Streda 24.07.2024
Dnes má meniny 
Vladimír
°C
13.05.2024 02:05

Žilinská župa podporí cez regionálne dotácie 178 projektov za 267 900 eur


Snímka zdroj: Fotky Zadarmo


Komisie pre pridelenie dotácií rozhodli o finančnej podpore 178 projektov. Prerozdelených bolo spolu 267 900 eur, z toho najväčší objem financií - 92 600 eur smeruje do služieb pre komunitu.


O poskytnutie dotácie bolo možné požiadať do 29. 2. 2024. Z dotačného programu boli podporené projekty, ktoré sú v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+. O poskytnutie dotácie mohli žiadať obce, mestá, právnické osoby so sídlom na území Žilinského kraja (neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a pod.) a fyzické osoby (podnikatelia s trvalým pobytom na území v kraji). Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 900 eur, maximálna výška 5 000 eur.  O pridelení dotácií rozhodli komisie zložené z krajských poslancov.

Komisie na pridelenie regionálnych dotácií rozhodli o finančnej podpore 178 projektov z celkovo 362 žiadostí, vo viacerých oblastiach:

- Investície do služieb pre komunitu – 61 projektov (dotácia v objeme 92 600 eur)

- Posilnenie podpory a spolupráce aktérov v oblasti komunitných služieb – 14 projektov (dotácia v objeme 19 200 eur)

- Zlepšenie prevencie sociálno-patologických javov a zvýšenie bezpečnosti – 7 projektov (dotácia v objeme 9 104 eur)

- Riešenie dopadov zmeny klímy v sídlach a v krajine – 3 projekty (dotácia v objeme 5 184 eur)

- Zhodnocovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho udržateľnosť, ochranu a digitalizáciu súvisiacich služieb – 51 projektov (dotácia v objeme 86 126 eur)

- Podpora rozvoja aktívnych komunít a záujmovej samosprávy s dôrazom na podporu a stabilizáciu mladých ľudí a ich organizácií – 42 projektov (dotácia v objeme 55 686 eur).

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Regionálne dotácie sú jedna z ciest ako môžeme podporiť nápady, ktoré podporia život miestnych komunít, či už v oblasti kultúry, športu, zmysluplného trávenia voľného času, ale i obnovy historických a kultúrnych pamiatok. V tomto roku podporíme vďaka dotáciám 178 projektov spolu za 267 900 eur. Najviac podporených projektov je z oblasti Investície do služieb pre komunitu, ako sú modernizácie infraštruktúry pre voľnočasové aktivity, investície do služieb knižnice, dobudovanie a modernizácia zariadení resp. priestorov pre športové aktivity, vrátane turistiky a cykloturistiky, pre dobrovoľnícke aktivity a záujmovú činnosť.“

Výsledky pridelenia dotácií nájdete na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja.

Autor: (ts-ŽSK, Eva Lacová)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.12.2019
Dotačná schéma na podporu občianskych projektov otvorená. Prihláste sa
Takmer 1,2 miliónov eur poputuje na podporu projektov z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS), ktorú má pod palcom bratislavská župa. Hlásiť sa môžu občianske združenia a zväzy. Financie sú určené na podporu projektov z oblasti kultúry, životného prostredia, mládeže, športu či turizmu.
viac
23.12.2020
Podpora Programu rozvoja vidieka v roku 2020
V rámci Programu Rozvoja vidieka SR 2014 -2020 bolo v roku 2020 vyhlásených 5 výziev. Novinku predstavovali dve výzvy, kde sa listinné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok nahradilo výlučne elektronickým doručením.
viac
29.01.2021
Župa ide riešiť nedostatok lekárov, zavádza motivačný program
Trnavská župa sa v roku 2021 chystá investovať do zdravia svojich obyvateľov. V stredu 27. januára 2021 poslanci krajského zastupiteľstva schválili nové všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého budú poskytované dotácie určené na prilákanie nových a mladých lekárov do kraja.
viac
20.02.2024
Žilinská župa podporí cez dotácie komunitné projekty za 330-tis. eur
Zastupiteľstvo ŽSK schválilo v decembri v rozpočte na rok 2024 sumu 330 000 eur pre poskytovanie dotácií z vlastných príjmov ŽSK. Z toho 267 900 eur na dotačný program Regionálne dotácie a 62 100 eur na dotačný program Dotácie predsedu ŽSK.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %