Sobota 15.12.2018
Dnes má meniny 
Ivica
0°C Bratislava
18.02.2018 08:41

Výtvarné spektrum 2018


Pozvánka.


Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlásilo 55. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby.


Propozície regionálnej súťaže ZUČ

 Riadenie súťaže:

Vyhlasovateľ: Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti

Žilinského samosprávneho kraja

 Organizátor: Turčianske kultúrne stredisko v Martine

 Odborný garant celej súťaže: Národné osvetové centrum

Termín konania vernisáže: 22. marca 2018 o 16.00 h

Uzávierka súťaže: 9. marca 2018

Miesto konania: Klubové priestory Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine

Termín výstavy: 23. marca – 16. apríla 2018

Poslanie:

Poslaním Výtvarného spektra je aktivizovať a  podporovať amatérsku výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti, objavovať a podporovať mladé talenty, poskytovať priestor prezentácii a konfrontácii výsledkov tejto tvorby na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni a tým pomáhať kultúrnemu rozvoju všetkých vrstiev obyvateľstva i kultivovaniu ich životného štýlu s umožnením vzájomnej konfrontácie výtvarných prác amatérskych výtvarníkov v regióne Turiec. Väčšina súťažiacich neprofesionálnych výtvarníkov svojím úprimným a nefalšovaným vzťahom k rodisku, osobitnými výtvarnými prostriedkami zachytáva charakteristické prvky svojho regiónu – architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či dávne zvyky svojho regiónu. Vystavené súťažné diela dosahujú nielen požadovanú umeleckú, ale aj vzácnu dokumentačnú hodnotu.

Podmienky súťaže:

Na prihlásenie do súťaže musí autor spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto propozíciách, vyplniť prihlášku (príloha propozícií), poslať ju so všetkými prílohami vo verzii Excel, ale aj poštou (resp. priniesť osobne), potvrdenú podpisom na adresu organizátora.

Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.).

Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií.

Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci, občania SR a občania žijúci v SR od 15 rokov (v roku 2018 dosiahnu vek 15 rokov). Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej školy výtvarného zamerania – VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí.

Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2014 až 2018, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch.

V kategóriách A. – D. pre účasť v regionálnom kole je optimálny počet 3 – 5 prác od jedného autora.

Všetky výtvarné práce musia byť adjustované (pasparta, rám a pod.) a každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, zaradenie do súťažnej kategórie, presná adresa trvalého bydliska autora, sídlo regionálneho kultúrneho strediska, do ktorého bola práca prihlásená.

Autori z regiónov, kde sa neuskutoční nižšie kolo súťaže, môžu svoje výtvarné práce zaslať prostredníctvom príslušného regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia (podľa miesta svojho bydliska) do regionálneho (základného) stupňa súťaže v inom regióne svojho kraja.

Kategorizácia účastníkov súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť občania turčianskeho regiónu – okresov Martin a Turčianske Teplice – neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov – jednotlivci alebo členovia združení neprofesionálnych výtvarníkov so svojimi výtvarnými prácami.

Súťažné kategórie:

Súťažiaci autori môžu byť zaradení do štyroch súťažných kategórií nasledovne:

Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov;

Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov;

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov;

Kategória D: autori nad 15 rokov výtvarne neškolení so špecifickým výtvarným prejavom – insitná tvorba (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.).

Kategória E: logo Výtvarného spektra

Kontakt – Bližšie informácie:

http://www.nocka.sk/vytvarna-tvorba/vytvarne-spektrum10

Mgr. Libuše Poloncová, manažér Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine

tel. číslo: 043/413 23 94, mobil: 0917 494 708

e-mail: pajurkova.tks@gmail.com

www.tks.s

Autor: (ts-tks-Libuše Poloncová)


komentáre
SHOW ALL
podobné
17.02.2017
Výtvarné spektrum 2017
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok vyhlasuje regionálne kolo súťaže „Výtvarné spektrum 2017“. Výtvarné spektrum je najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku.
viac
19.05.2017
Fotomaratón Martin 2017
Opäť po roku sa záujemcovia o fotografiu a súťaženie môžu tešiť na ďalší, v poradí už piaty ročník podujatia s názvom Fotomaratón Martin 2017. Účastníci budú vítaní 27. mája 2017 o 10. hodine v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
viac
08.02.2018
Vesmír očami detí
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove VESMÍR OČAMI DETÍ.
viac
09.03.2018
Turčianske divadelné dni 2018
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v dňoch 16. - 17. marca 2018 regionálnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske divadelné dni 2018.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.09 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.15 %