Pondelok 21.09.2020
Dnes má meniny 
Matúš
°C
27.06.2020 08:45

Nájdu sa peniaze na environmentálne zodpovedné odstavenie skládok?


Ilustračná snímka.


V minulom roku zaznamenalo Slovensko 39-percentnú mieru recyklácie komunálnych odpadov (KO), pričom právne záväzným európskym cieľom je recyklovať 50 percent KO v roku 2020 a postupne dosiahnuť 65 percent v roku 2035. Prvý cieľ Slovensko nesplní.


Európska komisia predpokladá, že SR by nateraz potrebovala investovať do nakladania s odpadmi 267 miliónov eur. Vrátane investovania nielen do 21 skládok odpadov, existujúcich bez plánov úpravy, ale aj mnohých ďalších kvôli rekultivácii, monitorovaniu či zabezpečeniu starostlivosti po uzatvorení, na práce súvisiace s odvrátením havárií alebo obmedzením dôsledkov havárií, hroziacich či vzniknutých po uzatvorení a podobne.

Výstavba vyjde lacnejšie ako jej zabezpečenie po odstavení

Podľa dostupných údajov končí dnes na Slovensku približne 54-55 percent komunálnych odpadov (zneškodňuje sa?) na skládkach s nie nebezpečnými odpadmi. Často na tých istých skládkach, kde končí aj množstvo ďalších skupín odpadov. Je pritom logické, že skládka ako každá stavba bola najskôr naprojektovaná, potom postavená a po splnení svojho účelu bude uzatvorená a monitorovaná. Zjednodušene: v každej z týchto etáp slúžila inému záujmu. Najskôr stavbárskemu, potom prevádzkovateľskému a napokon ochranno-údržbárskemu. Potom, pri súčasnom čoraz environmentálnejšom prístupe spoločnosti k rekultivácii a následnej starostlivosti o  uzatvorenú skládku, znie logicky, keď náklady na jej výstavbu bývajú nižšie ako náklady na starostlivosť o odstavenú skládku s nie nebezpečným odpadom! Pritom tento pomer bude zrejme rásť, keďže rastie povedomie nielen hrozby životnému prostrediu (napríklad o mikroplastoch vo vode sa hovorí iba v posledných rokoch), ale aj o prijatí dodatočne zodpovedných opatrení a stanovení sledovania nových parametrov aj v prípade už roky odstavenej skládky. Podľa odborníkov teda zďaleka nejde len o súčasné plnenie si povinností pri pravidelnom kosení a odstraňovaní náletových drevín z odstavenej skládky, ale aj o ďalšie výdavky, ktoré medzičasom „priniesol“ čas skutočného praktického poznania. Mimochodom, vo Veľkej Británii je lehota následnej dôkladnej starostlivosti spoločnosti o „zakonzervované“ skládky s nie nebezpečným odpadom zákonom stanovená na 60 rokov od ich uzatvorenia!

Ako si pomôcť eurofondmi?

Eurofondy, určené pre oblasť životného prostredia, by podľa Európskej komisie mali členské štáty využívať v piatich kľúčových odvetviach: v odpadovom hospodárstve, pri ochrane biodiverzity, ochrane ovzdušia, vo vodnom hospodárstve a pri využívaní zelených tendrov.

Na naštartovanie ekonomiky Slovensko získalo z EÚ „požehnane“ štedrú čiastku 8 mld. eur. Rovnako ako Maďarsko s dvojnásobným počtom obyvateľstva alebo takisto dvojnásobne väčšie Česko. Stačí si však pripomenúť naše mizerné čerpanie v posledných siedmich rokoch, keď SR mala k dispozícii dokonca 15 mld. eur a vyčerpala iba 25 percent, prípadne byrokraciu okolo čerpania či pretrvávajúce podozrenia z odvádzania vybavujúcim slovenským úradníkom „sprostredkovateľských“ 20 percent alebo ešte viac, a prvotný optimizmus z očarenia miliardami sa automaticky presúva kdesi dozadu, možno až k priehradke pesimizmu...

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.05.2017
Mesto začne v júni s výstavbou 2. etapy skládky odpadu
Mesto Zlaté Moravce si vezme polmiliónový úver na výstavbu prvej kazety II. etapy skládky komunálneho odpadu. Výstavbu skládky i prijatie úveru schválili mestskí poslanci.
viac
02.06.2020
EÚ pre ďalšie generácie a revidovaný rozpočet EÚ 2021-2027
Európska komisia minulý týždeň navrhla očakávaný nový nástroj na oživenie hospodárstva nazvaný EÚ pre ďalšie generácie v hodnote 750 miliárd EUR. Tento návrh sa spája s prepracovaným dlhodobým rozpočtom EÚ na roky 2021 - 2027, ktorý celkovo predstavuje 1,85 bilióna EUR.
viac
18.06.2020
Ochrana mestských infraštruktúr a služieb pred počítačovými hrozbami
Európska komisia (16. 6.) oznámila, že prostredníctvom programu Horizont 2020 poskytne viac ako 38 miliónov EUR na podporu niekoľkých inovačných projektov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry pred počítačovými a fyzickými hrozbami a na zvýšenie inteligentnosti a bezpečnosti miest.
viac
27.08.2020
Európska komisia poskytne ďalšie zdroje z nástroja SURE, aj pre Slovensko
Európska komisia navrhuje poskytnúť podporu vo výške 81,4 mld. Eur z nástroja SURE pre 15 členských štátov vrátane Slovenska. Tieto úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.77 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.91 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.33 %