Pondelok 30.03.2020
Dnes má meniny 
Vieroslava
°C
02.04.2019 10:10

Pozvánka na seminár


Slovenská agentúra životného prostredia - logo


Slovenská agentúra životného prostredia Vás srdečne pozýva na semináre zamerané na Práva a povinnosti samospráv v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie vo všetkých krajských mestách.


Cieľom seminárov je priblížiť samosprávam problematiku odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov na životné prostredie a pomôcť samosprávam v zorientovaní sa v ich jednotlivých právach a povinnostiach viažucich sa ku krokom procesu posudzovania navrhovaných činností (EIA) a posudzovania strategických dokumentov (SEA) podľa zákona.

Obec má v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré sa vykonáva podľa požiadaviek daných zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon), veľmi dôležité postavenie s množstvom povinností a práv. V procese posudzovania môže vystupovať na niekoľkých pozíciách, ktorých úlohy sa môžu kumulovať:

- dotknutá obec, ktorá sleduje a háji záujmy samosprávnej jednotky a zabezpečuje väzbu medzi verejnosťou, navrhovateľom a príslušným orgánom,

- povoľujúci orgán, ak vydáva povolenie navrhovanej činnosti alebo ich zmien podľa osobitných predpisov (stavebný zákon),

- dotknutý orgán, ak plní úlohy orgánu štátnej správy,

- navrhovateľ, v prípade ak podniká ako právnická osoba,

- obstarávateľ a schvaľujúci orgán pre strategické dokumenty napr. územnoplánovacej dokumentácie.

Semináre sa uskutočňujú v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, jeho hlavnej aktivity 1 Informačné aktivity v oblasti odpadov.

Každý účastník seminára dostane príručku Práva a povinnosti samospráv v procese EIA a SEA, v ktorej je poskytnutý prehľad o všetkých podstatných pojmoch a procesných úkonoch, ktoré definuje zákon, ako aj prehľadný časový harmonogram priebehu posudzovania vplyvov strategických dokumentov a navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa zákona s uvedením zodpovedného subjektu, uvedením počtu dní, ako aj uvedením začiatku plynutia lehoty pre jednotlivé kroky v procese posudzovania vplyvov. Ďalej sú v tabuľkovej forme uvedené práva a povinnosti obce v rôznych postaveniach v tomto procese. Príručka uvádza tiež prehľad zákonom definovaných lehôt vzťahujúcich sa k obciam plynúcim z povinnosti informovať verejnosť o jednotlivých krokoch procesu, doručení dokumentácie a možnosti nahliadnutia do nej a pod.

Zaregistrovať sa na seminár je možné cez on-line prihlasovanie http://globus.enviroportal.sk/seminarEIA/, kde je možné vybrať si miesto a termín seminára. V prípade nejasností či dotazov je možné využiť e-mailový kontakt eia@sazp.sk, alebo telefonicky 048/4374163.

Všetci ste srdečne pozvaní a tešíme sa na Vašu účasť

Autor: (sazp)


komentáre
SHOW ALL
podobné
13.06.2016
Krupina nevie zastaviť výstavbu betonárne
Takmer 250 obyvateľov Krupiny sa v máji podpísalo pod petíciu proti výstavbe betonárne v areáli bývalého podniku Osivo na Ulici Osloboditeľov.
viac
11.11.2016
Cenu Slovenskej republiky za krajinu udelili mestu Hriňová
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) udelilo 9. novembra 2016, v priestoroch historickej Radnice mesta Banská Bystrica, Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016 mestu Hriňová za projekt „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“.
viac
04.10.2017
Ministerstvo spustilo pilotný ročník súťaže ENVIROMESTO 2017
Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo pre environmentálne aktívne mestá súťaž ENVIROMESTO 2017, ktorá bude prebiehať v jesenných mesiacoch.
viac
30.09.2019
Konferencia: Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR
Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú 1. - 2. októbra 2019 v hoteli Slovakia v Žiline X. ročník medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.86 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.05 %