Piatok 15.01.2021
Dnes má meniny 
Dobroslav
°C
30.06.2020 03:00

Komora obcí rokovala o pozemkoch, poľnohospodárstve aj financiách


Snímka zdroj: (zmos).


V pondelok 29. júna 2020 sa v Kongresovej sále hotela Patria uskutočnilo rokovanie Komory obcí, ktoré sa zameralo na viaceré témy dotýkajúce sa nielen celej samosprávy, ale aj samotných obcí.


Po otvorení rokovania sa členovia Komory miest venovali „Informácii o procese sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021,” ktorú formou prezentácie uviedla Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR. K tejto téme bola zo strany členov Komory obcí prezentovaná požiadavka na jasné usmernenia s tým, aby bolo zrejmé, že proces samotného sčítania zabezpečujú komisári a nie mestá a obce.

Komora obcí zobrala na vedomie informáciu o procese sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ale aj prezentáciu Ľudmily Ivančíkovej, generálnej riaditeľky sekcie sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR a tiež námety členov Komory obcí k procesu a rizikám procesu sčítania. Zároveň odporúčala priebežne rokovať s vedením ŠÚ SR o všetkých otvorených otázkach v procese sčítania.

K ďalšiemu bodu „Spoločná poľnohospodárska politika a plnenie Programu komplexných pozemkových úprav”, najskôr vystúpil štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR Martin Fecko, ktorý informoval o detailoch prístupu k jednoduchým pozemkovým úpravám a zámerom rezortu pôdohospodárstva v tejto oblasti. Zo strany niektorých členov Komory obcí zazneli požiadavky a priame skúsenosti, ktoré znásobujú význam systematickej práce v oblasti pozemkových úprav. Pri tomto bode zároveň vystúpil aj Emil Macho, prezident SPPK, ktorý informoval o možnostiach spolupráce v oblastiach, ktoré sú potrebné pre agrosektor a rovnako pre rozvoj vidieka.

Všeobecná zhoda Komory obcí bola pri odporúčaní Rade ZMOS požiadať vládu SR:

1) Reálne naštartovať proces vykonávania komplexných pozemkových úprav na celom území SR podľa, vládou SR prijatej koncepcie: „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav SR”,

2) urýchlene ukončiť proces VO na 168 PPÚ (171 k. ú.), ktorý umožní efektívne dočerpať prostriedky z EÚ, z PRV SR 2014 – 2020, ktoré boli na to vyčlenené,

3) prijať novelu zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, ktorá by do praxe zaviedla niektoré veľmi potrebné princípy a vylepšenia nevyhnutné pre rýchlejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie vykonávanie PÚ a

4) podporiť vykonávanie jednoduchých pozemkových úprav, ktoré majú nezastupiteľné miesto v procese majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva špecifických lokalít ako sú: IBV, KBV, priemyselné areály, hospodárske dvory, rómske osady a pod. Určité lokality vyžadujú veľmi rýchle a špecifické riešenia, ktoré nebude možné riešiť len prostredníctvom komplexných pozemkových úprav.

„Aktuálnu informáciu o stave prípravy programového obdobia 2021 – 2027”, uviedol výkonný podpredseda Milan Muška. K materiálu neboli zo strany členov Komory obcí žiadne pripomienky a bod bol všeobecným súhlasom odporúčaný na prerokovanie a schválenie Radou ZMOS.

Posledným bodom rokovania bola téma „Plnenia navrhovaných finančných opatrení zo strany ZMOS voči vláde SR na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID-19”, pri ktorej po úvode predsedu Komory obcí Michala Sýkoru informoval predseda ZMOS Branislav Tréger o doterajších rokovaniach s ministrom financií SR Eduardom Hegerom a predsedom vlády SR Igorom Matovičom k riešeniu výpadkov na príjmoch samospráv.

Výrazná diskusia zo strany členov Komory obcí sa týkala nesúhlasu s tlmočenou predstavou ministra financií a predsedu vlády. Starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi návrh považuje za nedôstojnú ponuku zo strany vlády. Starosta obce Bajerovce Michal Sekerák to v rozprave interpretoval ako vydieranie. Podobne na to reagovali aj ďalší vystupujúci, podľa ktorých pre ZMOS nemôže byť akceptovateľné, aby finančná kompenzácia pre samosprávy v dôsledku výpadku na príjmoch bola sprevádzaná ponukou na pôžičku a podmieňovaná reformou samosprávy o ktorej nemá ZMOS žiadne informácie.

Komora obcí pri tejto téme formulovala vecné postoje, ktoré budú prezentované na dnešnom rokovaní Rady ZMOS, ktorého sa zúčastní aj minister financií SR Eduard Heger.

Rokovanie Komory obcí zvolal a viedol jej predseda a starosta obce Štrba Michal Sýkora.  Na rokovaní sa zúčastnil aj predseda ZMOS Branislav Tréger a prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
17.06.2020
V Sliači zasadne Komora miest
Predseda Komory miest a primátor mesta Šahy Štefan Gregor zvolal rokovanie primátorov miest a starostov mestských častí Bratislavy a Košíc, ktoré sa sústredí na mimoriadne dôležité témy.
viac
01.07.2020
Rada ZMOS rokovala s ministrom Eduardom Hegerom
V poradí 9. rokovanie Rady ZMOS rozhodlo o októbrovom rokovaní 31. snemu ZMOS. Venovalo sa aj aktuálnej situácii a členovia Rady ZMOS tiež diskutovali s ministrom financií SR Eduardom Hegerom.
viac
18.08.2020
Návratná finančná výpomoc
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“.
viac
09.12.2020
B. Tréger: Účinná prevencia je najlepší spôsob predchádzania problémom
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa v utorok (8.12.) zúčastnil rokovania s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavlom Ceľuchom a tiež so zástupcami Prezídia Hasičského a záchranného zboru.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.20 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.75 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.05 %