Sobota 02.03.2024
Dnes má meniny 
Anežka
°C
04.11.2023 10:55

Podpísali sme Memorandum o spolupráci na rozvoji konceptu Smart City


Snímka z podpisu Memoranda o spolupráci medzi Slovak Smart City Cluster a Združením miest a obcí Slovenska


Slovak Smart City Cluster a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) podpísali Memorandum o spolupráci na rozvoji konceptu Smart City. Za ZMOS memorandum podpísal jeho predseda Jozef Božik, za Slovak Smart City Cluster Igor Wzoš, predseda predstavenstva.


„Vzhľadom na význam uvedomelého prístupu k udržateľnému rozvoju miest a regiónov Slovenska, nutnosti spolupráce širokého spektra aktérov verejného, súkromného a akademického sektora a realizácie integrovaných aktivít miestnych a regionálnych samospráv v oblasti smart princípov, máme vôľu spolupracovať na ďalšom rozvoji a implementácii konceptov smart rozvoja obcí, miest a regiónov smerujúcich k efektívnejšiemu fungovaniu miest a regiónov Slovenska. 

Vzhľadom k podobnému zameraniu záujmov a oblastiam činností si tiež uvedomujeme dôležitosť zdieľania informácií, výmeny skúseností, či transferu znalostí a know-how,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik. Podpis Memoranda o spolupráci sa v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave uskutočnil vo štvrtok 2. novembra 2023. 

Predmetom spolupráce sú aktivity smerujúce k rozvoju, efektívnej implementácii a propagácii konceptu smart rozvoja obcí, miest a regiónov a to najmä v oblastiach:

- metodiky tvorby a implementácie smart konceptov pre obce, mestá a regióny, 

- tvorby politík, stratégií a koncepcií smart rozvoja obcí, miest a regiónov,

- analýzy pripravenosti, resp. potenciálu rozvoja miest v jednotlivých oblastiach, 

- vzdelávania predstaviteľov a zamestnancov samospráv na lokálnej úrovni ako aj ďalších zástupcov subjektov v území,

- rozvoja a podpory komplexného prístupu k problematike rozvoja Smart Cities s dôrazom na integráciu:

- udržateľného environmentálneho, ekonomického a sociálneho rozvoja,

- energetickej efektivity a cirkulárnej ekonomiky, dopravy a infraštruktúry,

- vzdelávania a turizmu,

- inteligentnej správy miest a bezpečnosti a ochrany majetku miest a obcí.

Vzájomná spolupráca sa bude prejavovať aj vo forme:

- poskytovania vzájomnej podpory pri presadzovaní konceptu smart rozvoja v stratégiách a politikách rozvoja na úrovni EÚ, národných štátov, regiónov, miest a obcí,

- výmeny informácií, transferu a šírenia know how v uvedenej oblasti smerom k verejnej správe, vrátane miestnej územnej samosprávy,

- vzájomného informovania o organizovaných podujatiach, dostupných koncepčných a metodických materiáloch, 

- pravidelných stretnutí a organizovania spoločných podujatí, účasťou na odborných podujatiach organizovaných Partnerskými stranami,

- prípravy projektových zámerov v rámci programov EÚ a ďalších programov, 

- realizácie spoločných projektov na základe bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv o spolupráci na nich medzi partnermi.

- vzájomnej propagácie na organizovaných podujatiach a prostredníctvom svojich komunikačných kanálov (konferencie, web, sociálne siete, newslettre a pod.)

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.04.2023
ZMOS a Jednota dôchodcov na Slovensku podpísali Memorandum o spolupráci
Vytvorenie strategického partnerstva a vzájomná bezodplatná spolupráca pri poskytovaní vzájomnej podpory a výmeny informácií je hlavným cieľom Memoranda a o spolupráci, ktoré podpísal predseda ZMOS Branislav Tréger s predsedom Jednoty dôchodcov na Slovensku Michalom Kotianom.
viac
29.09.2023
ZMOS a Smart Cities Klub podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik a predseda Smart Cities Klub, o.z., Miloslav Jurík podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci medzi obidvoma organizáciami.
viac
15.11.2023
Slovak Smart City Cluster ponúka samosprávam odborné certifikované vzdelávanie
Slovak Smart City Cluster ponúka zamestnancom samospráv odborné certifikované vzdelávanie na témy – Smart City špecialista a Energetický manažment.
viac
19.01.2024
Spolupráca podporí kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby v samospráve
ZMOS 18. januára podpísalo Memorandum o spolupráci s Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu s cieľom vytvoriť rámec dlhodobej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb v kontexte odborného poradenstva pre samosprávu
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %