Sobota 02.03.2024
Dnes má meniny 
Anežka
°C
02.12.2023 05:10

Komuniké z prvého rokovania Predsedníctva ZMOS


Pohľad na rokovanie Predsedníctva ZMOS v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave.


Prvé prezenčné zasadnutie Predsedníctva ZMOS sa uskutočnilo 28. novembra 2023 v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave.


Zasadnutie predsedníctva otvoril Jozef Božik, predseda ZMOS, na ktorom privítal všetkých zúčastnených. Na zasadnutí bolo celkovo prítomných 26 členov Predsedníctva ZMOS. Nasledovalo Vyhodnotenie plnenia uznesení Predsedníctva ZMOS, ktoré prezentoval Ladislav Adamovič, odborný expert Kancelárie ZMOS. Ako ďalší bod bol predstavený návrh rokovacieho poriadku Predsedníctva ZMOS, ktorý predstavila ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková, ktorý následne členovia predsedníctva schválili.

Ďalší bod programu- financovanie samospráv a zostavovanie rozpočtov miest a obcí - uviedol predseda ZMOS Jozef Božik a Ladislav Adamovič, odborný expert Kancelárie ZMOS. Situácia ohľadne financovanie je kritická a bude záležať od nových daňových prognóz a makroekonomickej prognózy, akým spôsobom dokážu nájsť zdroje na financovanie samospráv. Prognóza v porovnaní s rokom 2023 nie je pozitívna, nakoľko aj napriek tomu, že boli prisľúbené v zákonnom ustanovení určité financie z DPFO (cca 236 miliónov eur), tak stále to nebude ani na úrovni roku 2023. 

V ďalšom bode sa členovia predsedníctva venovali a prediskutovali priority ZMOS v Programovom vyhlásení vlády SR 2023-2027. Takmer 90 % požiadaviek bolo priamo interpretovaných v texte v Programovom vyhlásení vlády SR, konkrétne odloženie optimalizácie siete nemocníc, odloženie stavebnej legislatívy, odloženie MBÚ o 1 rok. 

Príprava na decembrovú Radu ZMOS bola ďalším prerokovaným bodom Predsedníctva ZMOS. Účasť na Rade ZMOS prisľúbil minister životného prostredia SR Tomáš Taraba a štátni tajomníci z MIRRI (Michal Kaliňák) a MPSVR (Branislav Ondruš). Pred rokovaním Rady ZMOS sa uskutočnia rokovania oboch komôr. Rokovanie je naplánované na dva dni.

Členovia predsedníctva sa venovali aj usporiadaniu členstva v Predsedníctva ZMOS, v zmysle stanov musí byť paritné zastúpenie členov komory miest a komory obcí, čo znamená doplnenie členov komory obcí do počtu 32 členov predsedníctva. V tomto bude ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková uviedla informáciu k zasadnutiam odborných sekcií Rady ZMOS. Od kreovania nových sekcií sa uskutočnilo zasadnutie všetkých 20 odborných sekcií Rady ZMOS, ktorých návrhy na uznesenia budú predložené na decembrovú Radu ZMOS.

Predsedníctvo ZMOS prediskutovalo a schválilo návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z Transparentného účtu ZMOS pre obce postihnuté zemetrasením na východnom Slovensku a plnenie rozpočtu ZMOS k 30. 9. 2023, zmenu rozpočtu ZMOS na rok 2023 a návrh rozpočtu ZMOS na rok 2024.

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.10.2021
Predsedníctvo ZMOS bude rokovať aj o stavebnej legislatíve
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal v poradí 13. zasadnutie Predsedníctva ZMOS na stredu 27. októbra 2021. Medzi bodmi rokovania bude dominovať návrh stavebnej legislatívy, eurofondy aj rozpracovanie priorít 31. snemu ZMOS.
viac
01.07.2022
Komuniké z 18. zasadnutia Predsedníctva ZMOS
V utorok 28. júna, pred rokovaním Rady ZMOS sa uskutočnilo v poradí 18. zasadnutie Predsedníctva ZMOS.
viac
11.02.2023
Komuniké z 21. zasadnutia Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska
Predseda ZMOS a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger na 8. februára 2023 zvolal a viedol v poradí 21. zasadnutie Predsedníctva ZMOS. V súvislosti s aktuálnou situáciou poverilo Komoru miest ZMOS v spolupráci s Komorou obcí ZMOS začať s prípravou celoslovenského občianskeho protestu.
viac
09.02.2024
Komuniké z druhého rokovania Predsedníctva ZMOS
Predsedníctvo ZMOS rokovalo v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave a venovalo sa niekoľkým dôležitým témam ako zmenám v predprimárnom vzdelávaní, problematike neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, stavebnej legislatíve, medziobecnej spolupráci či energetike.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %