Sobota 02.03.2024
Dnes má meniny 
Anežka
°C
18.11.2016 12:00

Mesto pripravuje najväčšiu komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia


Snímka zdroj: (Veronika Janušková, kosicednes.sk).


Košice pripravujú výrazné zlepšenie sústavy mestského verejného osvetlenia. Navyše tak, že pri obrovskej investícii, nebude v nasledujúcich 15 rokoch mestský rozpočet zaťažený nad rámec doterajších nákladov na osvetlenie. 


Nové svietidlá, LED technológie, stožiare, posilnenie osvetlenia najrizikovejších priechodov pre chodcov. Zvýšenie kvality osvetlenia ulíc, bezpečnosti obyvateľov i návštevníkov mesta, a v neposlednom rade až 50-percentná úspora elektrickej energie. To je len časť toho, čo chce dosiahnuť mesto Košice doposiaľ najrozsiahlejšou modernizáciou verejného osvetlenia, s predpokladanou výškou investície takmer 28 miliónov Eur. Okrem iného, pôjde o výmenu 15 193 kusov svietidiel, pričom všetky energeticky náročné nahradia oveľa úspornejšie LED technológie. 

„Zvýši sa tak bezpečnosť na cestách a v uliciach, ale aj atraktivita mesta," zdôraznil primátor mesta Richard Raši. „Vymenených bude až 5 000 stožiarov, a nových bude aj 350 rozvádzačov verejného osvetlenia. Pomocou nich dokáže operátor z hlavného dispečingu upravovať na diaľku napríklad intenzitu osvetlenia, zapínať ho aj vypínať. Doplnené bude osvetlenie v lokalitách kde je v súčasnosti poddimenzované, nevyhovujúce, a z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov, bude zároveň posilnené osvetlenie 100 najrizikovejších priechodov pre chodcov." 

Mesto v súčasnosti zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia na základe zmluvy o nájme so spoločnosťou ELTODO OSVETLENIE, s. r. o.. Platnosť zmluvy však končí 31. 7. 2017. Preto bolo nevyhnutné začať s prípravou podkladov pre výber zmluvného partnera na správu, údržbu, prevádzku a modernizáciu verejného osvetlenia v meste Košice.

V rámci prípravy mesto zabezpečilo vypracovanie Technickej pasportizácie sústavy verejného osvetlenia mesta Košice, a Svetelno-technickej štúdie uskutočniteľnosti modernizácie a dlhodobej udržateľnosti verejného osvetlenia v meste Košice. Zámerom spracovania uvedených podkladov bolo získanie komplexného nezávislého pohľadu na osvetľovaciu sústavu mesta, a kvantifikácia jej súčasného stavu. Tiež odhadnutie potrebných investičných prostriedkov na kompletnú modernizáciu verejného osvetlenia v meste s cieľom dlhodobo udržateľného rozvoja jeho kvality. Vypracovaný bol časový, technický a finančný plán modernizácie, s komplexným návrhom najvhodnejšieho riešenia realizácie projektu z technického, ekonomického aj ekologického pohľadu. V štúdii boli navrhnuté 3 základné modely financovania: rozpočtové financovanie (vlastné zdroje), úver vlastný resp. dodávateľský a PPP – partnerstvo verejného a súkromného sektora – koncesia na verejné osvetlenie. Na základe posúdenia ekonomických údajov, výhod a nevýhod jednotlivých modelov financovania, bol navrhnutý model financovania formou koncesie. Rozhodujúcim dôvodom bolo, že pri tomto modeli financovania si mesto nezvýši úverovú zaťaženosť. Pre ďalšie pokračovanie prípravy procesu verejného obstarávania vedúceho k výberu zmluvného partnera bolo zabezpečené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj spracovanie materiálu: „Štúdia uskutočniteľnosti – analýza pred prijatím rozhodnutia vyhlásiť koncesiu", ktorý je nevyhnutný pre prijatie rozhodnutia verejného obstarávateľa - mesta Košice, vyhlásiť zadávanie koncesie. Štúdia preukázala, že pre Mesto Košice, v prípade ak sa rozhodne realizovať investičný zámer modernizácie verejného osvetlenia, je najvýhodnejší variant financovania projektu práve formou koncesie, lebo prinesie úsporu prevádzkových nákladov na spotrebu energie a údržbu verejného osvetlenia.

Hlavným predmetom koncesie by bolo poskytovanie služieb spojených s prevádzkou, opravou a údržbou sústavy verejného osvetlenia, ktoré v sebe budú zahŕňať aj náklady na vynaložené investície. Koncesná zmluva by bola uzatvorená na obdobie 15 rokov.

O príprave komplexnej modernizácie verejného osvetlenia mesta Košice budú rokovať košickí mestskí poslanci 12. 12. 2016.

 

Autor: Miroslav SAMBOR, kosice.sk


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.07.2016
Malacky budú pokračovať v modernizácii verejného osvetlenia
Druhá etapa modernizácie verejného osvetlenia v Malackách by mala mesto podľa odhadov stáť približne 1 300 000 eur.
viac
25.04.2017
Bratislava chce vyhlásiť tender na verejné osvetlenie do konca mája
Verejnú súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave chce hlavné mesto vyhlásiť do konca mája. Lehotu na predkladanie ponúk predpokladá do konca augusta a ukončenie verejného obstarávania do konca tohto roka.
viac
01.08.2017
Verejné osvetlenie v Košiciach bude dočasne spravovať Dopravný podnik
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. (DPMK) bude zabezpečovať od 1. augusta 2017 správu a údržbu verejného osvetlenia v Košiciach do skončenia verejnej súťaže na koncesiu na poskytovanie služieb verejného osvetlenia.
viac
29.04.2020
Zimný štadión v Trebišove dostal nové osvetlenie
Mesto Trebišov ukončilo plánovanú rekonštrukciu osvetlenia zimného štadióna, podľa radnice bola nevyhnutná z dôvodu veľkých energetických strát.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %