Nedeľa 21.07.2024
Dnes má meniny 
Daniel
°C
13.06.2023 07:00

Na zelené projekty môžu získať samosprávy, školy i nadácie 3,5 mil. eur


Ilustračná snímka.


Na ochranu prírody a krajiny, rozvoj regiónov národných parkov (NP) a environmentálne vzdelávanie vyčlenilo ministerstvo životného prostredia (MŽP) prostredníctvom Environmentálneho fondu (EF) a Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR viac ako 3,5 milióna eur.


Môžu ich získať samosprávy, školy alebo občianske združenia v štyroch výzvach, ktoré fond otvoril v júni. Informovali o tom v pondelok v Beňuši zástupcovia MŽP, ŠOP a EF.

"Prostredníctvom podpory na ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území NP môžu obce získať 100 000 eur na spracovanie rozvojových dokumentov, podporu rozvoja mäkkého turizmu, zlepšovanie energetickej efektivity verejného osvetlenia alebo budovanie zelenej a modrej infraštruktúry. Cieľom je podporiť ochranu životného prostredia, prírodu rešpektujúci turizmus a kvalitu života občanov žijúcich na území NP," konštatovala štátna tajomníčka MŽP Katarína Butkovská. Alokovaná suma predstavuje milión eur, maximálna výška dotácie je 100 000 eur.

Program ochrany prírody pomáha zasa zlepšiť adekvátnu starostlivosť o chránené územia a ekosystémy na lokálnej úrovni. EF celkovo vyčlenil na túto výzvu 200 000 eur. Maximálna výška dotácie je 10 000 eur pre právnické a 8000 eur pre fyzické osoby.

"Dotácia je určená najmä obciam a združeniam so zameraním na ochranu prírody a krajiny, ale i jednotlivcom, vykonávajúcim v tejto oblasti nekomerčnú činnosť. Medzi nováčikmi v zozname oprávnených žiadateľov sú aj správy NP. V rámci výzvy možno podporiť aktivity zamerané na praktickú ochranu druhov a biotopov, napríklad odstraňovanie sukcesných drevín a rastlín, umiestňovanie vtáčích búdok či liahnísk pre obojživelníky, ale i rozvoj zelenej infraštruktúry a aktivity environmentálnej výchovy," vysvetlil generálny riaditeľ ŠOP Dušan Karaska.

Tretia výzva Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny je určená na zaistenie prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, manažment inváznych nepôvodných druhov, na opatrenia zabezpečujúce priaznivý stav chránených druhov či na prevenciu proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým, ako aj na podporu rozvoja a poslania zoo. Vyčlenených je vyše jedného milióna eur.

Posledná výzva sa týka vytvorenia funkčnej siete štátnych a neštátnych stredísk environmentálnej výchovy a na ňu zameraných projektov. K dispozícii je 1,2 milióna eur, ktoré poslúžia aj na vybudovanie informačných návštevníckych centier v chránených územiach či geoparkoch.

Ako zdôraznil generálny riaditeľ EF Ľubomír Vačok, podmienkou poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre všetky dotačné podpory je finančná spoluúčasť žiadateľa minimálne päť percent celkovej sumy oprávnených nákladov.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.02.2021
Envirofond spolu so ŠOP spustil druhýkrát Program ochrany prírody
Zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody a pozitívny vzťah k nej má Program ochrany prírody. Druhýkrát ho spustil Environmentálny fond v spolupráci so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR. Informovala o tom hovorkyňa ŠOP SR Anna Weissová.
viac
22.11.2021
Štát cez ENVIROFOND nedostatočne podporuje ochranu životného prostredia
Environmentálny fond, ktorý financuje projekty ochrany životného prostredia, je málo efektívny a má tiež rezervy v oblasti transparentnosti, napr. pri zverejňovaní výziev či pri hodnotení projektov.
viac
20.02.2023
EF poskytne podporu obciam v oblasti ochrany ovzdušia
Environmentálny fond (EF) poskytne pomoc v oblasti ochrany ovzdušia. Žiadatelia sa môžu uchádzať o dotáciu do 17. apríla. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a propagácie EF Tamara Lesná.
viac
28.07.2023
Obce môžu získať dotáciu na ochranu kontajnerových stojísk pred medveďom
Obce môžu získať z Environmentálneho fondu dotáciu na preventívne opatrenia proti škodám spôsobeným medveďom hnedým. Žiadosti na zabezpečenie kontajnerových stojísk prijíma fond do 16. augusta.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %