Streda 24.04.2024
Dnes má meniny 
Juraj
°C
27.02.2024 02:05

ÚVO organizuje bezplatné školenie: Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov


Budova Úradu pre verejné obstarávanie


Úrad pre verejné obstarávanie organizuje bezplatné školenie „Základy meat kritérií pre začiatočníkov", ktoré sa uskutoční 11. marca 2024 od 9. do 12. hod.


Čo sú to vlastne meat kritériá?

Kritérium najlepšieho pomeru ceny a kvality spadá v rámci európskeho ponímania verejného obstarávania do skupiny tzv. MEAT kritérií (Most economically advantageous tender / Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka) a z hľadiska Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z  26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES patria medzi preferované spôsoby, resp. kritériá vyhodnocovania predložených ponúk.

Základom tohto kritéria je vyhodnotenie skutočných potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vo vzťahu k predmetu zákazky a účelu, ktorý sa ňou má dosiahnuť a na základe daného označiť konkrétne subkritériá, ktoré v zásade možno rozdeliť na dve hlavné kategórie, a to nákladové kritériá a nenákladové kritériá.

Z podstaty pomenovania daného kritéria vyplýva, že nákladovým kritériom je cena, ktorá môže byť stanovená pevne alebo vo forme nákladov. Na druhej strane, nenákladové subkritériá by mali predstavovať základ a podstatu aplikácie tohto druhu kritéria na vyhodnotenie ponúk. Zákon o verejnom obstarávaní uvádza, že takéto subkritériá môžu mať kvalitatívnu, environmentálnu alebo sociálnu povahu.

Všeobecne ich možno zatriediť ešte na základe iných spoločných znakov, a to:

- kvalita, vlastnosti, resp. charakteristické znaky daného predmetu zákazky,

- skúsenosti a kvalita zamestnancov, ktorí sa budú aktívne podieľať na plnení predmetu zákazky,

- pozáručný servis a technická pomoc.

Je nutné uviesť, že subkritériá uvedené v Zákone o verejnom obstarávaní majú len všeobecnú a odporúčaciu povahu, nemožno ich brať striktne analogicky a pri dodržaní základných princípov verejného obstarávania a súvisu kritéria s predmetom zákazky je možné stanoviť aj iné kvalitatívne kritérium.

Na druhej strane, ale zákon o verejnom obstarávaní taxatívne stanovuje aj skutočnosti, ktoré nemožno určiť za subkritériá a menovite sú nimi – dĺžka záruky, podiel subdodávok a inštitúty zabezpečujúce zmluvné plnenie. 

Informácie pre prihlásenie sa na školenie nájdete TU.

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.10.2018
Prihláste sa na školenie RISSAM – Konsolidovaná účtovná závierka
Dovoľujeme si Vás informovať, že v termíne do 31.10.2018 je možné sa registrovať na školenie RISSAM.výkazy – Zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok, v rozsahu tém Predkladanie formulára vzájomných vzťahov pre konsolidovaný celok a Zber konsolidačných tabuliek.
viac
19.11.2020
Pozvánka na školenie „Zelené verejné obstarávanie“
Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov / obstarávateľov na školenie Zelené verejné obstarávanie - papier, počítače a vozidlá, ktoré sa uskutoční on-line 27.11.2020 o 9:00 hod.
viac
29.03.2021
ÚVO ponúka učiteľom ZŠ on-line školenia o verejných nákupoch
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ponúka všetkým učiteľom základných škôl (ZŠ) on-line školenia o verejných nákupoch.
viac
23.11.2021
Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pozýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov na úvodné školenie „Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov“, ktoré sa uskutoční 15. decembra 2021 v čase od 9:00 hod do 12:00 hod.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.17 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.81 %