Streda 06.12.2023
Dnes má meniny 
Mikuláš
°C
18.02.2021 08:00

ZMOS navrhuje konkrétne riešenia pre Fond obnovy a odolnosti SR


Snímka zdroj: (ZMOS).


Združenie miest a obcí Slovenska vníma Plán obnovy a odolnosti SR ako významný nástroj k reštartu krajiny. Preto predstavilo návrhy, ktoré reagujú na oprávnené potreby miest a obcí, ktoré prispejú k obnove samosprávy aj jej odolnosti.


Plán obnovy je obrovská šanca

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti EÚ je hlavným nástrojom plánu obnovy EÚ po covidovej kríze s celkovými zdrojmi vo výške 672,5 miliárd eur určených na podporu investícií zameraných na zmiernenie následkov krízy, posilnenie súdržnosti a odolnosti a urýchlenie ekologické a digitálnych transformácii v celej EÚ. Pre Slovensko je alokovaných 5,84 miliardy v grantoch. Prioritami Plánu obnovy, ktorý Slovensku prinesie dodatočné verejné investície za sú vzdelávanie, veda a výskum, zelená ekonomika, zdravotníctvo, verejná správa a digitalizácia.

„Dokument spracovaný rezortom financií sme zobrali na vedomie. Napriek tomu, že sú v ňom zahrnuté riešenia, ktoré podporujeme, stále vidíme obrovský priestor na ďalšie, ktoré potrebujú mestá a obce. Preto navrhujeme konkrétne riešenia, ktoré chceme predstaviť tak ministrovi financií, ako aj predstaviteľom Európskej komisie,” hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger, ktorý ďalej dodáva: „Rozlišujeme medzi parametrami fondu obnovy a novým programovým obdobím eurofondov. Z toho vychádzali naše návrhy, ktoré máme záujem presadiť vo fonde a následne realizovať v samosprávach.”

ZMOS oceňuje

Združenie miest a obcí Slovenska v návrhu Fondu obnovy oceňuje napríklad riešenia týkajúce sa zelenej obnovy budov, železničnej dopravy, budovania cyklotrás, či pozemkových úprav. Ukazuje sa však, že v samosprávach sú aj ďalšie problémy, riešením ktorých zvýšime kvalitu života, vyriešime pretrvávajúce problémy a vytvoríme podmienky pre obnovu samospráv a ich odolnosť voči štrukturálnym problémom.

ZMOS navrhuje

Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje zaviesť do Fondu obnovy a odolnosti SR Centrá zdieľaných služieb, ktoré sú podľa združenia cestou k modernizácii miestnej územnej samosprávy. ZMOS tiež navrhuje podporu lokálnej hospodárskej politiky prostredníctvom podpory pre komunálne podniky na báze medziobecnej spolupráce, využívania verejno-súkromných partnerstiev, podpory priameho dosahu samospráv na sociálne aspekty zamestnanosti. Mimoriadnu pozornosť v tejto súvislosti je potrebné venovať energetike a celej tejto strategickej infraštruktúre vrátane verejnej dopravy, kde je potrebné posilniť vplyv verejného sektora. Obrovský priestor vidíme v systematickej podpore nájomného bývania cez konkrétne riešenia a rovnako aj v podpore potravinárstva a dostupnosti služieb. „Ukazuje sa, že Slovensko dlhodobo zanedbávalo agendu dostupnosti verejných služieb a dnes vidíme regióny bez prístupu k potravinám, regióny v ktorých hrozí zatváranie pošty, regióny v ktorých sú nevyužité budovy, ktoré je omnoho lepšie využiť, ako na zastavať novú plochu. Preto východisko pre Slovensko vidíme aj v masívnej podpore verejných investícií, kedy môžeme povedať, že betónom naštartujeme ekonomiku,” hovorí predseda ZMOS Branislav Tréger.  

Predseda Komory miest a primátor Šiah Štefan Gregor zdôrazňuje: „Z Fondu obnovy musíme vysporiadať chátrajúce budovy a tiež tie historické. Na Slovensku mám podľa rôznych štatistík približne tisíc hnedých zón, nevysporiadaných či chátrajúcich budov. Takmer v každej obci a určite v každom meste pôsobia ako päsť na oko. Využime financie na to, aby slúžili. Napríklad ako nájomné byty, sociálne zariadenia, budovy pre rôzne verejné využitie. Len nech už konečne nestrašia. A mimochodom, práve ich opravami a premenou na nový účel podporíme stavebníctvo a našu ekonomiku.” Na jeho slová reagoval predseda sekcie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a starosta obce Ratkovce Martin Červenka: „Sme typická vidiecka krajina. Napriek tomu máme viac ako 102 potravinových púšti. Mikroregióny, kde si ľudia nemôžu kúpiť základné potraviny. Zavedením dotačných schém na maloobchodné predajne potravín a nepotravinového tovaru pomôžeme ľuďom, ale aj potravinárstvu a nášmu agrosektoru. Zároveň si musíme uvedomiť, že k vidieku patrí pôda, presne tá, ktorá potrebuje pozemkové úpravy. Už viac ako dvadsať rokov vieme, že pri mnohých eurofondových projektoch je vzťah k pozemku kľúčový. Napriek tomu Slovenský pozemkový fond sa stavia k samospráve ako k nepriateľskému developerovi. Podľa mňa/nás by mala nastať zmena v postoji SPF. Práve tento fond by mal „nútiť“ samosprávy k prevzatiu majetku a následného zveľaďovania pomocou finančných mechanizmov EÚ. Keď nevysporiadame pozemky, keď neprejdú do vlastníctva obcí a miest, nebudeme môcť ani čerpať eurofondy, tak ako potrebujeme. A znovu sa vraciame k podpore ekonomiky.”

Prvý podpredseda ZMOS a starosta obce Košeca Radomír Brtáň v súvislosti s fondom obnovy hovorí: „Slovensko potrebuje štátnu agentúru, ktorá bude mať detailný prehľad o všetkých prebytočných budovách a nevyužitých pozemkoch patriacich štátnym inštitúciám. Pri zostavení databázy a získaní prehľadu, tak ako tomu je teraz na okresných úradoch to však nemôže skončiť. Musíme zabezpečiť, aby budovy a pozemky boli ihneď k dispozícii mestám a obciam, ktoré sa rozhodnú na svojom území stavať nájomné byty. Na rozdiel od tzv. hnedých štátnych pozemkov sú to práve ministerstvá a ich organizácie, ktoré majú v majetkovom portfóliu nevyužité budovy. Prečo ich odpredávať, alebo nechať chátrať, keď môžu rekonštrukciou získať pridanú hodnotu napríklad vytvorením podmienok na zaujímavé bývanie? Efektívne využívanie zdrojov potrebujeme teraz viac ako inokedy predtým.”

Tieto slová doplnil predseda ZMOS Branislav Tréger, ktorý konštatoval: „Samospráva dlhodobo potrebuje systematickú podporu v rámci medziobecnej spolupráce. ZMOS preto do fondu obnovy navrhuje zriadenie centier zdieľaných služieb. To znamená, že jeden expert bude pracovať pre okolité obce. Spojíme tak odbornosť, dostupnosť a kvalitu do jedného kontaktného bodu. Podľa našich prepočtov, a na základe analýz aj konzultácií so samosprávami v krajinách V4 vidíme zároveň priestor na vnútorné úspory na úrovni samospráv v rozpätí od 3,2 do 5 miliónov eur v závislosti od veľkosti spoločne vykonávanej agendy. Toto riešenie má všetky parametre reformy, tak ako to požaduje Európska komisia v rámci Fondu obnovy a odolnosti.”

Branislav Tréger: Fond obnovy a udržateľnosti na Slovensko prináša financie, ZMOS má jasnú predstavu, na čo ich samosprávy potrebujú, video TU 

Radomír Brtáň: Fond obnovy nám musí pomôcť s výstavbou nájomných bytov a to aj využívaním prebytočných štátnych nehnuteľností, video TU 

Štefan Gregor: Fond obnovy musí pomôcť s riešením hnedých zón a opravami historických budov, video TU 

Martin Červenka: Fond obnovy musí riešiť dostupnosť potravín na vidieku, ale aj problémy s vysporiadaním pozemkov, video TU 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.08.2020
ZMOS adresoval principiálne pripomienky k zmenám v bytovej legislatíve
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu dopravy konkrétne pripomienky, ktoré sledujú zlepšenie podpory výstavby nájomných bytov aj sociálnych zariadení.
viac
05.11.2020
ZMOS predstavil zásadné pripomienky k výnosu o rozdeľovaní výnosu dane
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva zásadné a pre samosprávu principiálne pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa združenia sa rezort školstva už 5 rokov prizerá na problémy namiesto toho, aby ich riešil.
viac
26.11.2020
Ministerstvo bude spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy
Ministerstvo financií (MF) SR bude veľmi intenzívne spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy.
viac
03.12.2021
ZMOS uplatnil zásadné pripomienky k systému implementácie plánu obnovy
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo zásadné pripomienky k návrhu systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktoré adresovalo Úradu vlády SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %