Utorok 25.06.2024
Dnes má meniny 
Olívia, Tadeáš
°C
31.07.2020 03:10

ZMOS podpísal memorandum s kľúčovými partnermi


Na snímke zľava: Ľudovít Budzák, prezident Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Ján Andrejko, prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Branislav Tréger, predseda Združenia miest a obcí Slovenska a Eva Balážová, prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR.


Kľúčovými partnermi ZMOS sa na základe memoranda o spolupráci stali Asociácia komunálnych ekonómov SR, Združenie hlavných kontrolórov a tiež Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií.


Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo memorandum o spolupráci s kľúčovými partnermi dlhodobo pôsobiacimi v miestnej územnej samospráve. Od nového rámca spolupráce očakávajú koordináciu aktivít a mnohé ďalšie benefity.

Kľúčovými partnermi ZMOS sa na základe memoranda o spolupráci stali Asociácia komunálnych ekonómov SR, Združenie hlavných kontrolórov a tiež Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií. Ide o subjekty, ktoré sú dlhodobo aktívne v prostredí miestnej územnej samosprávy a spolupráca s nimi takto získava konkrétny rámec kooperácie a koordinácie.

Strategická spolupráca

„Asociácia komunálnych ekonómov Slovenskej republiky si veľmi váži doterajšiu spoluprácu a partnerstvo so Združením miest a obci Slovenska i s ďalšími združeniami pôsobiacimi v prostredí miestnych samospráv. Práve memorandum o spolupráci, kde je jasne definovaný predmet a spôsob spolupráce ako aj vyhodnocovanie jej rozsahu, mení toto doterajšie partnerstvo z ad hoc aktivít na strategickú, systematickú, koordinovanú a synergickú spoluprácu v záujme efektívneho a cieľavedomého fungovania miestnych samospráv na Slovensku,“ uviedla na margo prezidentka asociácie Eva Balážová.

Efektívna a účinná ochrana finančných prostriedkov

Podľa prezidenta Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR SR Ľudovíta Budzáka: „Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky podpísaním Memoranda o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, berie do úvahy potrebu koordinovaného postupu s cieľom zabezpečovať efektívnu a účinnú ochranu verejných finančných prostriedkov v územnej samospráve, uznávajúc dôležitosť vytvorenia praktických podmienok pre vzájomnú, odbornú spoluprácu v medziach svojich zákonných kompetencií pri výmene informácií, skúseností a najlepšej praxe. Cieľom je pozitívne ovplyvňovať a zabezpečovať vytváranie predpokladov pre šírenie vedomosti získaných partnermi strán memoranda, a tak dosiahnuť zvýšenie právneho povedomia a odbornosti v profesnej skupine hlavných kontrolórov miest a obcí. Dlhodobým cieľom je dosiahnutie kvalitatívnej zmeny v riadení, správe, financovaní a verejnej kontrole hospodárenia v územnej samospráve.“

Spoluprácou dosiahneme vyšší efekt

Konkrétne očakávania a všeobecný prínos od nového rámca spolupráce očakáva aj Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií, ktoré tlmočil prezident združenia Ján Andrejko. Podľa jeho slov: „Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska je veľmi naklonené možnosti užšej spolupráce medzi profesnými združeniami fungujúcimi v oblasti samosprávy, keďže podľa našich doterajších takmer 30-ročných skúseností predkladanie problémov, návrhov ich riešení a pod. na jednotlivé oddelenia rôznych ministerstiev neprinieslo dostatočný efekt pri presadzovaní riešenia definovaných problémov. Pevne verím, že spoločnými silami sa nám podarí možno aj precíznejšie zadefinovať problémy v jednotlivých oblastiach fungovania samosprávy a naše rokovania ohľadne riešenia týchto problémov sa presunú z jednotlivých oddelení ministerstiev na vyššiu úroveň riadenia štátnej správy, a tá následne prinesie takú zmenu v oblasti legislatívy, ktorá bude na prospech nielen samosprávy, ale aj všetkých občanov žijúcich v obciach a mestách.“

Musíme spájať sily

Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera je predmetom memoranda „výmena informácií o aplikačnej praxi a trendoch, ale aj transfer know-how, ďalej zamerané na koordináciu aktivít, účasť zástupcov kľúčových partnerov na rokovaniach iniciatívnych a poradných orgánov a tiež kooperácia na aktivitách zameraných na organizovanie podujatí a budovanie odborného zázemia“. Predseda ZMOS Branislav Tréger je presvedčený, že „miestna územná samospráva sa v tomto období dostáva do situácie, v ktorej je potrebné spájať sily, ponúkať riešenia aj východiská a vecne argumentovať. Práve preto som presvedčený, že začínajúca spolupráca ukotvená v memorandách je všeobecne prínosná tak pre každý zo subjektov, ako aj pre samotnú samosprávu, v ktorej sme dlhoročne všetci aktívni a ukazuje sa, že spoločne máme čo ponúknuť vláde, parlamentu, ale aj sociálnym partnerom“.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.06.2017
Bratislave s bikesharingom pomôže Slovnaft
Systém zdieľania verejných bicyklov (bikesharing) vybuduje Bratislava v spolupráci so Slovnaftom. Memorandum o spoločnej realizácii bikesharingu podpísal 14. júna primátor hlavného mesta SR Bratislava Ivo Nesrovnal s predstaviteľmi spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
viac
17.08.2020
Envirofond verí, že zmluvy k dotáciám uzatvorí v najbližších dňoch
Podpisovanie zmlúv so samosprávami o poskytnutí podpory formou dotácie očakáva Environmentálny fond v najbližších dňoch.
viac
23.07.2021
Medziobecná spolupráca má potenciál aj v rámci civilnej ochrany
Prieskum Združenia miest a obcí Slovenska venovaný civilnej ochrany poukazuje na mimoriadne významný priestor pre medziobecnú spoluprácu v rámci civilnej ochrany. Okrem toho poukazuje na význam komunitnej práce.
viac
04.11.2021
ZMOS a SOŠV vidia v spolupráci užitočnosť aj spoločenský prínos
Združenie miest a obcí Slovenska a Slovenský olympijský a športový výbor spojili sily a idú spoločne rozvíjať šport.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.21 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.14 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.64 %