Piatok 01.03.2024
Dnes má meniny 
Albín
°C
14.12.2020 01:20

Zo 150 projektov klesli na nulu


Ilustračná snímka.


Chybovosť projektov MAS spôsobuje aj nezmyselná byrokracia. Miestna akčná skupina (MAS) LEV so sídlom v Levoči patrila v predchádzajúcom programovom období medzi najaktívnejšie. V rokoch 2007 – 2014 kancelária MAS vo svojom území zadministrovala 150 projektov.


Žiadatelia projekty pripravili, predložili, zrealizovali a platby prebehli bez väčších problémov,” komentuje predsedníčka MAS LEV Andrea Hradiská. V aktuálnom období podala MAS LEV na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) prvé projekty už pred rokom v novembri. Dnes majú síce rozhodnutia o schválení projektov prvých konečných prijímateľov, zmluvy o poskytnutí NFP však nie. „Väčšina našich žiadateľov je už rok v procese rozhodovania a zo strany PPA až v tejto dobe dostali prvé dožiadania. Práve tu došlo k paradoxnej situácii, že po odbornom vyhodnotení projektu takmer spred roka si PPA dovolila navrhnúť žiadateľovi, aby svoj projekt na vlastnú žiadosť stiahol. Nestiahol ju a pred niekoľkými dňami riadiaci orgán jeho žiadosť zamietol,” opisuje skúsenosti Andrea Hradiská.

Pôdohospodárska platobná agentúra hovorí o vysokej chybovosti projektov. Podľa Národnej siete (NS) MAS však ide o neprimeranú byrokraciu. Väčšina vytknutých chýb vznikla v čase, keď pri vypĺňaní formulárov nefungoval systém ITMS. Často ide o formálne chyby, ako napríklad zle nahratú prílohu, alebo chýbajúci overený podpis. PPA je už asi jediná platobná agentúra, ktorá vyžaduje overený podpis žiadateľa, aj keď sa žiadosť podáva cez elektronický systém. Podľa Andrey Hradiskej PPA v rámci svojho administratívneho preverovania zasahuje do kompetencií odborných hodnotiteľov, keď žiada vysvetlenia bodového hodnotenia u hodnotených projektov. Projekty nahrané v systéme žiada odovzdávať aj v papierovej forme a tiež – nie je zosúladený proces obstarávania so zákonom o verejnom obstarávaní. Riadiace orgány vydávajú vlastné príručky, ktoré idú vysoko nad rámec existujúcej legislatívy a komplikujú život hlavne žiadateľom z podnikateľského prostredia. Extrémna situácia je na PPA. „Nestačí im zákon o verejnom obstarávaní, vytvorili vlastné usmernenie, ktoré mu v niektorých bodoch oponuje. Tak sa nám stalo, že sme porušili zákon, lebo sme išli v zmysle zákona,” upozorňuje sa nezmyselné byrokratické postupy Andrea Hradiská.

Dôvodom problémov je podľa Národnej siete MAS zle nastavený systém od samého začiatku. „Dva roky sme stratili, kým sa schválili MAS. Potom riadiace orgány zistili, že nemajú 30 MAS ako predtým, ale sto a budú mať problém ich obslúžiť a tak prišiel systém ITMS. Poldruha roka sme čakali, kým sa konečne spustí a po spustení sme na odstránenie nedostatkov čakali ďalší polrok. A dnes je nám vyčítané, keď niekde chýba overený podpis starostu,” komentuje Andrea Hradiská.

Na nepripravenosť riadiacich orgánov upozorňuje aj Monika Slížiková z MAS Tekov-Hont: „MAS boli schválené koncom roka 2017, prvé relevantné materiály sme dostali v októbri 2018 pre IROP a v apríli 2019 pre Program rozvoja vidieka. Všetky boli niekoľkokrát menené a rozhodne nešlo o kozmetické úpravy. Nechceme sa dohadovať, kto urobil viac chýb. Sme na konci programového obdobia a reálne nemáme minuté ani euro na implementáciu konkrétnych projektov. Poďme to vyriešiť,“ zdôrazňuje Monika Slížiková. 

Podľa Andrey Hradiskej sa problémov nakopilo priveľa: „Riadiace orgány nekomunikujú ani medzi sebou, ani s nami, máme personálne a finančné problémy. Neverím, že všetko dokážeme zimplementovať do konca tohto programovacieho obdobia, čo je po predĺžení rok 2023. Aj keď sa podarí naštartovať zopár projektov, nemyslím si, že to zimplementujeme v súlade so všetkým, k čomu sme sa zaviazali,” uzatvára skepticky Andrea Hradiská. 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.12.2020
Podpora Programu rozvoja vidieka v roku 2020
V rámci Programu Rozvoja vidieka SR 2014 -2020 bolo v roku 2020 vyhlásených 5 výziev. Novinku predstavovali dve výzvy, kde sa listinné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok nahradilo výlučne elektronickým doručením.
viac
02.02.2021
Fungovanie PPA ohrozuje miestny rozvoj na slovenskom vidieku
Vyhlásenie Národnej siete miestnych akčných skupín (MAS) SR k vývoju v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
viac
24.07.2021
Program rozvoja vidieka: Oznámenie pre MAS
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory o nenávratný finančný príspevok cez iniciatívu LEADER.
viac
06.09.2021
PPA: Do konca roka 2021 budeme v oblasti MAS fungovať v štandardnom režime
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala opatrenia, ktoré prispejú k urýchlenému vyriešeniu situácie s čerpaním financií pre Miestnej akčné skupiny. Vyplýva to z rokovania vedenia PPA so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Miestnych akčných skupín (MAS).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %