Piatok 22.03.2019
Dnes má meniny 
Beňadik
°C
20.12.2018 05:05

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Podkylava


Obecný úrad v Podkylave


Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Podkylava


Obecné zastupiteľstvo v Podkylave

v súlade s § 18 ods. 8 písm. c) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Podkylava

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Podkylava s mesačným pracovným úväzkom 16. hod. mesačne.

Povinné podmienky:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie - výhodou ekonomického smeru

- osvedčenie o získanom vzdelaní Kontrolná činnosť v samospráve, prax v odbore je výhodou

- písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení    za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- prax v samospráve a znalosť noriem samosprávy

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné

- zaslať v termíne do 9. 1. 2019 na adresu: Obecný úrad Podkylava č. 6, 916 16

- alebo osobne odovzdať na Obecnom úrade v Podkylave v uzavretej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

Autor: (OcÚ Podkylava)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.03.2016
Alexander Ernst: Postavenie hlavného kontrolóra závisí od jeho osobnosti
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov by mohli slúžiť aj ako manuál pre kontrolnú činnosť v iných samosprávach.
viac
14.10.2016
Na unikátny sklenený vodovod upozorňuje vitrína pred úradom
Na miestny unikát upozorňuje pred vstupom do obecného úradu v obci Ozdín v okrese Poltár presklená vitrína. Je v nej osadený model skleneného vodovodného potrubia, ktoré už viac ako polstoročie privádza do dediny vodu z neďalekého vodojemu.
viac
18.05.2017
Históriu hrnčiarstva približujú v múzeu desiatky vzácnych predmetov
Už desať rokov zbierajú zamestnanci Obecného úradu v Sušanoch v okrese Poltár artefakty, spojené s tamojšou históriou hrnčiarstva. Úžitková aj ozdobná keramika, niekedy aj viac ako sto rokov stará, tvorí dnes podstatnú časť obecného múzea.
viac
14.10.2018
Samosprávne kraje si definovali prioritné programové oblasti
Rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK8 v druhý októbrový piatok hostila Trenčianska župa. Župani si určili programové priority a zvolili kontrolóra združenia. V hlavných bodoch našli konsenzus.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.87 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.53 %