Sobota 09.12.2023
Dnes má meniny 
Izabela
°C
16.11.2017 10:52

Komuniké z 15. rokovania Rady ZMOS


Pohľad na predsednícky stôl počas príhovoru ministra životného prostredia László Sólymosa.


Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zvolal na 14. a 15. novembra 2017 v poradí 15. rokovanie Rady ZMOS. Program reagoval na aktuálne otázky činnosti miestnej územnej samosprávy z viacerých oblastí. Na rokovaní sa zúčastnil aj minister životného prostredia László Sólymos.


Na rokovaní sa zúčastnila aj generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová, zástupcovia rezortov pôdohospodárstva, životného prostredia, Slovenského pozemkového fondu a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

 

Po voľbe návrhovej komisie sa uskutočnila prezentácia produktov a služieb spoločnosti DanubePay, a. s. na tému „Mestské karty áno-nie,“ následne pokračovalo rokovanie vyhodnotením plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS, ktoré uviedla ústredná riaditeľka Anna Labátová. Aktuálne informácie z legislatívneho procesu predložili výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány. Ten následne predložil stanovisko ZMOS k rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020 a nariadeniu vlády SR č. 668/2004. V ďalšom bode rokovania vystúpil minister životného prostredia SR László Sólymos, a to k aktuálnym otázkam v oblasti životného prostredia s dôrazom na aplikáciu a zmeny v zákone o odpadoch. Informáciu o aktuálnom stave implementácie v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov predložil výkonný podpredseda Milan Muška. Ústredná riaditeľka Anna Labátová uviedla návrh pracovnej skupiny na postup pri riešení problematiky systémových zmien pri prerozdeľovaní štátnych dotácií. Aktuálnu ponuku služieb Slovenskej sporiteľne ako partnera ZMOS predstavili zástupcovia Slovenskej sporiteľne. Po tomto bode bola členom Rady ZMOS predstavená ponuka nových služieb spoločnosti Slovak Telekom ako partnera ZMOS.

Druhý rokovací deň začal prezentáciou produktov a služieb spoločnosti Market Locator, s. r. o. Následne sa členovia Rady ZMOS venovali priebežnému vyhodnoteniu plnenia priorít a schválených uznesení 28. snemu a príprave 29. snemu ZMOS. Bodu venovaného aktuálnej situácii pri riešení otázok usporiadania pozemkov pod stavbami sa zúčastnila generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová a odborný zamestnanci. Ďalším bodom rokovania bola informácia o pripravovanej spolupráci ZMOS s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, ktorú uviedol zástupca generálneho riaditeľa pre regióny Ján Lašák. Anna Labátová následne predložila prehľad účasti členov Rady, Predsedníctva a odborných sekcií v roku 2017 a návrh na vyradenie členských obcí z evidencie ZMOS. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko informoval o výstupoch z konferencie Dieťa – rodič – šport a plnení deklarácie Vráťme šport do rodín. Rada ZMOS sa tiež venovala návrhu spolupráce medzi Slovenskou poštou, a. s., a samosprávou. Pred bodmi rôzne a ukončením záveru riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS Zdenko Krajčír prezentoval výsledky národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. – aktivita č. 1 Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí.

 

 

Autor: Michal KALIŇÁK, hovorca a tajomník rady expertov


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.09.2016
Hlavnými témami 8. zasadania Rady ZMOS boli školstvo a informatizácia
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zvolal na 13. a 14. septembra 2016 v poradí 8. zasadnutie Rady ZMOS. Témami dvojdňového rokovania, ktoré sa konalo v Štrbskom Plese, boli viaceré aktuálne problémy miest a obcí, medzi ktorými dominovali hlavne školstvo a informatizácia.
viac
21.09.2017
V Tatrách začalo dvojdňové rokovanie Rady ZMOS
Rokovanie bude prebiehať 21. a 22. septembra v Kongresovej sále hotela Patria v Štrbskom Plese k témam, ktoré sa v rôznych oblastiach dotýkajú činnosti miest a obcí.
viac
06.02.2020
Rokovala Rada Združenia miest a obcí Slovenska
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na stredu 5. februára 2020 v poradí 8. rokovanie Rady ZMOS. Členovia Rady ZMOS sa venovali aktuálnym témam z hľadiska dopadov na samosprávy a vnútorným aktivitám ZMOS.
viac
11.09.2023
Zajtra bude rokovať Rada ZMOS a jej komory – komora miest a komora obcí
Rokovanie Rady ZMOS a jej obidvoch komôr – komory miest a komory obcí sa uskutoční dnes 12. 9. 2023 na Štrbskom plese. Súčasťou rokovania Rady ZMOS bude aj účasť ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie k eurofondom a problematike regionálneho rozvoja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %