Nedeľa 23.06.2024
Dnes má meniny 
Sidónia
°C
17.06.2021 12:30

Národná sieť MAS: Naliehavo potrebujeme zmenu


Logo.


Miestne akčné skupiny sa nachádzajú v kritickej situácii. Pre zle nastavené podmienky nedokážu vyčerpať všetky financie v tomto programovom období, navyše v budúcom programovom období 2021-2027 to bude ešte horšie.


Hrozí im nielen zníženie počtu, ale aj čerpanie financií len z jedného fondu. Jediným dostupným zdrojom na podporu rozvoja obcí ostane Program rozvoja vidieka (PRV), pričom objem finančných prostriedkov bude nižší ako pri súčasnej alokácii. V susednom Česku pritom MAS-ky úspešne prerozdeľujú zdroje až zo štyroch fondov – IROP, PRV, OP Zaměstnanost a OP ŽP.

Keďže ministri zainteresovaných rezortov (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI)) nejavia záujem o diskusiu a nereagujú na požiadavky o stretnutie, predstavitelia Národnej siete miestnych akčných skupín (NS MAS) – predseda Štefan Škultéty a podpredsedovia Milan Semančík a Peter Nemček, sa obrátili na poslancov Národnej rady SR. Tento týždeň sa zúčastnili na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Na zasadnutie boli pozvaní aj členovia Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Učme sa od Česka

Predseda výboru Jaroslav Karahuta označil situáciu ohľadne implementácie projektov v prístupe LEADER za nelichotivú. Kriticky vníma situáciu najmä pri porovnaní so susednými krajinami, ako Poľsko, alebo Česká republika. Predseda NS MAS zdôraznil, že situácia je kritická. Vyžaduje si krízový manažment, ktorý maximálne zjednoduší procesy implementácie projektov v oboch programoch – v Programe rozvoja vidieka (PRV), aj Integrovanom Regionálnom operačnom programe (IROP). „Je nevyhnutné koordinovať aktivity na úrovni IROP, PRV a NS MAS. Pri zachovaní súčasného systému hrozí, že sa nielen nevyčerpajú všetky zdroje určené na LEADER, ale reálne hrozí aj zánik niektorých miestnych akčných skupín,“ pripomenul Štefan Škultéty a poukázal, že v susednom Česku je situácia diametrálne odlišná: „Ministerstvo pro místní rozvoj je nielen odborným, ale aj politickým garantom fungovania MAS-iek v území. V Českej republike úspešne financuje projekty až z troch rozličných programov.“

Podpredseda NS MAS Peter Nemček ponúkol poslancom možnosť sprostredkovať návštevu zástupcov Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ktorí by slovenským vládnym predstaviteľom prezentovali, ako funguje LEADER v Českej republike.

Začnime konečne diskusiu

Podľa Štefana Škultétyho by MIRRI malo prevziať väčší diel zodpovednosti pri nastavovaní podmienok pre MAS v budúcom programovom období: „MAS-ky sú dnes jediný funkčný inštitút, pomocou ktorého môže štát veľmi efektívne realizovať regionálny rozvoj v danom území. Nič lepšie k dispozícii nie je, preto by sa mala začať otvorená diskusia ako nastaviť financovanie v ďalšom programovom období. Dnes neprebieha žiadna otvorená diskusia týchto dvoch rezortov, neexistuje žiadna štúdia, ani analýza, ktorá by posúdila výhody, prípadne nevýhody súčasného nastavenia,“ skonštatoval predseda NS MAS.

Poslanci Národnej rady SR sa veľmi kriticky vyjadrili k stavu, v akom sa dnes miestne akčné skupiny nachádzajú. Pre malé obce sú pritom jedinou možnosťou, ako získať finančné prostriedky na rozvoj obce. Na stretnutí rezonovala aj kritika podmienky vytvárania pracovných miest v podnikateľskom sektore. Je to jeden z dôvodov, prečo sa podnikatelia do týchto projektov nechcú zapájať. V súčasnosti by malo byť prioritou zachovanie pracovných miest a v tomto zmysle by mali byť preklasifikované aj aktuálne podmienky. Štátny tajomník MPRV Martin Fecko potvrdil, že na túto tému už komunikujú s Európskou komisiou. Je pravdepodobné, že zmena bude možná, ak prijímatelia finančných prostriedkov dokážu kvalitne a dôveryhodne odôvodniť nevyhnutnosť zachovania pracovného miesta. Prítomní, medzi ktorými boli aj štátny tajomník MIRRI Dušan Velič a riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jaroslav Jánoš, diskutovali aj o požadovanej zmene príručky PPA pre verejné obstarávanie.

Vyvinú poslanci tlak?

Kedy tieto pozitívne zmeny nastanú, však ani po stretnutí nikto nedokázal povedať. Poslanci NR SR deklarovali, že sú pripravení vyvíjať tlak na oba rezorty – MPRV a MIRRI, aby sa existujúce problémy začali riešiť. Začiatkom septembra sa uskutoční ďalšie zasadnutie výboru, kde poslanci zhodnotia aktuálny stav a preveria, či sa situácia zmenila.

Podľa podpredsedu Milana Semančíka aj toto spoločné zasadnutie dvoch výborov dokazuje, že situácia je naozaj kritická a vyvoláva veľkú frustráciu u jednotlivých členov miestnych akčných skupín. „Národná sieť bude iniciovať aj stretnutie s novým ministrom pôdohospodárstva, aby sme ho informovali o kritickej situácii a o opatreniach, ktoré NS MAS navrhuje s cieľom vyčerpať finančné prostriedky určené na LEADER.“

 

Autor: (Veronika FITZEKOVÁ, NS MAS SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.07.2017
Schvaľovanie žiadostí o podporu kreatívneho priemyslu sprevádza spor
Formalizmus a sporný výklad zákona mali zabrániť desiatkam subjektov uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v dotačnej výzve na podporu kreatívneho priemyslu.
viac
02.02.2021
Fungovanie PPA ohrozuje miestny rozvoj na slovenskom vidieku
Vyhlásenie Národnej siete miestnych akčných skupín (MAS) SR k vývoju v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
viac
20.04.2021
NS MAS chce nové pravidlá pre budúce programové obdobie
Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) SR pripravila na 23. apríla online konferenciu Ako ďalej LEADER na Slovensku v rokoch 2021-2027.
viac
05.11.2021
Národná sieť Miestnych Akčných Skupín SR má nové vedenie
Národná sieť miestnych akčných skupín (MAS) SR má nové vedenie. Na valnom zhromaždení 4. novembra ho schválila pätdesiatka delegátov zo všetkých krajov Slovenska. Staronovým predsedom Národnej siete MAS sa stal Štefan Škultéty.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.20 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.66 %