Piatok 14.06.2024
Dnes má meniny 
Vasil
°C
12.10.2020 04:15

Výzva na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry


Ilustračná snímka.


Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.


Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Schéma štátnej pomoci / schéma pomoci de minimis:

Typ projektu „A“ – projekt s lokálnym vplyvom bez uplatnenia schémy štátnej pomoci

Typ projektu „B“ – projekt s uplatnením schémy štátnej pomoci – „Schéma štátnej pomoci na miestnu infraštruktúru pre zlepšenie dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti občanov (skupinová výnimka), IROP programové obdobie 2014 – 2020, jún 2018“

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – EFRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 8. 10. 2020

Dátum uzatvorenia výzvy: 28. februára 2021 alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov (sledovať TU).

Uzávierka hodnotiacich kôl na predkladanie žiadosti: 15.1.2020, 15.2.2020

Indikatívna výška finančných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu s kódom IROP-PO2-SC212-2020-58 predstavuje sumu 20 mil. eur.

Oprávnené subjekty: subjekty verejnej správy (obec a VÚC), neziskové organizácie

Spolufinancovanie pre všetky oprávnené subjekty je vo výške 5 %.

Oprávnené územie: žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Typ projektu „A“ (lokálny vplyv projektu): maximálna výška zo zdrojov EFRR: 700 tis. eur/projekt.

Typ projektu „B“ (projekt s uplatnením schémy štátnej pomoci): minimálna výška zo zdrojov EFRR: 400 tis. eur/projekt, maximálna výška zo zdrojov EFRR: 900 tis. eur/projekt.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.06.2020
Petržalčania môžu opäť požiadať o príspevok na dieťa v súkromnej MŠ
Petržalčania, ktorí v budúcom školskom roku 2020/2021 umiestnia svoje dieťa do súkromnej materskej školy (MŠ), môžu opäť požiadať o nenávratný finančný príspevok.
viac
18.08.2020
Návratná finančná výpomoc
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“.
viac
21.10.2020
Obce môžu požiadať o covid terénnych asistentov v MRK
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity spustil výzvu na predkladanie žiadostí o terénnych asistentov, ktorí pomôžu s monitorovaním stavu rizika či možností nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých MRK.
viac
04.01.2021
Fond na podporu športu: Prvá výzva zverejnená!
Športové organizácie, obce a vyššie územné celky sa môžu uchádzať o finančné zdroje na podporu a rozvoj športu v rámci historicky prvej výzvy svojho druhu. Podávanie žiadosti začína od 15.2.2021 a končí 1.3.2021.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %