Sobota 27.11.2021
Dnes má meniny 
Milan
°C
28.04.2021 11:40

Šesť cezhraničných mikroprojektov v PSK dostalo zelenú


Na snímke Slavomír Sakalík zo Slovenského červeného kríža Územný spolok Svidník a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský pri podpise zmluvy.


Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal zmluvy s ďalšími úspešnými žiadateľmi o finančný príspevok pre individuálne mikroprojekty v cezhraničnom partnerstve s Karpatským euroregiónom v Poľsku.


V rámci slovensko-poľskej spolupráce sa tak bude realizovať šesť mikroprojektov v celkovej hodnote viac ako 208-tisíc eur.

Medzi projektami podporenými v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 sú tri mikroprojekty zamerané na ochranu a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva (prioritná os 1) a tri mikroprojekty zamerané na vzdelávanie v pohraničí (prioritná os 3).

„Partnerstvo s naším poľským susedom je dlhodobo úspešné a má veľký význam. Európske štrukturálne fondy tomu len napomáhajú a prinášajú do vzájomných aktivít ešte viditeľnejšie benefity pre obe strany. Teším sa tomu, že tieto iniciatívy sú tu a nové projekty pre ochranu kultúry, zdravia či rozvoja nových technológií vnesú tiež edukatívny i investičný rozmer do nášho kraja,“ uviedol v súvislosti s podpísaním zmlúv predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Krajské múzeum v Prešove ako jediné uspelo v oboch prioritných osiach. V rámci mikroprojektu zameraného na ochranu a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva vytvorí prešovské múzeum v spolupráci s partnerským poľským múzeom v Rzeszowe virtuálnu prehliadku expozícií oboch múzeí. Tá bude dostupná prostredníctvom aplikácií a rozhraní Google. Výstavy a expozície plánujú múzeá obohatiť o lektorské sprievodné slovo formou zvukových nahrávok vo viacerých jazykových mutáciách. Novinka sa dotkne aj dvoch pobočiek Krajského múzea v Prešove, a to kaštieľa v Hanušovciach i Stropkove.

V rámci rozvoja cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania vytvoria obe múzeá reštaurátorskú dielňu. Vybavia ju najmodernejšími technológiami ako napr. vysokovýkonným ultrazvukovým prístrojom a stereomikroskopom s výkonnými zobrazovacími funkciami. Následne budú organizovať semináre s praktickými ukážkami týchto moderných technológií najmä pre mládež.

Vzdelávať plánuje spoločne so svojim poľským partnerom aj Slovenský červený kríž Územný spolok Svidník. A to predovšetkým deti základných škôl, ich rodičov, pedagógov a výchovných pracovníkov. Mikroprojekt je zameraný na osvojenie teoretických vedomostí o základných životných funkciách, o stavoch ohrozujúcich život a o zásadách poskytovania prvej pomoci. Následne budú v spolupráci s poľským partnerom verejne organizované podujatia v mestách Svidník, Giraltovce, Stropkov a Rzeszow pod názvom Prvá pomoc rozprávkou.

Vzdelávacie aktivity čakajú aj samosprávu v meste Veľký Šariš. Hlavným cieľom mikroprojektu je skvalitnenie cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania prostredníctvom kurzov pre zamestnancov samospráv so zameraním na prácu online v období pandémie.

V rámci prioritnej osi ochrana a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva dostal zelenú aj projekt Slovenského technického múzea – Múzeum Solivar. Vďaka spolupráci s poľským partnerom pribudne v múzeu interaktívne vybavenie expozície, ktoré bude podporené využitím e-produktov. Zároveň budú v rámci cezhraničnej aktivity spoločne organizované podujatia v Prešove a Krosne - Dni soli s tradičnými remeslami.

Úspešné boli v Prešovskom kraji aj Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Prešov. V rámci mikroprojektu prioritnej osi 1 zmodernizujú s poľským partnerom náučné chodníky Sigord a Tajch. Pribudnú zmodernizované altánky, lavičky, studnička, lávky a iné prvky infraštruktúry, ako kŕmidlá, pozorovateľňa pre deti a informačné tabule.

Rozpočet týchto mikroprojektov bude z 85 % financovať Európsky fond regionálneho rozvoja z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, 15 % rozpočtu bude financovaných zo štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov mikroprijímateľa.

„Aktuálne Prešovský samosprávny kraj, ako implementačná jednotka pre fond mikroprojektov, od roku 2014 uzatvoril zmluvy pre realizáciu mikroprojektov v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku v celkovej hodnote viac ako 2 milióny eur. Naše čerpanie z dostupnej alokácie je takmer na hranici 100 %, čo je napriek pomerne zložitej administrácii a náročnosti implementácie projektových zámerov veľmi dobrá vizitka živej spolupráce s partnermi v pohraničí,“ dodal M. Majerský s tým, že posledné zazmluvnené cezhraničné mikroprojekty by mali byť ukončené a zrealizované najneskôr do konca roka 2022.

 

Autor: (Daša JELEŇOVÁ, hovorkyňa PSK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.09.2018
V kraji sa preinvestuje ďalších 600-tis. eur v cestovnom ruchu a kultúre
Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A ďalších 17 mikroprojektov. Sú realizované v partnerstve so združením Karpatský euroregión.
viac
25.07.2020
Ako sa realizoval program Interreg PL-SK v roku 2019
Úspechy a neúspechy realizácie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko 2021 -2024 za rok 2019 sa môžete dočítať vo výročnej správe o realizácii programu, ktorá už bola schválená Európskou komisiou.
viac
17.09.2020
Výzva pre subjekty zo ŽSK z Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020
Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” vyhlásil výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Termín uzávierky je 30. september 2020.
viac
02.11.2020
Objavte NATURPARK Podunajsko
Deväť projektových partnerov z oboch strán Dunaja sa podieľalo na vzniku prvého naturparku na Slovensku - NATURPARKu Podunajsko.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.60 %