Nedeľa 23.06.2024
Dnes má meniny 
Sidónia
°C
23.03.2017 10:35

Potravinári sa sťažujú na činnosť OZV. Nedorozumenie...?


Nedôsledné triedenie odpadu podľa potravinárov vyvoláva dodatočné náklady na dotrieďovanie.


„Nerozumieme, prečo výrobcovia, ktorí si zakladajú a vlastnia OZV, majú potrebu sa od ich činnosti dištancovať,“ reagoval hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák na zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Potravinárskej komory Slovenska.


Týmito slovami vyjadril postoj envirorezortu k výhradám potravinárov, ktorí považujú zavedený systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov za nespravodlivý (podľa zákona o odpadoch platí od 1. júla 2016), netransparentný a neefektívny.

Znepokojivo zaznelo najmä konštatovanie potravinárov o netransparentnosti systému, ktorý výrobcovia platia, ale podľa zástupcov svojich komôr nevidia do reálnych nákladov na prevádzku a nemajú možnosť výšku poplatkov ovplyvniť.

 

Prvá reakcia OZV

Podľa zákona o odpadoch sú výrobcovia obalov jediní, ktorí môžu organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) zakladať, vlastniť a prevádzkovať. „Všetkých jedenásť založili výrobcovia,“ zdôrazňuje riaditeľka pre komunikáciu a marketing v najväčšej OZV ENVI - PAK Silvia Nosálová. „Výrobcovia u nás kontrolujú nakladanie s finančnými prostriedkami, vidia, koľko stojí reálne triedený zber v mestách a obciach. Majú na to nástroje – valné zhromaždenia, dozorné rady, predstavenstvá a podobne. Navyše ako nadnárodné spoločnosti si vedia porovnať náklady na triedený zber s inými krajinami, v ktorých pôsobia.“

Zo strany potravinárov tiež zaznela kritika, že dve najväčšie OZV (ENVI - PAK, NATUR-PACK) ovládli trh s vyše 90 percentami zazmluvnených obcí, čo je monopolom. Na druhej strane je však známe, že napríklad v susednom Česku, ktoré sa v kvalite odpadovej politiky pohybuje o triedu vyššie ako Slovensko, dlhé roky úspešne vykonáva činnosť jediná existujúca OZV.

 

Ďalšie dôvody kritiky potravinárov

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov je podľa potravinárov nespravodlivý nielen preto, lebo znamená 5 až 10-násobné zvýšenie nákladov výrobcov na odpady z obalov, ale aj preto, že zaň platia iba výrobcovia, pričom zberové spoločnosti, OZV, obce a občania sa iba „vezú“.

Neefektívny je preto, lebo občan má separovaný zber zadarmo a nie je motivovaný kupovať výrobky v opakovane použiteľných obaloch. Nedôsledné triedenie odpadu tiež podľa potravinárov vyvoláva dodatočné náklady na dotrieďovanie, ktoré musia platiť výrobcovia.

 

Druhá reakcia OZV

„Na zvyšovanie poplatkov zo strany výrobcov upozorňoval envirorezort, aj my,“ reaguje S. Nosálová (ENVI - PAK). „V okolitých krajinách sa tak stalo pred rokmi, preto sú v kvalite odpadovej politiky na inej úrovni ako Slovensko. Naša OZV vychádzala zo stavu, v akom mestá a obce našla pri preberaní systému od 1. júla 2016. V mnohých bol triedený zber na nízkej úrovni, prípadne netriedili vôbec, v niektorých triedili dobre. Momentálne prebieha optimalizácia a nastavenie systému tak, aby bol pre občanov motivačný – mám na mysli vzdelávania, školenia, dopĺňanie infraštruktúry zberu, kontajnerov a podobne. Ale ako zástupcovia výrobcov si uvedomujeme, že všetka táto činnosť musí byť pre nich efektívna. Inak odídu ku konkurencii, do inej OZV.“

 

Doplnenie envirorezortu

Hovorca envirorezortu T. Ferenčák v reakcii na potravinárske komory doplnil, že zákon o odpadoch, vrátane rozšírenej zodpovednosti výrobcov za ich produkciu odpadov predstavuje jeden z podstatných pilierov boja proti skládkam, ktorý doteraz krajina, občania a životné prostredie prehrávali. Organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcovia však medzi sebou uzatvárajú zmluvné podmienky a tie sú také, aké si nastavia a dohodnú. „Vrátane ceny za riešenie odpadu,“ zdôraznil. „Ak je cenová ponuka jednej OZV pre nich neakceptovateľná, na trhu sú ďalšie. V súčasnosti predsa funguje 11 autorizovaných OZV pre obaly.“

T. Ferenčák tiež doplnil, že envirorezort sa neuzatvára pred prijatím možnej aplikačnej novely zákona o odpadoch: „O nateraz platnom zákone sme rokovali tri roky s dotknutými subjektmi, vrátane zástupcov výrobcov,“ doplnil. „O jeho aplikačnej novele rokujeme od februára tohto roka.“

 

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.12.2016
Denne posúvame odpadovú gramotnosť, aby Slováci triedili viac
Od septembra zatiaľ preškolených 206 základných a 234 materských škôl – taká je bilancia organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK o ozrejmovaní správneho separovania odpadov v slovenských domácnostiach a všetkého čo s tým súvisí.
viac
01.03.2017
Ani február nepriniesol rozhodnutia o postihoch nezodpovedných OZV
„Ministerstvo životného prostredia do dnešného dňa neodobralo licenciu žiadnej OZV,“ informoval Obecné noviny hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák koncom februára.
viac
19.10.2017
Poslanci NR SR schválili novelu zákona o odpadoch
Po novele zákona o ovzduší včera (18. 10.) poslanci parlamentu schválili aj druhý pilier ochrany zdravia obyvateľov a životného prostredia na Slovensku – aplikačnú novelu zákona o odpadoch. Tá zlepšuje systém nakladania s odpadmi, tak aby sa oplatilo na Slovensku triediť a recyklovať.
viac
09.11.2017
13 miliónov eur bude budúci rok chýbať v triedenom zbere
To je predpokladaný účet za novelu zákona o odpadoch prijatú v posledný októbrový týždeň. Novela zákona o odpadoch priniesla so sebou povinnosť pre organizácie zodpovednosti výrobcov vypovedať zmluvy obciam, pretože im prikázala vyrovnať počet zazmluvnených obcí s množstvom zazmluvnených výrobcov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.20 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.66 %