Štvrtok 21.09.2023
Dnes má meniny 
Matúš
°C
23.07.2022 08:00

Komunálne voľby 2022


Ilustračná snímka


ZMOS priniesol na jednom mieste potrebné a užitočné informácie v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Uskutočnia sa 29. októbra 2022.


Základné informácie a zmeny, ktoré priniesla novela zákona o voľbách:

Zjednotenie odmien členov volebných komisií

Nárok na odmenu členov volebných komisií všetkých stupňov sa novelou zákona zjednotil tak, aby členovia každej volebnej komisie mali nárok na odmenu - doposiaľ  ho nemali členovia obvodných volebných komisií a členovia volebných komisií samosprávneho kraja pri voľbách do samosprávnych krajov, ani členovia okresných volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávy obcí. 

Zasielanie zápisnice elektronicky

Volebné komisie  na všetkých stupňoch budú zasielať zápisnice o výsledku volieb elektronicky: písomné vyhotovenie podpísané členmi volebnej komisie  budú doručovať obci v určenej lehote až po voľbách.

Zabezpečenie internetového pripojenia

Obciam pribudla povinnosť zabezpečiť  internetové pripojenie vo všetkých volebných miestnostiach.

Zjednotenie trvania volebného moratória

Skrátilo sa neprimerane dlhé obdobie zákazu uverejňovania prieskumov verejnej mienky. Obdobie tzv. volebného moratória sa v celom zákone zjednotilo a to na obdobie 48 hodín predo dňom konania volieb.

Volieb sa budú môcť zúčastniť aj osoby v karanténe pre COVID-19

Schválená legislatíva v prípade trvajúcej pandémie ochorenia COVID-19 a z nej vyplývajúcich prípadných karanténnych opatrení  umožní hlasovať aj voličom, ktorí by si v prípade neschválenia danej legislatívy nemohli uplatniť svoje volebné právo a pristúpiť k voľbám.

Hlasovanie voličov v izolácii, ktorí o hlasovanie špeciálnym spôsobom prejavia záujem, bude realizované v ich obydlí do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktorá im bude doručená špeciálnou volebnou komisiou zriadenou výlučne na tento účel.

Špeciálny spôsob hlasovania, t. j. postup podľa tohto zákona sa uplatní iba vtedy, ak budú najneskôr ku dňu 30. septembru 2022 úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenia vo vzťahu ku COVID chorým osobám alebo ich kontaktom.

Základné dokumenty:

- rozhodnutie o vyhlásení volieb

- Informácia o spôsobe hlasovania OSO

- podmienky práva voliť a byť volený VUC

- podmienky práva voliť a byť volený

- harmonogram OTZ obce

- harmonogram OTZ-MV

- Zákon č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov miestnej a regionálnej samosprávy

- Usmernenie k financovaniu

- Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami

- Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

- Zákon o volebnej kampani

Autor: Zdroj: ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.02.2019
Trnavský župan sa stretol so starostami miest a obcí okresu Hlohovec
Jozef Viskupič predstavil zámery, ktoré TTSK plánuje v regióne realizovať v roku 2019. Témou stretnutia boli aj ďalšie formy spolupráce medzi župou a samosprávami ako základným predpokladom pre rozvoj celého regiónu.
viac
07.03.2020
ZMOS pozná postoje samospráv k obecným lesom
Združenie miest a obcí Slovenska pozná postoje starostov a primátorov k problematike obecných lesov. Poznáme prístup k správe a prenájmu, spôsob obhospodarovania lesov, ale aj ich prínos pre komunál.
viac
08.04.2020
Zastupiteľstvá obcí i krajov budú môcť rokovať aj cez videokonferencie
Obecné i krajské zastupiteľstvá budú môcť zasadať počas krízovej situácie aj prostredníctvom videokonferencie. Vo výnimočných prípadoch budú môcť zastupiteľstvá obcí hlasovať formou per rollam.
viac
16.06.2020
Väčšina samospráv komunikuje elektronicky
Výrazný počet samospráv komunikuje elektronicky a rozumie všetkým povinnostiam vykonávaným elektronickou formou, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie výkonu verejnej moci. Aj to vyplýva z nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.11 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.94 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %