Nedeľa 24.06.2018
Dnes má meniny 
Ján
19°C Bratislava
19.05.2018 11:55

ZMOS spúšťa prieskumy medzi samosprávami


Ilustračná snímka


Združenie miest a obcí Slovenska spúšťa prieskumy, ktoré bude realizovať vlastným technologickým riešením a anketármi v území. V týchto dňoch začína prvý z prieskumov, ktorý je zameraný na medziobecnú spoluprácu a agendu Smart.


V priebehu najbližších 36 mesiacov tak prostredníctvom minimálne 21 prieskumov zmapuje rôzne oblasti činnosti miestnej územnej samosprávy.

V prvom, zo série prieskumov, sa zameriame na to, v čom vidia mestá a obce prínos medziobecnej spolupráce, akým rozsahom informácií o možnej spolupráci obcí disponujú. Zmapujeme, v ktorých oblastiach participujú samosprávy zaradené do prieskumu a akým rozsahom informácií disponujú v oblasti agendy smart. Získame tak vstupné informácie dôležité na to, aby sme vedeli v čom považujú samosprávy medziobecnú spoluprácu za prínosnú a kde vidia prekážky na jej podporu a rozvoj. Zároveň budeme disponovať základnými údajmi dôležitými na získanie informácie o aktuálnom vnímaní agendy smart, ako aj na prípravu územia na tzv. smart regióny.

ZMOS už v minulosti realizoval prieskumy, ktoré boli zamerané napríklad na problematiku miestneho referenda, zhromaždenie obyvateľov obce, verejnoprospešné činnosti, zabezpečovanie verejného poriadku prostredníctvom obecných polícií, ale aj na parkovaciu politiku, energetiku a podobne. Na účely vlastných prieskumov si ZMOS s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia cez národný projekt Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy vytvoril vlastný softvérový analytický nástroj na zber, sumarizáciu a vyhodnocovanie dát a teraz túto IT platformu a skúsenosti využije na funkčnú reflexiu monitoringu procesov a problémov komunálnej agendy. V ostatných dňoch prebehla aktualizácia digitálneho obsahu a na prácu s týmto „elektronickým matrixom“ boli zaškolení koordinátori – anketári, ktorí budú metodickou podporou samosprávam zaradeným do reprezentatívnych vzoriek na jednotlivé prieskumy. Výber miest a obcí sa uskutoční na štatistickom princípe zohľadňujúcom veľkostnú kategóriu samosprávy. Po zbere dát budú výsledky prieskumov spracované ako podklady na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý realizujeme vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Prvý prieskum začína v pondelok 21. mája 2018 a potrvá do 10. júna 2018 na reprezentatívnej vzorke 450 obcí.

Autor: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov


komentáre
SHOW ALL
podobné
26.04.2016
Samosprávy realizujú protipovodňové opatrenia
Protipovodňové opatrenia sú jednou z preventívnych aktivít, ktoré môžu zvýšiť ochranu zdravia a majetku počas intenzívnych dažďov či obmedzených kapacít vodných tokov a riečnych korýt. ZMOS realizovalo koncom minulého roka prieskum, ktorý mapoval prístup samospráv k protipovodňovým opatreniam.
viac
28.05.2016
Kraj vypracoval novú stratégiu zahraničných vzťahov
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce v nasledujúcich rokoch posilniť svoju spoluprácu so zahraničnými regiónmi. Tá by mala pomôcť samotnému kraju, ale aj jednotlivým obciam a inštitúciám pri ich rozvoji a realizácii rôznych cezhraničných projektov.
viac
21.12.2016
Demokraciu nemožno hodnotiť kauzami
Na demokraciu sa môžeme pozerať z hľadiska legislatívneho ukotvenia jej mechanizmov, ale aj cez vlastné sklamania, osobné očakávania a nevyužité príležitosti.
viac
24.04.2017
Cieľom návštevy zástupcov štyroch krajín je medziregionálna spolupráca
Podpora medziregionálnej spolupráce medzi šiestimi verejnými i súkromnými subjektmi z Fínska, Nemecka, Španielska a Slovenska je zámerom projektu Socent Spa, v rámci ktorého dnes (24. 4. 2017) pricestovali na trojdňovú návštevu regiónu Gemer zástupcovia týchto krajín a neziskovej organizácie Epic.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.77 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.46 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.77 %