Piatok 01.03.2024
Dnes má meniny 
Albín
°C
10.11.2016 07:00

Aká bude úhrada poplatkov SOZA?


Logo Slovenského ochranného zväzu autorského.


Začiatkom novembra sa v Senici uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov vybraných samospráv, Združenia miest a obcí Slovenska a Slovenského ochranného zväzu autorského.


Témou bolo vyjasnenie situácie okolo poplatkov a cenníka za autorské práva umelcom, ktoré v obciach a mestách predražujú organizovanie kultúrnych podujatí.

Zástupcovia Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) privítali zorganizovanie spoločného zasadnutia so zástupcami ZMOS. Vysvetlili novú úpravu sadzobníka za autorské poplatky - členstvo SR v Európskej únii, rešpektovanie jej legislatívy, plnenie záväzkov SOZA voči medzinárodným organizáciám ochrany autorských práv. Nezverejňovanie faktúr zdôvodnili tým, že nie sú orgánom verejnej správy, a tým ani povinnou osobou, sú len občianskym združením, ktoré pracuje v súlade so zákonom a pod metodickým dozorom rezortu kultúry. Účastníkov rokovania zo strany samospráv oboznámili s prezentáciou novej web stránky SOZA, ktorá umožňuje rýchlejší kontakt organizátora kultúrnych podujatí so SOZA a s využitím softvérovej aplikácie aj jednoduchšiu elektronickú komunikáciu. Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška na rokovaní zdôraznil, že ZMOS bude žiadať, aby aj SOZA zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám začala zverejňovať faktúry, zmluvy a ďalšie informácie, pretože jej príjmy sú aj z okruhu verejných financií a keď oni môžu kontrolovať samosprávu, ZMOS chce recipročne vedieť, kam idú zaslané finančné prostriedky a v akej výške. Navrhol problém riešiť pre samosprávy paušálnym alebo obdobným poplatkom.

Primátor Senice Branislav Grimm na rokovaní informoval o konkrétnych problémoch, s ktorými sa stretávajú samosprávy pri organizovaní kultúrnych podujatí. Išlo napríklad o to, prečo organizátor až po uskutočnenom podujatí môže požiadať o generálnu, resp. hromadnú licenčnú zľavu, keď vopred má SOZA zaslané všetky potrebné údaje? Prípadne prečo SOZA účtuje poplatky podľa veľkosti kapacity sály a nie podľa skutočne predaných vstupeniek na podujatie, ktoré obce a mestá (organizátori) dokážu SOZA vydokladovať, vyúčtovať. Spôsobuje to zbytočné zvyšovanie cien vstupného. Zároveň sa informoval na dôvod, prečo obce a mestá nemajú spätnú informáciu, kam išli jej peniaze, poplatky.

Záverom rokovania bola všeobecná zhoda na tom, že SOZA pripraví návrh paušálneho riešenia poplatkov za organizovanie kultúrnych podujatí pod záštitou samosprávy. Pre paušálny poplatok by mal mať vypracované kritériá, ktoré by zohľadňovali napr. veľkosť obce podľa počtu obyvateľov, skutočnú naplnenosť kapacity hľadiska na podujatiach, priemerný počet organizovaných podujatí či doterajšiu spoluprácu s obcou/mestom.

Po zaslaní návrhov od SOZA sa uskutoční ďalšie rokovanie s cieľom znížiť poplatky, aby ich výška bola čo najviac objektivizovaná.

 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.12.2019
Nie každá obec musí zvyšovať poplatok za komunálny odpad
Dnes mnohé obce a mestá zvyšujú poplatky za odpad. Iné nie. Aké výšky poplatkov stanovili svojim občanom v dlhodobo cielene triediacich samosprávach Žiaru nad Hronom a Slaskej?
viac
09.06.2020
Ochrana komunálneho majetku v centre pozornosti
Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s podujatiami v regiónoch. Aktuálne pre primátorov, starostov, aj odborných zamestnancov samospráv organizujeme workshopy zamerané na tému majetkových prevodov v rámci režimu - prípady hodné osobitného zreteľa.
viac
20.10.2020
O cenu Európskeho týždňa mobility 2020 bojovali aj samosprávy
Do Európskeho týždňa mobility 2020 sa svojimi aktivitami a trvalými opatreniami zapojilo 55 samospráv. Najaktívnejšou samosprávou sa stala mestská časť Bratislavy – Ružinov, s originálnym podujatím uspelo aj mesto Senec a aj Levoča získala ocenenie v kategórii samospráv Efektívne trvalé opatrenie.
viac
30.11.2020
Znižovanie výdavkov obcí na energetiku
Rozhovor s generálnym riaditeľom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Petrom Blaškovitšom.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %