Sobota 26.09.2020
Dnes má meniny 
Edita
°C
27.06.2020 05:25

Školské poplatky za apríl a máj navrhuje primátorka znížiť na 0 eur


Mestský úrad v Prievidzi.


Na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladá primátorka mesta Prievidza návrh Doplnku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach.


Po jeho schválení bude môcť mesto Prievidza rodičom „odpustiť“ poplatky za mesiace apríl a máj.

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení je zo zákona povinné určiť výšku príspevkov od rodičov formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN).

V súvislosti s epidemiologickou situáciou došlo v mesiacoch apríl a máj k prerušeniu prevádzky škôl a školských zariadení. Školy sčasti zabezpečovali vzdelávanie žiakov dištančnou formou, no systematický „on-line“ výchovno-vzdelávací proces v materských školách, školských kluboch detí a CVČ neprebiehal a rovnako nebolo v tomto čase zabezpečované pre deti a žiakov ani školské stravovanie. Napriek tomu mnohí rodičia platili pôvodnú výšku poplatkov v súlade s platným znením VZN mesta. Niektorí rodičia stanovené úhrady pozastavili.

Primátorka mesta Prievidza pristúpila k posúdeniu vzniknutej situácie a po dôkladnom zvážení všetkých ekonomických a sociálnych aspektov sa rozhodla predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva úpravu aktuálne platného VZN, ktorou sa navrhuje stanoviť výšku príspevkov od rodičov  v materských školách, v materských školách pri základných školách, v školských kluboch detí pri základných školách, v Centre voľného času a v školských jedálňach pri materských aj základných školách za mesiace apríl a máj na sumu 0 eur.

Výška príspevkov sa po schválení pripravovanej zmeny VZN nebude znižovať v prípadoch, ak je rodič alebo zákonný zástupca za predchádzajúce obdobie dlžníkom voči škole alebo školskému zariadeniu, ktorého zriaďovateľom je mesto.

V prípade, ak rodičia detí a žiakov uhradili príspevky za MŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ vopred, podľa návrhu bude možné presunúť ich na nasledujúce obdobie dní školského vyučovania. Ak však dieťa alebo žiak končí v tomto školskom roku dochádzku do niektorého z uvedených typov škôl a školských zariadení, navrhuje sa, aby boli uhradené poplatky za apríl a máj rodičom vrátené na účet po ukončení tohto školského roka, najneskôr však k 31. augusta 2020.

Autor: (Michal ĎUREJE, hovorca mesta)


komentáre
SHOW ALL
podobné
17.10.2017
Ružinov aj tento rok pomôže rodinám v núdzi vianočným príspevkom
Rodiny s nezaopatrenými deťmi v hmotnej alebo náhlej núdzi, ktoré majú trvalý pobyt v bratislavskom Ružinove, môžu mať aj tento rok o čosi pokojnejšie vianočné sviatky. Miestna samospráva im opäť pomôže vianočným finančným príspevkom, ktorý je od 140 do 190 eur, a to v závislosti od počtu detí.
viac
12.05.2020
Podnikateľom znížia alebo odpustia platby za letné terasy
V najbližších dňoch sa chystá mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Banskej Bystrici, kde chce primátor Ján Nosko predložiť poslancom návrh na zníženie platieb za letné terasy o 80 percent.
viac
12.06.2020
V Prievidzi budú rodičia školákov jedálňam po novom platiť kauciu
Rodičia detí, ktoré sa stravujú v školských jedálňach pri základných školách (ZŠ) v Prievidzi, budú po novom platiť jednorazovú ročnú kauciu vo výške 30 eur.
viac
07.07.2020
Školské poplatky za apríl a máj rodičia v Prievidzi platiť nebudú
Samospráva Prievidze odpustí školské poplatky za apríl a máj, keď boli školy z dôvodu pandémie nového koronavírusu zatvorené.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.90 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.40 %