Sobota 25.05.2024
Dnes má meniny 
Urban
°C
28.02.2019 03:55

Vývoz odpadu sa prerokoval so starostami obcí v okrese Svidník


Snímka zo stretnutia starostov obcí v okrese Svidník s primátorkou Svidníka Marcelou Ivančovou


V stredu, 27. 2. 2019 sa konalo stretnutie starostov obcí v okrese Svidník, ktorých vývoz komunálneho odpadu zabezpečujú Technické služby mesta Svidník. Stretnutie iniciovala primátorka Svidníka Marcela Ivančová.


Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti SARO Slovakia, s. r. o., noví majitelia skládky v Šemetkovciach.

Primátorka Ivančová: „Považovali sme za povinnosť uskutočniť stretnutie, pretože sme dodávateľmi zvozových služieb pre 29 obcí v našom okrese. Radi by sme túto službu vykonávali naďalej, ale je nevyhnutné spolupracovať a spoločne sa podieľať na splnení kvót v triedenom zbere.“ Na stretnutí bola viac krát prízvukovaná potreba zvyšovania separovania z dôvodu zmeny legislatívy a vysokých poplatkov za vozenie a uloženie odpadu.

Svoj monitorovací systém na zberné nádoby predstavili zástupcovia spoločnosti JRK, ktorá má vlastný softvér na získavanie dát zo zberných nádob a ponúkali ho starostom ako spoločnú investíciu na spravodlivé monitorovanie množstva komunálneho odpadu vyvezeného z ich obce. Prednášajúci mali pripravené údaje o tom, že občania na Slovensku majú vo svojom komunálnom odpade 45% bio odpadu, tieto zbytočne vysoké objemy vyvážame na skládky. Podľa údajov firmy JRK máme vo vyvážanom odpade 14% papiera, 13% plastov a 10% skla.

V súčasnosti je problematické reálne vyhodnotiť mieru separovania v jednotlivých obciach i v meste, preto sa mesto Svidník vážne zaujíma o zakúpenie váhy pre zvozové vozidla, ktorá nám zabezpečí spravodlivý systém určovania ceny pre jednotlivé obce. „Som presvedčená, že mediálna kampaň, ktorú sme spustili má zmysel a chceme v nej pokračovať. Počúvame, že ľudia sa o separovaní viac rozprávajú, zaujímajú sa o to ako lepšie separovať aj u seba doma. To ma veľmi teší a zároveň povzbudzuje k práci“, doplnila primátorka.

Na stretnutí sa k vývozu odpadu vyjadril aj riaditeľ TS Svidník Michal Pich, ktorý konštatoval: „Vzhľadom na zmenu legislatívy budeme musieť aj my zvýšiť cenu za vývoz, doposiaľ bola cena 1,25,-eur za jednu nádobu. Preto budeme veľmi radi, keď budete vo vašich obciach pristupovať k separovaniu zodpovedne a budete motivovať občanov.“

Autor: Kristína Tchirová, PR manager mesta Svidník


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.04.2017
Cez žiakov učí škola triediť aj rodičov a starých rodičov
Už osem rokov sa pozoruhodným spôsobom pedagógovia kremnickej Základnej školy na Angyalovej ulici venujú environmentálnej výchove žiakov.
viac
01.02.2021
Nový systém zberu komunálneho odpadu v Trebišove zvýhodňuje separovanie
Mesto Trebišov od začiatku roka zaviedlo množstvový zber zmesového komunálneho odpadu.
viac
11.03.2021
Svidník eviduje pokles bioodpadu v komunálnom odpade
Mesto Svidník eviduje pokles bioodpadu v komunálnom odpade. V januári dostali obyvatelia plastové nádoby na jeho zber. Doposiaľ bolo podľa primátorky Marcely Ivančovej vyseparovaných približne 23 ton bioodpadu.
viac
29.03.2021
Správa o výsledku kontroly NKÚ - plastový odpad
Kontrolóri najvyššieho kontrolného úradu vykonali v oblasti odpadového hospodárstva ďalšiu z dôležitých kontrol, ktorou nadviazali na kontroly dodržiavania zákonných povinností vyplývajúcich z legislatívy v odpadovom hospodárstve v predchádzajúcich obdobiach.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %