Štvrtok 27.01.2022
Dnes má meniny 
Bohuš
°C
18.08.2021 09:30

VII. Výzva Euroregión Tatry na realizáciu individuálnych mikroprojektov


Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.


Zväzok Euroregión „Tatry“ vyhlásil VII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov.


Výzva je realizovaná v rámci strešného projektu s názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Individuálne mikroprojekty s cezhraničným charakterom môžu predkladať oprávnení žiadatelia v rámci prioritnej osi 3 pod názvom Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Podrobné informácie o oprávnenom území, oprávnených žiadateľoch a podmienkach realizácie mikroprojektu sú dostupné na web stránke Zväzku Euroregión „Tatry“.

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na VII. výzvu*:

Prioritná os 3 – 57 037,19 eur

*výška finančných prostriedkov vyčlenených na spolufinancovanie individuálnych mikroprojektov v štvrtej výzve môže byť zvýšená, v prípade, že sa v realizovaných mikroprojektoch z predchádzajúcich výziev vyskytnú úspory.

Oprávnené územie realizácie mikroprojektov:

Na poľskej strane:

- nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,

- osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,

- krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Na slovenskej strane:

- Prešovský samosprávny kraj: okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),

- Žilinský samosprávny kraj: okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš.

V rámci VII. výzvy finančný príspevok môžu získať len individuálne mikroprojekty:

Individuálny mikroprojekt - výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: min. 2 000,00 eur, max. 50 000,00 eur, maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000,00 eur

Miera spolufinancovania mikroprojektov:

- maximálne 85 %  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,

- maximálne 5 % zo štátneho rozpočtu,

- minimálne 10 % - vlastný vklad mikroprijímateľov.

Termín, spôsob a miesto podávania žiadostí:

Žiadosti vyplnené v poľskom a slovenskom jazyku sa podávajú v elektronickej podobe prostredníctvom on-line aplikácie Generátor žiadostí a vyúčtovaní dostupnej na web stránke: www.e-interreg.eu a v papierovej verzii, ktorú je možné doručiť doporučeným listom, kuriérom alebo osobne do sídla Zväzku Euroregión „Tatry“ najneskôr do 3. 9. 2021 do 15:00 hod. Rozhoduje dátum a čas predloženia papierovej verzie (2 exempláre vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami) v kancelárii Zväzku Euroregión „Tatry“ , ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

Iné dôležité informácie:

1. Vecné zakončenie mikroprojektu nemôže prekročiť 31.12.2021

2. Podrobné informácie týkajúce sa podmienok a kritérií poskytnutia finančného príspevku na mikroprojekty v rámci Programu nájdete v Príručke pre prijímateľa a Príručke pre mikroprijímateľa, dostupné na web stránke www.pwt.euroregion-tatry.eu.

3. Aplikačný balík dokumentov je dostupný na web stránke www.pwt.euroregion-tatry.eu.

4. V súvislosti so súčasnou situáciou súvisiacou s pandémiou COVID-19 sa školenie pre potenciálnych žiadateľov uskutoční formou individuálnych konzultácií v sídle Zväzku Euroregión „Tatry“ po predchádzajúcom dohodnutí termínu stretnutia.

Všetky informácie poskytuje:

Zväzok Euroregión „Tatry”

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

tel.+48 18 266 99 81,

www.pwt.euroregion-tatry.eu

pwt@euroregion-tatry.eu

Autor: (sk.plsk.eu)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.09.2016
BSK: Župa informačným bodom pre cezhraničnú spoluprácu
Bratislavský samosprávny kraj sa stal Infobodom pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (Interreg V-A SK-HU).
viac
13.07.2017
Zachovanie dedičstva Goralov podporí spoločný mikroprojekt s Poľskom
Zachovať a zveľadiť kultúrne dedičstvo poľsko-slovenských Goralov je cieľom spoločného mikroprojektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
viac
17.09.2020
Výzva pre subjekty zo ŽSK z Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020
Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” vyhlásil výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Termín uzávierky je 30. september 2020.
viac
12.01.2021
Na projekty spolupráce s Maďarskom môžu uchádzači získať až 50 000 eur
Miestne samosprávy, školy, cirkvi aj neziskové organizácie môžu ešte tento mesiac žiadať o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Jeden projekt má šancu získať od 20 000 do 50 000 eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %