Sobota 02.03.2024
Dnes má meniny 
Anežka
°C
06.12.2023 02:30

Z rokovania Komory miest vo Zvolene


Snímka zo zasadania Komory miest ZMOS vo Zvolene (Snímka: ZMOS)


Včerajšie zasadnutie Komory miest vo Zvolene (5. decembra) otvoril jej predseda a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger.


Po schválení programu bolo rokovanie otvorené zhrnutím priorít ZMOS v Programovom vyhlásení vlády SR 2023-2027 v oblastiach: ekonomiky a financií, legislatívy a územnej samosprávy, školstva, sociálnych služieb, zdravotníctva, životného prostredia, energetiky, výstavby a dopravy, regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka. Aktuálne sa nachádzame v období, kedy mestá a obce finišujú so spracovaním  a následným predložením návrhov rozpočtov na roky 2024 – 2026.

„Mestá bijú na poplach vzhľadom na veľmi nepriaznivú finančnú situáciu. Komora miest vyjadrila podporu aktivitám vedeniu ZMOS pri presadzovaní požiadaviek, ktoré sa do rozhodnutí vlády postupne zapracovávajú. Ako príklad môžeme uviesť odklad MBÚ o jeden rok, odklad optimalizácie sieť nemocníc o jeden rok, odklad stavebnej legislatívy rovnako o jeden rok. Komora miest zároveň vyjadrila podporu všetkým zodpovedným primátorom a primátorkám, ktorí v snahe zachrániť základy finančnej stability, pripravili návrhy na zvýšenie daní a poplatkov, nakoľko vážna situácia v oblasti financovania samospráv, v kombinácii s nedávno ešte cválajúcou infláciou, spôsobuje kolapsové stavy v rozpočtoch samospráv,“ povedal predseda ZMOS Jozef Božik.

ZMOS v rámci pracovnej skupiny na MŽP SR požiadalo o kompenzáciu (do doby zavedenia účinnosti MBÚ) vo výške 100 % nákladov pre tie samosprávy, ktoré už majú zavedenú MBÚ.

Ďalším bodom rokovania bolo odpadové hospodárstvo. V potrebe riešenia kompenzácií pre obce, ktoré majú zavedenú MBÚ je potrebná zmena zákona č. 587/2004  o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v prípade kompenzácií z Environmentálneho fondu). Na rokovaniach s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktoré sa konali 13.11.2023 a 16.11.2023 bol diskusiou so zástupcami samospráv, ako aj spoločnosťami v odpadovom priemysle prijatý záver, že zavedenia MBÚ bude povinné od 1.0.2025.

Výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov zostáva pre rok 2024 zachovaná v aktuálne platnom znení. Bližšie špecifikácie pre MBÚ, akými sú napríklad výška sadzby dane za odpad, ktorý prešiel úpravou, dostupnosť akreditovaných laboratórií, parametre stability budú legislatívne doriešené v 1. štvrťroku 2024.

Členovia Komory miest boli oboznámení so zmenou výzvy na zriadenie Centier zdieľaných služieb (CZS). CZS sú jedeným z  integrovaných nástrojov modernizácie územnej samosprávy, ktorý môže v budúcnosti tvoriť súčasť integrovanej verejnej správy na Slovensku. Zahŕňa  princípy spoločnej koordinácie riadenia a postupov v mestách a obciach, zdieľanie odbornej pracovnej sily, zdieľanie majetku medzi samosprávami navzájom, spoločné koordinované strategické a operatívne plánovanie, koordinovanú ekonomiku, spoločnú kontrolu riadiacich procesov a služieb v miestnej územnej samospráve, efektívnejšie využívanie kapacít na lokálnej a regionálnej úrovni, profesionalizáciu a vzdelávanie ľudských zdrojov.

Podľa očakávaní sa pilotnej výzvy môžu zúčastniť najmenej rozvinuté okresy z troch krajov Prešovského, Košického, čiastočne Banskobystrického. Táto výzva môže byť použitá aj na kroky modernizácie miestnej územnej samosprávy spolupráci všetkých zainteresovaných partnerov: Ministerstva vnútra SR, Úradu vlády SR - NIKA (plán obnovy a odolnosti), odbornej verejnosti a ZMOS. Výzvu na zriadenie Centier zdieľaných služieb nájdete TU.

Aktuálne informácie z EŠIF a Plánu obnovy a odolnosti boli v programe rokovania Komory miest a rovnako rokovania Komory obcí. Z toho dôvodu boli poskytnuté na následnom rokovaní Rady ZMOS.

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.03.2020
Rokovanie zastupiteľstiev v aktuálnom období
Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s organizovaním rokovaní obecných a mestských zastupiteľstiev v tomto období dáva do pozornosti nasledovné.
viac
19.09.2020
Primátori diskutovali o prevencii kriminality aj o COVID-19
Ochorenie COVID-19 či prevencia kriminality boli témami piatkového rokovania Komory miest Združenia miest a obcí Slovenska vo Zvolene.
viac
23.09.2020
Komora obcí s dôrazom na sociálnu oblasť
Komora obcí Rady ZMOS sa zišla 21. septembra v Štrbskom plese. Rokovanie sa konalo za účasti štátnej tajomníčky rezortu práce Sone Gaborčákovej a generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania Juraja Kvetka.
viac
16.12.2023
Rokovali o spolupráci so slovenskými samosprávami v zahraničí
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik rokoval s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorým je Miloš Koterec.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %