Streda 29.05.2024
Dnes má meniny 
Vilma
°C
22.04.2024 03:45

Zmena zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve


Budova Národnej rady Slovenskej republiky


Národná rada Slovenskej republiky schválila 18. apríla 2024 vládny návrh zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.


Národná rada Slovenskej republiky schválila 18. apríla 2024 vládny návrh zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené znenie tohto zákona umožní poskytnúť mestám a obciam zvýšený podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo zdrojov dane z príjmov právnických osôb do konca mája 2024 z dôvodu potreby riešenia urgentnej situácie spôsobenej nedostatkom hotovosti v mesiaci máj v roku 2024.

Mestám a obciam sa do konca mája poskytne celá zostávajúca suma dane z príjmov právnických osôb určená zákonom na rok 2024, po odpočítaní už poskytnutých mesačných splátok. Samospráve tak bude vyplatených 226 mil. eur, obciam 158 mil. eur a vyšším územným celkom 68 miliónov eur.

Zároveň novela zákona umožní mestám a obciam použiť zdroje rezervného fondu na krytie výdavkov bežného rozpočtu.

Zákon nadobudne účinnosť po jeho podpise prezidentkou Slovenskej republiky, dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.

 

Autor: (Zdroj: NR SR, ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
12.09.2019
Zástupcovia miest, obcí a samosprávnych krajov protestovali proti návrhu zákona
Výzvu na neschválenie návrhu zákona o zvyšovaní nezdaniteľného základu dane z príjmov podpísalo 162 starostov a primátorov z Banskobystrického samosprávneho kraja. Banskobystrický župan Ján Lunter ju spolu s predstaviteľmi SK8 a ÚMS dnes odovzdal do podateľne Národnej rady SR.
viac
18.08.2020
Návratná finančná výpomoc
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“.
viac
10.10.2020
Zmeny v rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
MF SR zverejnilo prehľad zmien z rozpočtovej oblasti vyplývajúcich zo zákona č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVID-19.
viac
05.11.2020
ZMOS predstavil zásadné pripomienky k výnosu o rozdeľovaní výnosu dane
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva zásadné a pre samosprávu principiálne pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa združenia sa rezort školstva už 5 rokov prizerá na problémy namiesto toho, aby ich riešil.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %