Piatok 23.02.2024
Dnes má meniny 
Roman, Romana
°C
29.09.2020 02:40

Ďalšie príklady dobrej praxe sú zo Žiliny, Buzitky a Veliat


Snímka z tlačovej besedy.


Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s predstavovaním príkladov dobrej praxe. Tentokrát sa sústredilo na sociálnu ekonomiku.


Žilinská práčovňa - prevádzka sociálno-ekonomického podniku

Zriadenie inkluzívneho sociálneho podniku je veľmi zaujímavým projektom prepájajúcim miestnu a regionálnu samosprávu Žilinského kraja. Kombinuje činnosti vzdelávania, pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľov, obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných s bežnou podnikateľskou činnosťou komerčných subjektov.

Žilinský samosprávny kraj zriadil v Žiline špeciálnu práčovňu, ktorá ľuďom so znevýhodnením dáva šancu na nový začiatok v rámci pracovného uplatnenia. Ide o prvý inkluzívny sociálny podnik určený pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Zriadenie spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o. schválilo zastupiteľstvo Žilinskej župy v roku 2018, reálna činnosť začala od 01. júla 2019.

Aktuálne poskytuje služby v oblasti prania, čistenia a žehlenia odevov, postupne rozšíruje činnosť aj o drobné opravy, maliarske a natieračské práce i kosenie. Prevádzka je umiestnená v priestoroch Spojenej školy internátnej v Žiline, kde v minulosti už práčovňa fungovala. Priestory prešli rekonštrukciou, pribudlo profesionálne vybavenie spolu za viac ako 60 000,- €. Momentálne našlo uplatnenie päť stálych a štyria pomocní pracovníci. Vzhľadom k zdravotnému postihnutiu využívajú skrátené úväzky, prácu na dohodu, sprievod zo zariadení sociálnych služieb, v ktorých žijú. Sociálne podnikanie prepája so školstvom nielen sídlo, ale aj plánované vytvorenie študijného odboru pre domáce práce. Sociálno-ekonomický podnik ŽSK je jediným registrovaným sociálnym podnikom v Žilinskom kraji.

V Buzitke sa osvedčila obecná jedáleň

V malej obci Buzitka v okrese Lučenec inšpiratívnym spôsobom vybavili jednu z mnohých úloh spočívajúcu v poskytovaní sociálnych služieb. Formou využitia prebytočných priestorov priamo v budove obecného úradu prenajali sálu kultúrneho domu na spoločenské podujatia, oslavy, svadby, plesy a vybudovali kuchyňu. Svojpomocne revitalizovali nevyužitý priestor na funkčnú kuchyňu, ktorá poskytuje stravu v prvom rade tým najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva - seniorom a deťom. Postupom času klientelu rozšírili a ponúkli možnosť stravovania návštevníkom alebo turistom, prichádzajúcim do obce. Ekonomické výsledky sa po miernej strate dostavili v nasledujúcom období, dnes obec prevádzkuje jedáleň „bez červených čísiel“. Benefitom je vytvorenie troch stálych a jedného dočasného pracovného miesta.

Dopyt po varenej strave otestovali v prvej fáze prostredníctvom kuchyne materskej školy, tu varili do roku 2016. Na základe pozitívnych skúseností podporených ekonomickým výsledkom využili príležitosť a zriadili jedáleň v priestoroch obecného úradu. Našli dostatok klientov, priemerne zaznamenávajú denný odber na úrovni 80-100 jedál. Ponuku aktualizujú každý týždeň tak, aby obsahovala výber 4 až 5 rôznych jedál Jedálny lístok zverejňujú na webovom sídle i facebookovom profile. Menu predávajú za dostupnú cenu 3,30€, miestnym seniorom navyše poskytujú i dodatočnú zľavu, vďaka ktorej zaplatia iba 2,30 €. Zvyšok dotuje obec v rámci schváleného rozpočtu. Jedáleň disponuje samostatným účtom, z ktorého sa nakupujú potrebné suroviny, platia režijné i personálne výdavky. Momentálne tu našli trvalé zamestnanie traja stáli a jeden dočasný zamestnanec. Dlhodobú udržateľnosť projektu garantuje kladný ekonomický výsledok, atraktívny kultúrny dom je vyhľadávaný pre svadobčanov, jubilantov či hostí v rámci rôznych akcií. Pre ich organizovanie občania preferujú prenájom obecných priestorov, ktoré sú cenovo dostupnejšie ako reštaurácie, penzióny či hotely. Kvalitná kuchyňa je cenným bonusom.

Sociálny podnik vo Veľatoch vyrába brikety

Spoločnosť Thermostav s. r. o. vo Veľatoch z okresu Trebišov bola Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny registrovaná ako sociálny podnik 31. 12. 2018. K tomuto dátumu zaujala obecná eseročka v poradí len ôsme miesto medzi zapísanými sociálnymi podnikmi.

Hlavným predmetom podnikania je poskytovanie služieb v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve a poľovníctve. Ponúkajú opracovanie drevnej hmoty, výrobu komponentov či jednoduchých výrobkov z dreva, korku, kovu, slamy a prútia. Brikety obec využíva pre vlastné potreby, V rámci domácej spotreby palivo využívajú v obci na vykurovanie materskej školy a po vybudovaní novej kotolne aj na vykurovanie kultúrneho domu a obecného úradu, nadprodukcia ide na predaj. K možným zdrojom biomasy patrí lesný urbariát, štátne lesy, zarastené bývalé vinice v okolí či odpad z domácich záhrad. Ďalej uskutočňujú stavby ako aj stavebnú činnosť všeobecne, ponúkajú aj čistiace, upratovacie, administratívne a sociálne služby, či organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných alebo športových podujatí.

„Sociálne podnikanie má svoj sociálno-ekonomický rozmer a ukazuje sa, že samosprávy sa stále viac orientujú na tento druh podnikania, ktoré však nie je výlučne iba o ekonomických kategóriách, ale aj o podaní pomocnej ruky osobám, ktoré majú sťažené podmienky na uplatnenie sa na trhu práce, prípadne sú odkázané od pomoci iných,“ hovorí Branislav Tréger, predseda Združenia miest a obcí Slovenska.

Námety na príklady dobrej praxe pochádzajú zo slovenských miest a obcí a z vlastnej analytickej činnosti národného projektu ModMUS. Rovnako sú vyhľadávané z podnetov, návrhov a informácií z médií. Každý príklad dobrej praxe je predmetom posúdenia expertov - starostov a primátorov s minimálne 8-ročnými skúsenosťami. K príkladom, ktoré sú hodnotiteľmi vysoko ohodnotené, sú spracované manuály s názvom „Kroky k úspechu“, dostupné na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska v rubrike národného projektu „Modernizácia miestnej územnej samosprávy (ModMUS)“, https://npmodmus.zmos.sk/manual-kroky-k-uspechu.html a súčasne  zasielané všetkým samosprávam vrátane poslancov a asociácií pôsobiacich v prostredí miestnej územnej samosprávy.

Ďalšie príklady dobrej praxe budú predstavené o dva mesiace.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.11.2019
Ďalšie príklady dobrej praxe sú z Levoče, Zvolena a Raslavíc
Združenie miest a obcí Slovenska aj koncom jesene pokračuje s predstavovaním príkladov dobrej praxe. Tento krát sa sústredíme na výnimočnosť z Levoče, jedinečnosť Zvolena a inšpiráciu, ktorú ponúkajú Raslavice.
viac
09.01.2020
ZMOS absolvovalo rok podujatí v regiónoch
Koniec a začiatok roka sa zvyčajne spája s bilanciou. Je to ideálne obdobie na objektívne hodnotenie rozhodnutí či aktivít.
viac
29.05.2020
Ďalšie príklady dobrej praxe sú zo Starej Ľubovne, Lendaku a Popradu
Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s predstavovaním príkladov dobrej praxe. Tentokrát sa sústredilo na podporu cestovného ruchu a športu.
viac
11.09.2020
ZMOS skúma vybrané parametre bezpečnej samosprávy
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje ďalší prieskum. Aktuálne sa sústredilo na vybrané parametre bezpečnej samosprávy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.95 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %