Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
12.07.2021 01:35

Mesto Šaľa sa vydalo na cestu za zlepšovaním na princípoch modelu CAF


Snímka zdroj: (MsÚ).


Šalianska radnica už niekoľko rokov pracuje na skvalitňovaní služieb pre občanov. Terajšie vedenie mesta, od svojho nástupu, nastavuje filozofiu fungovania úradu v zmysle služby občanovi, lebo verejná služba má znamenať, že úrad je tu pre občana s cieľom vybaviť jeho požiadavku čo najústretovejšie.


Po vybudovaní klientskeho centra sa najnovšie zapojila radnica do výzvy Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a bola úspešne vybratá ako jedna z 8 samospráv na Slovensku, ktorej bude poskytnutá podpora pri implementácii modelu CAF. Spolu s mestami Nitra, Liptovský Mikuláš, Žilina, mestskými časťami Bratislava – Karlova Ves, Rača, Vajnory a obcou Vysoká nad Kysucou sa vydalo na cestu za zlepšovaním, ktoré by malo byť na záver spojené so získaním medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF.  ÚNMS SR týmto organizáciám poskytne školiacu, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť, ktorá im proces implementácie modelu CAF uľahčí a pomôže im úspešne prejsť aj Externou spätnou väzbou modelu CAF, ktorá preverí správnosť zrealizovaných krokov.

Európsky model zlepšovania organizácií verejnej správy prostredníctvom samohodnotenia CAF patrí do skupiny modelov komplexného manažérstva kvality, ktorý sa pôvodne inšpiroval modelom výnimočnosti EFQM. Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework) sa na niekoľko mesiacov stane sprievodcom administratívnych kapacít mesta. Časť zamestnancov úradu absolvovala dvojdňové vzdelávanie a počas letného obdobia v tímoch spoločne vypracujú samohodnotiacu správu.  Na základe nej bude následne spracovaný akčný plán zlepšovania, t. j. približovania sa k ideálu. Tento plán by mala samospráva následne naplniť. Model CAF sa bude na mestskom úrade implementovať v trvaní 14 mesiacov.

Mestský úrad a jeho zamestnanci majú záujem rozvíjať kvalitu svojej práce, zvyšovať efektívnosť, vlastnú výkonnosť za pomoci nástrojov kvality. Na druhej strane mesto Šaľa ako zamestnávateľ chce umožniť zamestnancom rozvíjať sa a zefektívniť riadenie úradu. Pretože cieľom je lepšie a efektívnejšie riešenie úloh v prospech občana.

 

Autor: (MsÚ)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.11.2020
NKÚ sa zameral na sociálnu oblasť
Národná autorita pre oblasť externej kontroly sa aj v tomto roku zamerala na sociálnu oblasť. Záujemcovia o opatrovateľskú službu sú na Slovensku odkázaní na samosprávy a nie vždy od nich adekvátnu a kvalitnú službu aj dostanú. Potvrdzujú to závery kontroly NKÚ SR.
viac
23.11.2020
Informácia k tvorbe rozpočtov
Mestá a obce vstupujú do obdobia tvorby rozpočtov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, ako základného nástroja finančného riadenia miest a obcí.
viac
26.03.2021
Zefektívnenie fungovania verejnej správy
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na svojej webovej stránke zverejnil odkaz na promo video modelu CAF, ktorý je zameraný na organizácie verejnej správy, ktorého zavedenie napomáha organizácii zefektívniť svoje fungovanie.
viac
10.11.2021
ZMOS a SK 8 ohlásili spoluprácu
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenie samosprávnych krajov SK 8 chcú spolupracovať na rozvoji územia.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %