Pondelok 25.05.2020
Dnes má meniny 
Urban
°C
02.03.2020 09:40

Mesto vyzýva na predkladanie projektov financovaných z participatívneho rozpočtu


Ilustračná snímka: (spisskabela.sk).


Mesto Spišská Belá prichádza aj v roku 2020 s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Projekty je možné predkladať do 31. marca 2020.


Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov môžu obyvatelia mesta Spišská Belá podporiť malé komunitné projekty v zmysle Výzvy na predkladanie projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2020.

V tomto roku však došlo k úprave pravidiel. Možnosť získať finančné prostriedky určené pre spolurozhodovanie o dianí v meste je otvorená len pre fyzické osoby – bežných občanov mesta – dospelých členov neformálnej skupiny. Participatívny rozpočet nepodporuje aktivity, ktoré sú z rozpočtu mesta financované iným spôsobom. V tomto kalendárnom roku Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo pre projekty občanov rozpočet spolu 5 000 eur a maximálna výška rozpočtu projektu jedného participanta financovaná z participatívneho rozpočtu mesta je 500 eur.

Zámery je možné podávať v týchto oblastiach:

- voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity, workshopy,

- komunitné aktivity a infraštruktúra,

- organizovanie amatérskych športových turnajov,

- komunitne zamerané kultúrne aktivity,

- aktivity zamerané na rozvoj vzťahov k prírode, zveľaďovanie prostredia komunít, údržba verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromov a pod.,

- podujatia a záujmové činnosti podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva,

- podpora dobrovoľníctva.

Projekty je možné predkladať do 31. marca 2020. V rámci verejného zvažovania sa v apríli 2020 projekty budú hodnotiť a následne sa schvália konsenzom prítomných zástupcov participatívnej komunity. Termín na realizáciu vrátane vecného a finančného ukončenia projektu je najneskôr do 30. novembra 2020.

Zvýhodnené budú inovatívne projekty s aktívnym zapojením žiadateľa, jeho členov, resp. dobrovoľníkov a verejnosti (miestnej komunity) do realizácie tohto projektu. Náležitosti projektu musia byť v súlade so schválenými Pravidlami participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá. Vyradený môže byť napríklad projekt, ktorého realizácia nie je v kompetencii mesta, ktorého finančný objem nákladov na realizáciu presahuje schválený rozpočet (500 eur), alebo ho podal neoprávnený žiadateľ.

Autor: (Paula GRIVALSKÁ, msú)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.01.2017
Participatívny rozpočet Trnavy ide do druhého kola
Mesto Trnava nadväzuje na úspešný pilotný ročník participatívneho rozpočtu v roku 2016, keď sa podarilo zrealizovať štrnásť z pätnástich projektov navrhnutých obyvateľmi Trnavy. Kým v minulom roku bolo na tento účel vyčlenených 39 500 eur, Participatívny rozpočet 2017 počíta so sumou 50 000 eur.
viac
07.01.2020
Na projekty do participatívneho rozpočtu majú Humenčania čas do konca januára
Návrhy na projekty v rámci participatívneho rozpočtu, ktoré mesto Humenné zavádza v roku 2020 po prvý raz, je možné predkladať do konca januára. Každý z prihlásených záujemcov sa môže prihlásiť najviac s dvoma projektmi.
viac
20.02.2020
Participatívny rozpočet TTSK má uzávierku začiatkom marca
Sedemnásť stretnutí pripravila trnavská krajská samospráva pre záujemcov o vstup do participatívneho rozpočtu 2020. Pre jeho druhý ročník vyčlenila sumu 250 000 eur, uzávierka podania projektov je 6. marca.
viac
23.03.2020
Mesto Martin spustilo participatívny rozpočet
Na projekty z oblastí športu, voľného času či životného prostredia môžu Martinčania tento rok čerpať peniaze z participatívneho rozpočtu mesta. Celkovo samospráva prerozdelí 21 000 eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.87 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %