Piatok 23.02.2024
Dnes má meniny 
Roman, Romana
°C
09.05.2017 08:00

Jednotný systém ekonomickej agendy v rôznych inštitúciách


Ministerstvo financií SR.


Ekonomická agenda v rôznych štátnych či samosprávnych inštitúciách by mohla mať v budúcnosti jednotný systém.


Projekt Ministerstva financií SR, na ktorý žiada dotáciu z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) vo výške takmer 4,5 milióna eur, vytvorí predpoklady pre to, aby takýto systém existoval. Vyzvanie na národný projekt „Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov“ je zverejnené na stránke http://www.minv.sk/?archiv-7. Riadiacim orgánom operačného programu je Ministerstvo vnútra SR.

Pre ekonomické systémy je možné zabezpečiť jednotnú aplikáciu a dodržiavanie platných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vedenie ekonomickej agendy subjektov verejnej správy. Ide napríklad o správu rozpočtu či majetku, vedenie účtovníctva, personalistiku či spracovanie miezd. Inštitúcie verejnej správy totiž dnes využívajú rôzne informačné systémy, ktoré však fungujú a spracovávajú agendu rôzne. Cieľom projektu je hospodárne zefektívniť vynakladanie finančných prostriedkov napríklad na zapracovávanie legislatívnych zmien, ktoré štát uhrádza toľkokrát, koľko ekonomických informačných systémov je aktuálne v prevádzke. Nevýhodou je i to, že subjekty pre rozdielne metodiky a procesy oneskorene vykazujú stav verejných financií.

Cieľovými skupinami národného projektu sú inštitúcie a subjekty verejnej správy ako aj vyššie územné celky a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Projekt sa zameria na podporné a administratívne procesy vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách jednotlivých správcov kapitol štátneho rozpočtu. Ide napríklad o procesy, ako je vedenie účtovníctva, správa majetku, materiálové hospodárstvo, ľudské zdroje či hotovostné a bezhotovostné finančné operácie. Zapojí sa doň 826 subjektov štátnej správy a 747 subjektov územnej samosprávy.

„Súčasný stav výkonu podporných a administratívnych činností treba detailne zanalyzovať a následne zadefinovať súbor štandardizovaných procesov. Tým sa vytvoria predpoklady pre plošné zavedenie jednotného metodicko-procesného rámca, optimalizáciu procesov a následné zapojenie do Centrálneho ekonomického systému,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Projekt v konečnom dôsledku vytvorí predpoklady napríklad pre uplatnenie jednotnej metodiky spracovania ekonomických agend a výkazov, zjednotenie roztrieštených evidencií a výkazov účtovných jednotiek prepojených na rozpočet či pre kvalitnejší výkon rezortu financií v úlohe hlavného metodika verejných financií.

 

Autor: (mfsr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.05.2016
Ministerstvo vytvorilo mechanizmus pre efektívnejší progres vo verejnej správe
Lepšia koordinácia medzi rezortmi, kvalitnejšie nastavenie procesov a systémov a zabránenie ich duplicity či zabezpečenie bezproblémového kolovania žiadosti ako takej po úradoch bez nutnosti prítomnosti občana.
viac
10.11.2016
Dotačná schéma pre turizmus je spustená
BSK 9. novembra zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017.
viac
19.12.2017
Vybudujú proklientsky orientovaný Úrad pre verejné obstarávanie
Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomôže s vybudovaním proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Umožní to národný projekt ÚVO, na ktorý je cez OP EVS vyčlenená suma 1 387 115,71 eur.
viac
02.09.2020
Výzva na znižovanie dopadov pandémie a podpora zdravotnej starostlivosti
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.95 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %