Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
20.07.2020 03:00

Silná kohézna politika v budúcom rozpočte EÚ 2021-2027 a pláne obnovy EÚ


Ilustračná snímka.


Partneri Kohéznej aliancie upozornili členské štáty, že v dosiahnutom kompromise týkajúceho sa rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 a pláne obnovy sa musia zachovať investície do miest a regiónov.


Zároveň zdôraznili,  že oživenie Európy nie je možné bez silnej kohéznej politiky a skutočného partnerstva medzi európskymi, národnými, regionálnymi a miestnymi aktérmi.

Miestna a regionálne samosprávy vyjadrili podporu silnej kohéznej politiky a silnému plánu obnovy Európy a zdôrazňujú princíp viacúrovňového partnerstva vo vyhlásení Kohéznej aliancie (#CohesionAlliance) adresovanej eurokomisárke pre súdržnosť a reformy Elise Ferreire a predsedovi Výboru pre regionálny rozvoj (REGI) Európskeho parlamentu Younous Omarjee pred plánovaným zasadnutím Európskej rady EÚ.

Samit lídrov EÚ sa mal uskutočniť 17.-18. júna 2020, ale vzhľadom na nedosiahnutie dohody o viacročnom rozpočtovom rámci na roky 2021-2020 a fonde obnovy medzi členskými krajinami pokračuje zasadnutie európskeho samitu aj dnes.

Podľa #CohesionAlliance kríza vyvolaná pandémiou COVID 19 oslabuje hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť Európy a jej schopnosť zabezpečiť ekologickejší, inkluzívnejší a inteligentnejší prechod k udržateľnejšej budúcnosti. Preto #CohesionAlliance – široko rozsiahla európska koalícia združujúca viac ako 12 000 signatárov - nalieha na členské štáty EÚ, aby podporili silný viacročný finančný rámec (VFR) 2021 - 27 a silné plány obnovy. VFR a plány obnovy musia podporovať súdržnosť ako základnú hodnotu Európskej únie a ako kľúčový cieľ všetkých európskych politík a investícií.

#CohesionAlliance vyzýva k silnej, efektívne a flexibilné politiky súdržnosti na základe dlhodobých perspektív a princípov partnerstva so zapojením miestnych a regionálnych samospráv vo všetkých opatreniach v oblasti obnovy. Tým pomôžeme naštartovať a opätovne budovať ekonomiky, podporiť udržateľnosť a posilniť územnú a sociálnu súdržnosť v Európskej únii.

Predsedovia zakladajúcej partnerskej organizácie #CohesionAlliance odovzdali obnovené vyhlásenie eurokomisárke zodpovednej za súdržnosť a reformy Elise Ferreirovej a predsedovi Výboru REGI Európskeho parlamentu, Younous Omarjee.

Elisa Ferreira, eurokomisárka zodpovedná za súdržnosť a reformy, uviedla: „Hospodárske predpovede Komisie zverejnené minulý týždeň poukazujú na hlbšiu recesiu, ako sa očakávalo, s ničivými následkami a väčšími rozdielmi a nerovnosťou. Preto potrebujeme silnú kohéznu politiku a spravodlivú a súdržnú obnovu. DNA kohézie vidíme vo všetkých návrhoch Komisie na oživenie: veľkorysé ustanovenie pre politiku súdržnosti a metódu súdržnosti vo fonde na oživenie hospodárstva a iných nástrojoch.. Bojovala som za to a ja budem naďalej bojovať. Spoliehame sa na Vás, na Vaše lobovanie vo Vaších krajinách a regiónoch. Čas je krátky, musíme rýchlo konať, aby sme dostali naše posolstvo von, pripravili naše plány a programy a zabezpečili to, aby žiaden región nezaostával“.

Younous Omarjee , predseda Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj, uviedol: „ Kríza narušila Európu. Plán obnovy a ambiciózny rozpočet sú preto nevyhnutné. Krátkodobé oživenie musí dopĺňať dosahovanie dlhodobých cieľov, osobitná hospodárska, sociálna a územná súdržnosť. Vyzývame Európsku Radu, aby sa zjednotila okolo silného rozpočtu. Je tiež nevyhnutné, aby bol plán obnovy priamo prístupný pre regióny a aby sa dal demokraticky kontrolovať. To sú požiadavky Európskeho parlamentu“.

Každý, kto verí v silnú kohéznu politiku EÚ je vítaný pripojiť sa k #CohesionAlliance podpisom nového vyhlásenia. #CohesionAlliance vyzýva všetkých 12 000 signatárov prvotného vyhlásenia, aby tým opätovne potvrdili svoj politický záväzok zvýšením informovanosti o zásadnej úlohe politiky súdržnosti a potrebe silnej politiky súdržnosti v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a pláne na oživenie hospodárstva.

List #CohesionAlliance adresovaný predsedovi Európskej komisie Charlesovi Michelovi.

Zdroj: Rada európskych obcí a regiónov (CEMR)

Súvisiace oznamy ZMOS: ZMOS podporilo iniciatívu kohézna aliancia

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
13.07.2020
Európska iniciatíva „Podpora zamestnanosti mladých ľudí“
Európska komisia minulý týždeň prijala opatrenia na rozvoj potenciálu a podporu zamestnanosti mladých ľudí.
viac
25.07.2020
ZMOS vníma nový európsky rozpočet pozitívne aj napriek škrtom pre Slovensko
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vníma nový európsky rozpočet pozitívne aj napriek škrtom pre Slovensko. Za dôležité považuje teraz zameranie sa na štruktúrovaný viacúrovňový dialóg v rámci národnej, regionálnej a miestnej úrovne.
viac
29.12.2020
J. Hlinka: Čerpáme skúsenosti iných samospráv z EÚ
Jeden z najväčších míľnikov pre samosprávu na Slovensku bolo prijatie ustanovení Európskej charty miestnej samosprávy, hovorí jeden z najdlhšie slúžiacich starostov na Slovensku, Jaroslav Hlinka.
viac
05.02.2021
MIRRI plánuje do apríla vyhlásiť tri eurofondové výzvy na regionálny rozvoj
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje do apríla tohto roku vyhlásiť tri eurofondové výzvy. Uviedol to Andrej Ďuríček z odboru komunikácie rezortu v reakcii na apel Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) čerpať európske peniaze z IROP.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %