Sobota 09.12.2023
Dnes má meniny 
Izabela
°C
21.07.2020 02:55

Výzva Európskej komisie na inteligentnú autonómnu mobilitu


Ilustračná snímka.


Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na pilotný projekt - Inteligentná mestská mobilita zahŕňajúca autonómne vozidlá s termín na predloženie návrhu do 15. septembra 2020.


Výzva je príležitosťou stať sa partnerom nadnárodného konzorcia alebo iniciovať vytvorenie nadnárodné konzorciom a predložením spoločného projektu profitovať z riešení inteligentnej mestskej mobility.

Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie Európskej komisie (DG CONNECT) vyhlásilo výzvu na pilotný projekt Inteligentná mestská mobilita zahŕňajúca autonómne vozidlá.

Ide o pilotný projekt, ktorého cieľom je pomôcť mestám v Európskej únii implementovať výhody inteligentnej autonómnej mobility a umožniť občanom v ich každodennom živote profitovať z týchto výhod. V nadväznosti na tento projekt a na základe škálovateľného modelu, ktorý poskytne tento projekt, mestá v Európe by mohli zvážiť úpravu svojich politík a / alebo prijatie politík inteligentnej mestskej mobility, čím by sa zvýšila dôležitosť využívania integrovaných alternatívnych mestských druhov dopravy s mobilitou ako obslužný pomocné programy a vozové parky efektívne využívajúce ekologické vozidlá, ktoré sú prispôsobené mestskému prostrediu.

Cieľ výzvy je dvojaký, a to rozvoj silnej mestskej mentality zameranej na využívanie alternatívnych dopravných riešení a zvýšenie významu ekologickej mobility v európskom mestskom prostredí.

Riešenie by malo prepojiť znevýhodnené mestské oblasti s verejnou dopravou, prepojiť kyvadlovú dopravu vo vidieckych oblastiach, aby nahradili nehospodárne linky verejnej dopravy, a vyvinúť kyvadlovú dopravu týkajúcu sa škôl so špeciálnymi potrebami.

V dôsledku toho by mestá mali byť schopné prispôsobiť sa a prijať politiky inteligentnej mestskej mobility, čím by sa zvýšila dôležitosť používania integrovaných alternatívnych mestských druhov dopravy, s mobilitou ako službou, zariadením a vozovým parkom účinne využívajúcou ekologické vozidlá prispôsobené mestskému prostrediu.

V rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sú oprávnené tieto druhy aktivít:

1. Riadiace činnosti (mali by predstavovať maximálne 10% priamych oprávnených nákladov).

2. Prevádzkové činnosti súvisiace s realizáciou aktivít okrem iného: nákup malých kyvadlových elektrických autobusov bez vodiča s kapacitou 11 - 15 osôb (v súlade s zdravotnými predpismi COVID-19); spracovanie informačného materiálu o manipulácii s autobusmi.

3. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie informácií: vzdelávacie kampane, kampane v sociálnych médiách, konferencie, semináre, vzdelávacie aktivity, spracovanie správ, dokumentov, komunikačných materiálov atď.

4. Náklady na organizovanie verejných podujatí (tlačové konferencie) a praktické ukážky, ktoré sa budú konať v spolupráci s Európskym parlamentom, Výborom regiónov a zastúpeniami Komisie v každom pilotnom meste alebo členskom štáte.

5. Ďalšie činnosti spolupráce, ako sú: štúdie, analýzy, správy, mapovacie projekty, výskumné činnosti, akcie zamerané na vytváranie a zlepšovanie sietí, výmena osvedčených postupov medzi rôznymi aktérmi.

Oprávnení žiadatelia: zoskupenie subjektov (konzorcium).

Konzorcium môže pozostávať z týchto subjektov:

a, prevádzkovatelia mobilných sietí;

b, prevádzkovatelia cestných komunikácií;

c, orgány verejnej dopravy;

d, poskytovatelia služieb;

e, výrobcovia zariadení;

f, dopravné združenia.

Fyzické osoby nie sú oprávneným subjektom.

Pridružené subjekty:

Právnické osoby, ktoré majú právny alebo kapitálový vzťah so žiadateľmi a ktoré nie sú limitované v aktivite ani založené za účelom jej implementácie môžu participovať na aktivite ako pridružené subjekty a môžu deklarovať oprávnené výdavky tak, ako sa uvádza v odseku 11.2. Na tento účel žiadatelia identifikujú takéto pridružené subjekty vo formulári žiadosti.

Projektový návrh musí predložiť konzorcium zložené z právnych subjektov z najmenej piatich rôznych členských krajín EÚ, v ktorých sa bude projekt realizovať. Minimálne 10 miest navrhnutých pre tieto pilotné aktivity by mali pochádzať z týchto členských krajín EÚ.

Celkový dostupný rozpočet: 1 000 000 EUR.

Na financovanie bude vybraný 1 návrh.

Maximálna miera spolufinancovania: 80 % celkových oprávnených nákladov.

Trvanie akcie: 12 mesiacov.

Termín na predloženie projektového návrhu konzorciom je do 15. septembra 2020.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.06.2020
Výzva rezortu kultúry na kultúru znevýhodnených skupín
Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 v rámci dotačného systému ministerstva na rok 2020.
viac
13.07.2020
Európska iniciatíva „Podpora zamestnanosti mladých ľudí“
Európska komisia minulý týždeň prijala opatrenia na rozvoj potenciálu a podporu zamestnanosti mladých ľudí.
viac
02.09.2020
Výzva pre malé projekty z Fondu SK-NIC
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o výzve Fondu SK-NIC, ktorá je spustená od 1. septembra 2020. Podať žiadosť o grant si môžu žiadatelia do 15. októbra 2020.
viac
30.09.2020
Program Envirogranty prerozdelí neziskovým organizáciám 100-tisíc eur
Nadácia VÚB vyhlasuje úplne novú grantovú schému, aká nemá na Slovensku vzhľadom na svoje zameranie obdobu. Program Envirogranty sa stáva prvou vlastnou iniciatívou bankovej nadácie, ktorej zámerom je rozdeliť 100-tisíc eur výhradne na ucelené koncepty environmentálnych aktivít tretieho sektora.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %