Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
01.04.2019 02:25

Informatici budú mať pre štúdium modernejšie priestory aj vybavenie


Ilustračná snímka (bsk)


Ďalšie Centrum odborného vzdelávania a prípravy, tentoraz pre oblasť informačných technológií, dostáva reálne kontúry. Buduje sa na Strednej odbornej škole informačných technológií na Hliníckej 1 v Bratislave.


Výsledkom projektu financovaného z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 budú modernejšie priestorové a technické podmienky pre odborné vzdelávanie. Spolufinancovanie župy je vo výške 5 percent.

„Európska únia nie je len ten moloch v Bruseli. Európska únia sú konkrétne projekty ako napríklad tento. Ak by nebolo európskych peňazí, tak ani Bratislavský samosprávny kraj, ani Stredná odborná škola by si niečo také nemohli dovoliť. Ako sa hovorí, keď nemôžeme urobiť nové školy hneď, tak ideme postupne jednu za druhou. Termín ukončenia by mal byť do 2. septembra tento rok. Takže od nového školského roka už prídu študenti tejto školy do vynovených priestorov,“ objasnil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Cieľ projektu „zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“ dosiahne župa vďaka vynoveným priestorom a modernému materiálno - technickému vybaveniu, čo umožní väčšiemu počtu žiakov COVP absolvovať prax v prostredí porovnateľnému so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Zároveň zabezpečiť väčšiemu počtu žiakov prístup k novým priestorom s moderným materiálno - technickým vybavením praktického vyučovania. Projekt zahŕňa rekonštrukciu objektov Budovy školy a Budovy kuchyne s jedálňou, rekonštrukciu interiéru, exteriéru a inžinierskych sietí.

„Bratislavský samosprávny kraj realizuje projekt Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava pre potreby odborného vzdelávania a prispôsobenia sa potrebám pracovného života, praxe. V rámci projektu podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 dochádza k rekonštrukcii Centra odborného vzdelávania a prípravy, kde sa rekonštruuje budova teoretického ako aj odborného vzdelávania, zabezpečuje sa znižovanie energetickej náročnosti budovy, nová kuchyňa, jedáleň a obstarané bude aj nové materiálno-technické vybavenie pre odborné vzdelávanie,“ vyjadril sa Michal Beniač, zástupca riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK. 

Stavebné práce objektu Budovy školy zahŕňajú čiastočnú zmenu dispozičného riešenia na 1.NP až 4.NP, zateplenie obvodového a strešného plášťa, rekonštrukciu podláh v 36 odborných učební, rekonštrukciu podhľadu. Ten bol navrhnutý ako kazetový strop na prekrytie nových rozvodov ústredného kúrenia a elektroinštalácie, ďalej rekonštrukciu povrchov stien, kompletnú rekonštrukciu vykurovacieho systému spolu s rozvodmi kúrenia, zdravotechniky  a elektroinštalácie.  Objekt Budovy kuchyne s jedálňou prešiel čiastočnou zmenou dispozičného riešenia, kedy sa zmenšil predimenzovaný priestor výdajne jedál. Zateplil sa obvodový a strešný plášť, zrekonštruovali sa podlahy, steny a stropy, vykurovací systém, zdravotechnika a vzduchotechnika.

Obstaranie materiálno - technického vybavenia odborného teoretického a praktického vyučovania sa realizuje vytvorením dielní praktického vyučovania, odborných učební na 1. NP - 4. NP (strojového obrábania kovov, základy elektroniky, optické vlákna, CISCO dielňa, informatiky, telekomunikačnej techniky, silnoprúdovej techniky, počítačových sietí) spolu s kompletným zázemím, učební teoretického vyučovania a odborných laboratórií. Všetky učebne budú vybavené moderným materiálno - technickým vybavením, ktoré spĺňajú súčasnú potrebu trhu práce. V rámci  materiálno – technického vybavenia budú v odborných triedach CNC sústruh s vodorovným lôžkom vybavený profesionálnym riadiacim systémom, CNC frézka vybavený profesionálnym riadiacim systémom, Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, digitálny osciloskop, digitálne jazykové laboratórium, pásový schodolez. Priestor kuchyne bol nanovo vybavený univerzálnym robotom, plynovým varným kotlom, plynovou výklopnou panvicou, plynovým sporákom s rúrou, konvektomatom a priebežnou umývačkou.

„Celková rekonštrukcia Budovy školy a Budovy kuchyne s jedálňou bola vo výške 1,6 miliónov eur. Tá zahŕňa aj materiálno-technické vybavenie školy, ktoré je vo výške 300 tisíc eur. Všetko sa už blíži ku koncu. Rekonštrukciu stihneme o dva mesiace skôr ako bolo plánované,“ povedal Pavol Liška, riaditeľ Odboru investícií a verejného obstarávania.

Projekt je financovaný z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. Rozpočet rekonštrukcie a nového materiálno - technického vybavenia priestorov pre odborné vzdelávanie je 1 561 311,58 Eur s DPH a spolufinancovanie župy je vo výške 5 percent.

Autor: (ts-bsk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.07.2016
Na hranici s Rakúskom otvorila NDS nové informačno-predajné miesto
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) otvorila dnes v Jarovciach, na hranici s Rakúskom, nové uvítacie informačno-predajné miesto (IPM) s najvyšším svetovým štandardom.
viac
12.12.2018
Pozývame vás na tradičnú župnú predajnú zabíjačku v strede Petržalky
Organizuje ju Bratislavský samosprávny kraj spoločne so župnou Strednou odbornou školou gastronómie a hotelových služieb na Farského 9 v Bratislave. Cieľom je popularizovať a prezentovať tradičné remeslo mäsiar-údenár.
viac
02.10.2020
Práce na rekonštrukcii Dúbravsko-Karloveskej radiály sa blížia k záveru
Obyvatelia bratislavských mestských častí Karlova Ves a Dúbravka sa čoskoro dočkajú plnohodnotného električkového spojenia s centrom.
viac
21.06.2021
Stredná odborná škola vo Fiľakove sa môže pochváliť špičkovými dielňami
Spolu viac ako 1,1 milióna eur z dvoch projektov sa podarilo získať Strednej odbornej škole - Szakkӧzépiskola Fiľakovo. Z nich kompletne vynovila dielne praktického vyučovania, ktoré dnes slávnostne otvorili. Žiaci sa tak môžu vzdelávať na špičkových strojoch a získať lepšie uplatnenie v praxi.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %