Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
27.04.2021 12:35

Témou nového podcastu ÚVO je problematika zeleného VO


Ilustračná snímka.


Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalší podcast, a to na tému zeleného verejného obstarávania. Túto problematiku v rámci realizácie národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku približuje Tomáš Slávik z odboru dohľadu na úrade.


Projekt podporuje Európsky sociálny fond cez Operačný program Efektívna verejná správa, je naplánovaný na 36 mesiacov od marca 2020 do februára 2023 a pozostáva z dvoch aktivít.

Cieľom prvej aktivity projektu s názvom Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe je zvyšovanie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti úradu a odhaľovanie konfliktu záujmov. „Účelom druhej aktivity s názvom Udržateľné a strategické verejné obstarávanie je dlhodobá podpora strategického verejného obstarávania na Slovensku prostredníctvom jeho individuálnych zložiek ako sú zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní, verejné obstarávanie inovatívnych riešení,” informoval T. Slávik.

Inšpirovať odbornú verejnosť

Podpore zeleného verejného obstarávania sa venuje tím zamestnancov ÚVO z odboru dohľadu a Inštitútu verejného obstarávania. Na základe existujúcich vedomostí domácich verejných obstarávateľov a niektorých koncepčných dokumentov v tejto oblasti sa zameriavajú najmä na tvorbu špecifických príručiek, zborníka príkladov dobrej praxe a organizáciu workshopov.

„Zároveň v rámci projektových aktivít sme už zorganizovali viaceré školenia a plánujeme v školeniach pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov pokračovať aj naďalej. Myslíme si, že z dlhodobého hľadiska je kľúčové pre Slovenskú republiku v oblasti implementácie zelených aspektov do verejného obstarávania zabezpečiť a vytvoriť nástroje, ktoré budú inšpirovať odbornú verejnosť v oblasti ochrany životného prostredia,” povedal T. Slávik.

V spolupráci s ostatnými pracovnými skupinami úrad plánuje vydávať raz ročne časopis, ktorého prvé číslo vyšlo v marci pod názvom Moderný prístup k verejnému obstarávaniu zameraný na udržateľné a strategické verejné obstarávanie. Časopis bude aj v budúcnosti riešiť aktuálne témy v rámci zeleného, sociálneho a inovatívneho verejného obstarávania.

Možnosti pre zelené kritériá

Súčasný zákon o verejnom obstarávaní podľa T. Slávika umožňuje aplikovať "zelený aspekt" vo všetkých štádiách verejného obstarávania, a to v rámci podmienok účasti, technických požiadaviek pri opise predmetu zákazky, kritérií na vyhodnotenie ponúk a pri podmienkach na plnenie zmluvy. „V prípadoch, keď charakter, množstvo alebo typ obstarávaného predmetu zákazky nedovoľuje verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi využiť zelené kritériá pre celý predmet zákazky, zákon o verejnom obstarávaní umožňuje rozdeliť zákazku na časti a zelené aspekty využiť v niektorých častiach,” priblížil T. Slávik.

Ďalším z podporných nástrojov je rámcová dohoda, ktorá vďaka svojej flexibilite obdobne ako delenie zákaziek na časti umožňuje verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi uplatniť zelené kritériá aspoň na niektoré konkrétne druhy predmetu zákazky. „Na obdobnom princípe ako rámcová dohoda je založený aj dynamický nákupný systém. Veľmi efektívnym nástrojom môže byť aj príležitostné verejné obstarávanie. Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje viacerým verejným obstarávateľom/obstarávateľom na základe písomnej dohody uskutočniť verejné obstarávanie spoločne,” uviedol T. Slávik.

Zníženie nákladov, koncentrácia znalostí

K takémuto kroku podľa neho pristupujú verejní obstarávatelia a obstarávatelia s cieľom dosiahnutia úspory, zníženia administratívnych nákladov a využitia koncentrácie technických znalostí alebo znalostí trhu. Ďalšou možnosťou môže byť využitie centrálneho nákupu pre podriadené organizácie. Takto je možné dosiahnuť širšiu hospodársku súťaž (nákup je pre trh zaujímavejší), množstevnými zľavami je zas možné získať výhodnejšie jednotkové ceny alebo zaujímavé inovatívne riešenia, ktoré môžu rovnako ušetriť peniaze.

„Najlepší spôsob ako informovať trh o tom, že plánujete uplatniť environmentálny aspekt v zadávanej zákazke, môže byť, kedy už v samotnom názve zákazky uvediete pojem, vďaka ktorému už od prvého momentu bude jednoznačné, že dôležitou súčasťou zákazky bude jej environmentálne hľadisko a ide tak o ekologický nákup,” dodal Slávik. Ako príklad uviedol obstarávanie ekologických čistiacich prostriedkov, ekologického papiera alebo ekologického riešenia určitej konkrétnej služby.

 

Celý podcast si môžete vypočuť TU.

Autor: (ÚVO)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.12.2017
Vybudujú proklientsky orientovaný Úrad pre verejné obstarávanie
Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomôže s vybudovaním proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Umožní to národný projekt ÚVO, na ktorý je cez OP EVS vyčlenená suma 1 387 115,71 eur.
viac
06.08.2019
Na zelené verejné obstarávanie bude metodika
Na zelené verejné obstarávanie bude existovať metodika, zelenšie sa chce správať aj Úrad pre verejné obstarávanie. Vyplýva to z Koncepcie rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v SR, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo MŽP SR v spolupráci s ÚVO.
viac
26.09.2020
OP Efektívna verejná správa podporí efektívnosť verejného obstarávania
Dňa 3.septembra nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP s Úradom pre verejné obstarávanie (UVO) k Operačný program Efektívna verejná správa národnému projektu „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“.
viac
19.11.2020
Pozvánka na školenie „Zelené verejné obstarávanie“
Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov / obstarávateľov na školenie Zelené verejné obstarávanie - papier, počítače a vozidlá, ktoré sa uskutoční on-line 27.11.2020 o 9:00 hod.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %