Nedeľa 03.12.2023
Dnes má meniny 
Oldrich
°C
20.10.2015 10:10

Samosprávy by mali v sociálnych službách sledovať aj starnutie občanov


Dôchodcovia budú potrebovať pomoc v domácnosti čoraz častejšie. (Foto: Pixabay)


Mestá a obce sú významnými aktérmi sociálnej politiky. Šírka služieb, a teda aj adresnej pomoci závisí nielen od možností samospráv, či nastavenia systému štátom, ale aj od štruktúry sociálne odkázaných obyvateľov.


Práve tieto ukazovatele ovplyvňujú formy a spôsoby sociálnych služieb poskytovaných konkrétnymi mestami a obcami. Miestna územná samospráva zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách a tiež v rámci svojich možností, a to upravením rozsahu sociálnych služieb v príslušných všeobecne záväzných nariadeniach.

Z tohto pohľadu samospráva na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie môže zriaďovať napríklad zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, prípadne denný stacionár. Zároveň sú poskytovateľmi opatrovateľskej služby, prepravnej služby a odľahčovacej služby. Paleta sociálnej pomoci vo vzťahu k seniorom je však omnoho širšia. Dokazujú to aj samosprávy, ktoré zabezpečujú rozvoj jedla, poskytujú obslužnú činnosť, prípadne poskytujú ďalšie služby, ktoré občanom uľahčujú život.

Pomoc v domácnosti bude žiadanejšia

Podľa výkonného podpredsedu ZMOS Jozefa Turčányho „práve október ako mesiac úcty k starším je príležitosťou zvýrazniť vzťah k seniorom, ale aj poďakovať sa tým, ktorí sa o nich starajú.“ Výkonný podpredseda zároveň zdôrazňuje: „Mestá a obce sledujú demografický vývoj v obci a prispôsobujú mu formy sociálnej pomoci, pretože si uvedomujú, že počet ľudí, ktorí budú v budúcnosti potrebovať pomoc, bude stúpať.“

Mestá a obce v priebehu tohto mesiaca pravidelne organizujú rôzne kultúrno-spoločenské a osvetové podujatia, ktoré sú venované našim najstarším obyvateľom. Miestna územná samospráva pritom počtom organizácií pôsobiacich v sociálnych službách, ako aj rozsahom svojej činnosti je najvýznamnejším aktérom sociálnej pomoci.

Autor: (kal)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.11.2023
Začína sa kampaň za zastavenie násilia páchaného na ženách
Tohtoročná kampaň Zastavme násilie na ženách 2023 zdôrazňuje dôležitosť urýchlených investícií, ktoré pomôžu predchádzať a odstraňovať násilie páchané na ženách a dievčatách.
viac
27.11.2023
Envirorezort chce opätovné zavedenie lovu vlka
Lov vlka dravého by mohol byť opäť obnovený na základe stanovovaných kvót, rovnako ako to bolo pred rokom 2021. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívno-právnom portáli Slov-Lex.
viac
30.11.2023
Pre niekoho odpad, pre iných poklad
Týmto spôsobom pristupujú zamestnanci Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom ku knihám, ktoré svoju životnú púť mali ukončiť na zbernom dvore. Vďaka iniciatíve zamestnancov však v jeho priestoroch vznikla malá knižnica, ktorá ponúka možnosť bezplatnej výpožičky či výmeny rôznorodých titulov.
viac
30.11.2023
Prímestskú autobusovú dopravu na východe bude riadiť dispečing
Samosprávne kraje na východe Slovenska zavádzajú novinku v doprave – centrálny dispečing a informačný systém IDS Východ. Prvá etapa systému, ktorý umožní zavádzanie garantovaných prestupov a informačných tabúľ na zastávkach, bude spustená v januári 2024.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.08 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %