Sobota 25.09.2021
Dnes má meniny 
Vladislav, Vladislava
°C
27.07.2021 08:25

Najvyššie kontrolné inštitúcie v EÚ zareagovali na pandémiu rýchlo


Ilustračná snímka.


Jedným z mnohých dosahov pandémie covid-19 je i to, že pandémia tiež zásadne ovplyvnila prácu najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ. Tie reagovali rýchlo a na posúdenie a kontrolu reakcie na krízu pridelili značný objem prostriedkov.


Zhrnutie auditov, ktoré minulý týždeň vydal Kontaktný výbor NKI EÚ, uvádza prehľad audítorskej práce vykonanej v súvislosti s pandémiou COVID-19 a publikovanej v roku 2020 najvyššími kontrolnými inštitúciami EÚ.

Dosah pandémie na EÚ a jej členské štáty je rozsiahly, rušivý a vysoko asymetrický. Načasovanie, rozsah a presná povaha krízy a reakcie na ňu sa v EÚ, ale aj na regionálnej a niekedy dokonca na miestnej úrovni výrazne líšia, pokiaľ ide o verejné zdravie, hospodársku činnosť, prácu, vzdelávanie a verejné financie.

Vo väčšine oblastí, ktoré pandémia vážne postihla, má EÚ len obmedzené právomoci konať. Čiastočne je to dané tým, že verejné zdravie nie je vo výhradnej právomoci EÚ, a čiastočne tým, že pripravenosť alebo počiatočná zhoda na spoločnej reakcii boli medzi členskými štátmi nízke. Keďže chýbal koordinovaný prístup, národné a regionálne vlády konali samostatne, keď zavádzali preventívne opatrenia a opatrenia na zamedzenie šírenia, keď obstarávali vybavenie alebo pripravovali balíky na podporu obnovy a systémy na udržanie pracovných miest, aby zmiernili spoločenské a hospodárske dôsledky pandémie. Po ťažkom začiatku sa však zdá, že EÚ a členské štáty spoluprácu pri zmierňovaní účinkov krízy zlepšili.

Národné kontrolné inštitúcie (NKI) členských štátov a Európsky zbor audítorov (EDA) urýchlene iniciovali veľa kontrolných a monitorovacích činností. Okrem 48 auditov dokončených v roku 2020 stále prebieha alebo je plánovaných ďalších viac než 200 kontrolných činností, ktoré budú dokončené v nadchádzajúcich mesiacoch.

V minulotýždňovom uverejnenom zhrnutí sa uvádza všeobecný úvod na tému pandémie a zhrnutie jej účinkov na EÚ a členské štáty, vrátane reakcií, ktoré pandémia vyvolala. Zhrnutie vychádza aj z výsledkov auditov, ktoré vykonali NKI Belgicka, Cypru, Nemecka, Lotyšska, Litvy, Holandska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Švédska a EDA. Obsahuje súhrn 17 správ (zo 48) zverejnených v roku 2020, ktoré sa týkajú piatich prioritných oblastí: verejného zdravia, digitalizácie, sociálno-ekonomickej reakcie, verejných financií a rizík a celkovej reakcie na rôznych úrovniach správy.

Základné informácie

Toto zhrnutie auditov je výsledkom spolupráce medzi európskymi NKI v rámci kontaktného výboru EÚ. Je koncipované ako zdroj informácií pre každého, kto sa zaujíma o dosah pandémie COVID-19 a súvisiacu prácu NKI. V súčasnosti je dostupné v angličtine na webovom sídle kontaktného výboru EÚ a onedlho bude dostupné aj v ďalších úradných jazykoch EÚ.

Ide o štvrté vydanie zhrnutia auditov kontaktného výboru. Prvé vydanie o nezamestnanosti mladých ľudí a integrácii mladých ľudí na trhu práce bolo uverejnené v júni 2018. Druhé o verejnom zdraví v EÚ bolo vydané v decembri 2019. Tretie o kybernetickej bezpečnosti v EÚ a jej členských štátoch uverejnené v decembri 2020.

Kontaktný výbor je autonómne, nezávislé, nepolitické združenie predsedov NKI EÚ a jej členských štátov. Poskytuje fórum pre diskusie a riešenie záležitostí spoločného záujmu týkajúcich sa EÚ. Posilňovaním dialógu a spolupráce medzi svojimi členmi prispieva kontaktný výbor k účinnému a nezávislému externému auditu politík a programov EÚ.

Autor: (nku.gov.sk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.09.2020
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
Európska komisia predstavila strategické usmernenia pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
viac
23.09.2020
Revidovaný OP Ľudské zdroje
Pre súčasných a potenciálnych žiadateľov a príjemcov z Operačného programu (OP) Ľudské zdroje dávame do pozornosti revíziu Operačného programu Ľudské zdroje schválenú vykonávacím rozhodnutím Komisie z 11.9.2020.
viac
16.10.2020
Projekty samospráv na zmiernenie dopadov pandémie sú už vyhodnotené
Rezort informatizácie, regionálneho rozvoja a inovácií vyhodnotil výzvu za viac ako 1,1 milióna eur, prostredníctvom ktorej rezort podporil 50 projektov samospráv na zmiernenie dopadov pandémie na Slovensku.
viac
29.12.2020
NSK plánuje na budúci rok preinvestovať desiatky miliónov eur
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) plánuje v roku 2021 investície do viacerých oblastí. Aj napriek tomu, že pre pandémiu ochorenia COVID-19 očakáva výpadok príjmov, na investičné akcie vyčlenil desiatky miliónov eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.79 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.79 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.42 %