezpečenie náhradných nájomných bytov, nestihlo zabezpečiť bytové náhrady do konca roka 2016. Súčasné vedenie však ihneď po nástupe do funkcie zriadilo špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá sa pod vedením riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy nepretržite venuje riešeniu danej problematiky. O pomoc pri zabezpečení bytových náhrad mesto viackrát požiadalo verejné a súkromné inštitúcie, mestské časti a takisto aj potenciálnych partnerov. Vzhľadom na výšku dotácie môže hlavné mesto totiž stavať len na vlastných pozemkoch.

 

Autor: (hmb)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.10.2016
Karlova Ves nesúhlasí s vytypovanými lokalitami pre náhradné byty
Bratislavská Karlova Ves nesúhlasí s vytypovanými lokalitami v mestskej časti, kde by sa mohli postaviť náhradné nájomné byty. Podľa karloveskej starostky Dany Čahojovej ide o lokality na Nábělkovej, Hlaváčikovej ulici a na ulici J. Stanislava.
viac
12.04.2017
Stanovisko hlavného mesta k výstavbe bytových náhrad Pri kríži
Primátor berie na vedomie hlasovanie poslancov, pri svojom rozhodovaní však musí postupovať tak, aby konal v záujme všetkých obyvateľov Bratislavy a zároveň tak, aby prijaté uznesenia neboli v rozpore so zákonom  či v rozpore s efektívnym a hospodárnym nakladaním s majetkom mesta.
viac
01.05.2017
V Dúbravke sa musí stavať, apeluje ministerstvo dopravy
Ministerstvo dopravy a výstavby SR opätovne verejne apeluje na to, aby výstavba náhradných nájomných bytov v Dúbravke pokračovala.
viac
18.05.2020
Výstavba jedálne na ZŠ na Ulici J. Bottu by mala trvať štrnásť mesiacov
Viac ako rok po tom, ako žiaci základnej školy (ZŠ) na Ulici Jána Bottu v Trnave prišli o možnosť stravovania, začína mesto v areáli školy s výstavbou novej jedálne s kuchyňou.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %