Pondelok 25.01.2021
Dnes má meniny 
Gejza
°C
23.05.2020 09:55

ZMOS rokovalo na rezorte práce o spolupráci a trendoch


Snímka z rokovania


Na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnilo pracovné rokovanie štátnej tajomníčky Sone Gaborčákovej so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska.


Rokovanie bolo potvrdením smerovania spolupráce na úrovni odborníkov, ktoré by do budúcna malo reflektovať na aktuálne trendy reformnej politiky EÚ, súčasné Programové vyhlásenie vlády SR, ale aj na situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, ktorej dôsledky majú dosah na občanov, prijímateľov sociálnych služieb, ale aj na obce a mestá, ktoré sa podobne ako zdravotníci ocitli v prvej línii.

Témou stretnutia boli tiež zámery ministerstva týkajúce sa riešenia problematiky sociálnych služieb, najmä ich financovania, čo bude súvisieť aj so zmenami v legislatíve, ale napríklad aj so zavedením štátnej dávky v odkázanosti, ktorou by sa zaviedlo spravodlivé a na občana cielené financovanie sociálnych služieb. Ďalšou z dôležitých tém boli riešenia v oblasti dlhodobej starostlivosti. V diskusii sa neobišla ani problematika prevádzkových nákladov, najmä ekonomicky oprávnených nákladov v zariadeniach sociálnych služieb, ich cenotvorbu a kompetenčné otázky.

ZMOS informovalo štátnu tajomníčku Soňu Gaborčákovú o svojich projektových aktivitách, zameraných na centrá zdieľaných služieb, kompetenčné audity samospráv, ale aj cezhraničné aktivity.

„Ideovú zhodu sme našli aj v oblasti podpory nájomného bývania či vecného rozšírenia oblasti týkajúcej sa projektových zámerov smerovaných na oblasť zosúlaďovania rodinného a pracovného života, kde vidíme ako zástupcovia samosprávy možnosti využitia už existujúcich nástrojov pomoci EÚ nielen pre rodičov maloletých detí, ale aj rozšírenie pomoci pre skupinu občanov, ktorí sa potrebujú dočasne starať o svojich zostarnutých rodičov,“ uviedla po rokovaní predsedníčka sociálnej sekcie ZMOS Božena Kováčová.

Zástupcovia MPSVR SR informovali aj o aktuálnom stave a priebehu testovania na ochorenie COVID-19 v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, možnosti testovať zamestnancov terénnych sociálnych služieb, ako aj dostupnosti osobných ochranných prostriedkov, ktorými by sa mali zariadenia sociálnych služieb zásobiť v dostatočnej miere.

Na rokovaní sa zúčastnila aj špecialistka sekcie ekonomiky pre oblasť sociálnych vecí a zdravotníctva Kancelárie ZMOS Iva Pipišková a ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

 

Autor: (zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.05.2017
Sociálna politika v trendoch a súvislostiach
Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci Centra sociálneho dialógu II. orientuje aj na sociálnu politiku.
viac
14.10.2018
Rada ZMOS prijala zásadný postoj k aplikácii zákona o sociálnych službách
Združenie miest a obcí Slovenska sa na ostatnom rokovaní Rady ZMOS venovalo aj aplikačnej praxi zákona o sociálnych službách v podmienkach miest a obcí.
viac
11.11.2020
Pomoc bezdomovcom a poskytovateľom sociálnych služieb
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podáva pomoc bezdomovcom, ale aj poskytovateľom sociálnych služieb.
viac
19.11.2020
Ministerstvo schválilo odmeny pre zamestnancov v 1. línii
Poskytovateľom sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrám pre deti a rodiny posiela Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov v prvej línii odmeny v celkovej výške 22 524 706 eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.74 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.28 %