Piatok 14.06.2024
Dnes má meniny 
Vasil
°C
17.06.2021 07:45

Zasadala Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj BSK


Snímka zdroj: (BSK).


V stredu 16. júna zasadla v priestoroch Úradu BSK už po štvrtýkrát Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj.


Rada partnerstva predstavuje kľúčový inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie a ich realizáciu v rámci Operačného programu Slovensko, ale tiež Plánu obnovy a iných externých zdrojov, ktoré bude mať región k dispozícii. „Našim cieľom je o význame integrovanej územnej stratégie presvedčiť aj subjekty zodpovedné za implementáciu Plánu obnovy. Nikde inde nie sú v tomto momente lepšie zmapované potreby regiónu ako práve v našej pripravovanej stratégii. Prvým krokom k príprave územnej stratégie bola detailná analýza potrieb územia, ktorú sme absolvovali v rámci procesu prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja,“ vysvetlila Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Členom Rady partnerstva bola predstavená finálna verzia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030), ktorá bola schválená poslancami zastupiteľstva BSK na zasadnutí 11. júna 2021. Jedná sa o kľúčový strategický dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov, definuje opatrenia a príslušné aktivity, do ktorých budú smerované finančné prostriedky.

Gestorom jeho prípravy je Inštitút regionálneho rozvoja, ktorý vznikol v júni minulého roka za účelom posilnenia analytických kapacít na Úrade BSK a po roku intenzívnej práce prináša jeden z najdôležitejších výstupov – stratégiu rozvoja. „V procese prípravy PHRSR sme nadviazali spoluprácu so stovkami partnerov v regióne. Spolupráca s miestnou samosprávou, štátnymi aktérmi, mimovládnymi organizáciami ako aj so súkromným sektorom umožnila identifikovať kľúčové výzvy, ktorým územie Bratislavského kraja čelí.“ uviedol Martin Hakel, vedúci Inštitútu regionálnej politiky. Viac informácií k tejto téme, ako aj samotný program rozvoja nájdete na webstránke www.bratislavskykraj.sk/phrsr.

Ďalšou dôležitou témou zasadnutia bola informácia o stave prípravy Partnerskej dohody. Dohoda je základným programovým dokumentom pre riadenie pomoci zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) na obdobie rokov 2021-2027 – predstavuje tak určitý základný rámec toho, ako bude podpora EŠIF v nasledujúcom programovom období vyzerať.

Pre Bratislavský kraj je kľúčové dosiahnuť čo najväčší transfer prostriedkov do alokácie pre viac rozvinutý región, inak bude takmer úplne odstavený od externých zdrojov na obdobie 2021-2027. „Náš kraj ako viac rozvinutý región má zásadným spôsobom obmedzené možnosti čerpania eurofondov. Región však trpí zásadnými infraštrukturálnymi problémami a nesieme si so sebou obrovský modernizačný dlh.  Významným faktorom je tiež tzv. tematická koncentrácia do jednotlivých cieľov kohéznej politiky, ktorá je pre viac rozvinuté regióny veľmi prísna. O to dôležitejšie bude dosiahnuť v Rade partnerstva územnú dohodu a spoločne zadefinovať priority a kľúčové projekty pre rozvoj územia v nasledujúcich rokoch“ uviedol župan Juraj Droba.

Gestorom prípravy Partnerskej dohody je Ministerstvo informatizácie, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, členom Rady partnerstva predstavil aktuálne informácie generálny riaditeľ sekcie OP Slovensko Ján Ridzoň. „Veľmi si cením dobrú spoluprácu s Ministerstvom, či už na strategickej, alebo odborno-technickej úrovni. Verím že argumenty o potrebe investícií do infraštruktúry v Bratislavskom kraji sú natoľko závažné, že v spolupráci s ministerstvom presvedčíme o potrebe transferu prostriedkov do Bratislavského kraja aj Európsku komisiu“ dodal župan Juraj Droba.

Radu partnerstva a predovšetkým jej tematické komisie čaká v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch množstvo práce na finalizácii integrovanej územnej stratégie, stanovení výberových kritérií a príprave projektových zásobníkov. „Je dôležité sa dobre pripraviť, aby sme vedeli prostriedky zmysluplne využiť už v prvých rokoch programového obdobia,“ uzavrel župan Juraj Droba.

Autor: (Lucia FORMAN, hovorkyňa BSK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.11.2020
Víziu a stratégiu rozvoja SR do roku 2030 môžete pripomienkovať
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 sa do konca novembra nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V kontexte regionálneho rozvoja bude stratégia základom programov ministerstiev, ako aj programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja samospráv.
viac
18.01.2021
Rada partnerstva schválila Vstupnú správu PHRSR 2022-2030
Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027 schválila 13. januára 2021 Vstupnú správu pre vypracovanie strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na obdobie rokov 2022 až 2030.
viac
20.05.2021
Predsedníčka ŽSK rokovala so štátnym tajomníkom MIRRI o regionálnom rozvoji
O stratégii využitia finančných prostriedkov v stredu na pôde Žilinského samosprávneho kraja diskutovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová na pracovnom rokovaní so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dušanom Veličom.
viac
04.11.2021
V novej architektúre eurofondov samosprávy chýbajú
Operačný program Slovensko bude mať desať sprostredkovateľských orgánov. Napriek výhradám zo zoznamu vypadli samosprávne kraje a krajské mestá. Rezort regionálneho rozvoja chce namiesto toho samosprávam pomôcť s čerpaním cez nové technické sekretariáty a regionálne centrá.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.15 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.70 %