Nedeľa 22.09.2019
Dnes má meniny 
Móric
°C
11.05.2017 03:00

Na vybraných orgánoch štátnej správy pribudnú analytické útvary


Pohľad na budovu Ministerstva vnútra SR. Snímka zdroj: (tasr).


Na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy chýbajú analytické útvary, s podporou Európskej únie ich však zriadia. Umožní to národný projekt „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“.


Peniaze poputujú na projekt z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra SR. Projekt má byť spustený už v lete 2017.

Hlavným cieľom projektu je na jednej strane posilniť, resp. zlepšiť analytické útvary na orgánoch, kde už v určitej forme existujú, na strane druhej vybudovať útvary tam, kde ešte zriadené nie sú. „Vzhľadom na to, že cieľ posilnenia analytických kapacít je priamo spojený s cieľom modelovania, tvorby, monitoringu implementácie a posudzovania vplyvu politík, je nevyhnutné, aby boli analytické kapacity súčasťou organizačnej štruktúry ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sú za uvedené činnosti zodpovedné,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Úlohou analytických útvarov je na základe odborných znalostí, skúseností, analytických poznatkov a dôkazov zlepšiť tvorbu politík na ministerstvách a vo vláde, ako aj kvalitne regulovať a kontrolovať verejné financie.

Úplne nové analytické útvary vzniknú na viacerých ministerstvách a orgánoch štátnej správy. Ide o Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo hospodárstva SR, ale aj Úrad vlády SR a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Podľa zákona skúmajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány problematiku vo veciach, ktoré majú vo svojej pôsobnosti a analyzujú dosahované výsledky. Skúsenosti však ukázali, že jednotlivé orgány, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie verejných politík, nie vždy disponujú dostatočným odborným potenciálom v oblastiach, za ktoré zodpovedajú. Aby boli strategické a koncepčné materiály a následne rozhodnutia kvalitné, je nevyhnutnosťou vychádzať z kvalitne pripravených analytických podkladov a dát. Preto treba cielenejšie využívať analytické kapacity, systematickejšie využívať informácie či zlepšiť koordináciu ich zhromažďovania od vlády naprieč príslušnými ministerstvami. „Výsledkom projektu tak bude kvalitnejšie spravovanie vecí verejných vďaka plne fungujúcim odborným analytickým útvarom, ktoré pomôžu politikom robiť lepšie rozhodnutia založené na dátach a analýzach,“ uviedol riaditeľ odboru OP EVS Samuel Arbe. Sú to väčšinou špecializované odborné útvary v riadiacej pôsobnosti ministra.

Cez operačný program Efektívna verejná správa sa tak priamo podporí vznik nových pracovných miest pre analytikov na ministerstvách. Projekt „Budovanie a rozvoj kapacít analytických jednotiek na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“ sa navzájom dopĺňa s národným projektom „Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov“, ktorý má už schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Projekt umožní, že analytickí zamestnanci viacerých štátnych inštitúcii, ktorí sú pre verejnú správu kľúčoví, budú mať možnosť sa s finančnou podporou Európskej únie ďalej vzdelávať. Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok bolo v tomto prípade Ministerstvo financií SR.

 

Autor: (mvsr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.10.2016
Monitorovací výbor pre OP EVS schválil zámery deviatich národných projektov
Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil v piatok (21.10.) predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí.
viac
18.03.2017
Lepšie nastavenie reforiem na Slovensku
Operačný program Efektívna verejná správa zaviedol v programovom období 2014 - 2020 nový prvok do správy eurofondov. Po dohode s Európskou komisiou vypĺňajú všetky verejné inštitúcie uchádzajúce sa o zdroje reformný zámer.
viac
28.03.2017
Do konca roka by mali v Nitre pribudnúť nové úseky cyklotrás
V Nitre by do konca tohto roka mohlo pribudnúť niekoľko kilometrov nových cyklistických trás. Podľa projektovej dokumentácie dosiahnu náklady na ich výstavbu takmer štyri milióny eur.
viac
16.01.2018
Pokračovanie výstavby obchvatu Brezna je na dobrej ceste
Minister dopravy Arpád Érsek listom informoval primátora Brezna o pokračovaní v príprave prvého úseku druhej etapy obchvatu mesta. Zabezpečené sú už všetky stupne projektovej dokumentácie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.53 %