Piatok 28.02.2020
Dnes má meniny 
Zlatica
°C
10.04.2017 08:30

Prihláste sa do súťaže „Do práce na bicykli“


Plagát súťaže.


Po úspešnom priebe­hu posledných troch ročníkov celonárod­nej kampane „Do práce na bicykli“ sa jej autori rozhodli po­kračovať aj v tomto roku.


Projekt, ktorý podporuje zdravý životný štýl, chráni životné prostredie, šetrí financie účastníkov na dopravu a podporuje udrža­teľnú mobilitu v me­stách, sa opäť vráti do ulíc Žiliny.

Novinkou tohto roč­níka je tvár kampane – Peter Sagan, ktorý prebral záštitu nad touto ak­ciou a svojimi cyklistickými výkonmi doma i vo svete motivuje mnoho ďalších ľudí k aktívnemu životnému štýlu.

Súťaž sa uskutoční v období od 1. do 31. mája 2017, kedy budú súťažiaci dochádzať do práce na bicykli a svoje údaje o jazdách si budú prie­bežne evidovať do systému. Po skončení tohto obdobia bude prebiehať vyhodnotenie údajov zo systému. Účast­níci súťaže s najlepšími výsledkami budú ocenení počas slávnostného vyhodnotenia spojeného s odovzdávaním cien pre jednotlivé kategórie na lokálnej i národnej úrov­ni. Záujemcovia, ktorí sa do súťaže chcú zapojiť, musia vytvoriť 2 – 4 členné tímy z rovnakej firmy/organizácie/ inštitúcie sídliacej na území mesta Žilina. Za danú fir­mu/organizáciu/inštitúciu sa môže zúčastniť neobmedzený počet tímov. V tomto roku majú možnosť zapojiť sa do súťaže aj tímy študentov, ktorí budú na bicykli dochádzať do svojich škôl. Každý zo zúčastnených študentov však musí v deň začatia súťa­že dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

Registrácia tímov prebie­ha v období od 1. 3. do 5. 5. 2017, pričom súťaž začína už 1. mája 2017. Súťažiť sa bude v 3 kategóriách, a to:

• celkový počet najazdených kilometrov – tím a jednotli­vec,

• celkový počet jázd – tím a jednotlivec,

• bonus – vyžrebovanie 1 súťažiaceho, ktorý odjazdil aspoň 2/3 ciest do a z práce na bicykli.

 

Tohtoročná, v poradí štvrtá celonárodná akcia bude pro­pagovať výhody, ktoré so sebou prináša cestovanie do práce na bicykli. Zároveň chce poukázať na negatívne do­sahy individuálnej automobi­lovej dopravy na celkovú kva­litu života v našich mestách. Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor a organizačným a odbor­ným garantom je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystri­ca. Lokálnym koordinátorom súťaže za mesto Žilina je Mgr. Ľuboš Slebodník, vedúci oddelenia mobility, e-mail: lubos.slebodnik@zilina.sk.

Registrácia, koordinácia, evidencia a propagácia bude zabezpečená prostredníctvom webového portálu www.dopracenabicykli.eu. Viac informácií o pravidlách a priebehu súťaže sa dočíta­te na webovej stránke www. dopracenabicykli.eu alebo na stránke www.mindop.sk v sekcii – aktuality ministerstva.

 

Autor: (Pavol ČORBA, hovorca mesta)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.08.2016
Žilina získa na projekt znižovania uhlíkových emisií príspevok 144 454 eur
Mesto Žilina získa na implementáciu projektu, zameraného na znižovanie uhlíkových emisií v mestách, finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 144 454 eur formou refundácie.
viac
20.03.2017
Nadácia Ekopolis odštartovala jubilejný 15. ročník ankety Strom roka
Stromy majú svoj nenahraditeľný význam v živote človeka, zaslúžia si našu pozornosť, starostlivosť aj ochranu. Aj preto je cieľom ankety Strom roka, ktorej v poradí už 15. ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis, upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.
viac
29.08.2017
Čoskoro začína Európsky týždeň mobility 2017
Do kampane sa môžu svojím tematickým podujatím zapojiť nielen samosprávy miest, ale aj neziskové organizácie, inštitúcie a školy. Registrácia je možná do 16. septembra.
viac
04.10.2017
Ministerstvo spustilo pilotný ročník súťaže ENVIROMESTO 2017
Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo pre environmentálne aktívne mestá súťaž ENVIROMESTO 2017, ktorá bude prebiehať v jesenných mesiacoch.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.90 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.84 %