Štvrtok 20.06.2024
Dnes má meniny 
Valéria
°C
18.08.2023 03:20

Nakladanie s odpadom má na starosti nová firma, časť úloh plní mesto


Ilustračná snímka: (tasr).


Odpadové hospodárstvo v Lučenci má od začiatku augusta na starosti nová firma. Vo verejnom obstarávaní uspela spoločnosť KOSIT WEST, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu týkajúcu sa zberu a prepravy odpadov na najbližšie štyri roky.


Časť úloh v rámci odpadového hospodárstva zabezpečuje samospráva vo vlastnej réžii. Uviedla to hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.

Zmluvu so spoločnosťou KOSIT WEST vo výške viac ako 2,3 milióna eur uzavrelo mesto po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom (MsZ) koncom júla. Firma má podľa zmluvy zabezpečovať zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu, vývoz uličných smetných košov a polopodzemných kontajnerov, zber separovaného odpadu či prevádzku zberného dvora.

"Spoločnosť MEPOS, ktorá doposiaľ služby zabezpečovala, aktuálne do ukončenia zmluvných vzťahov po vzájomnej dohode vyváža separované zložky ako papier, plast či sklo a prevádzkuje zberný dvor na Fiľakovskej ceste. Po ukončení zmluvných vzťahov bude aj tieto služby zabezpečovať firma KOSIT WEST, a to najneskôr od 1. januára 2024," priblížila Baboľová.

Samospráva súčasne od augusta vo vlastnej réžii zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a veľkoobjemového odpadu. "Mesto tieto služby zabezpečuje s tromi posádkami a štyrmi vlastnými vozidlami, ktoré získalo prostredníctvom eurofondov. V blízkej dobe obdrží ďalšie vozidlo, ktoré taktiež získalo prostredníctvom eurofondov," dodala hovorkyňa mesta s tým, že vďaka dotáciám samospráva v uplynulých rokoch vybudovala i kompostáreň s technickým vybavením.

Za uzavretie zmluvy s novým poskytovateľom služieb v oblasti odpadového hospodárstva na júlovom zasadnutí MsZ hlasovalo desať z 19 prítomných poslancov mesta, proti bolo sedem. Podľa poslankyne Renáty Endrödyovej vzniklo v súvislosti so súťažou na nového dodávateľa služieb v odpadovom hospodárstve množstvo nezodpovedaných otázok, ktoré mesto transparentne a otvorene nekomunikovalo poslancom, ani obyvateľom mesta.

"Nový poskytovateľ služby ponúkol síce v súťaži najnižšiu cenu, ale zatiaľ vieme o ňom, že nemá dostatok personálneho ani technického vybavenia na to, aby službu poskytoval v rovnakej kvalite, ako ju doteraz mestu poskytovala spoločnosť MEPOS, v ktorej mesto prostredníctvom svojej spoločnosti SPOOL vlastní nadpolovičný obchodný podiel. Takisto nebolo odkomunikované, či a kde má víťaz súťaže zabezpečené nejaké zázemie, napríklad priestory pre administratívu, parkovanie vozidiel a podobne," uviedla Endrödyová. Ako dodala, nespokojnosť u verejnosti vyvolalo i množstvo nevyvezených smetných košov v prvé dni vývozu v réžii novej firmy.

Spoločnosť KOSIT WEST v stanovisku vysvetlila, že v súčasnosti je v nábehovej fáze realizácie služieb odpadového hospodárstva v meste Lučenec. "Máme plne k dispozícii zvozovú techniku, voľné pracovné pozície sú obsadzované uchádzačmi z Lučenca. Zároveň intenzívne koordinujeme s mestom zosúladenie harmonogramu a optimalizáciu trás zberových vozidiel tak, aby bol zber a odvoz odpadu v Lučenci rýchlejší a efektívnejší," skonštatovala riaditeľka predaja spoločnosti Katarína Mandalová s tým, že zlepšenie po nábehovej fáze by sa malo prejaviť v najbližších dňoch.

Mesto v súvislosti s verejným obstarávaním tvrdí, že súťaž prebehla v súlade so zákonom a zapojili sa do nej dve spoločnosti. "Keďže rozhodujúcim faktorom bola cena, verejné obstarávanie vyhrala firma KOSIT WEST so sumou nižšou oproti ponuke firmy MEPOS o 1 134 559,3 eura. Po ukončení verejného obstarávania ani jeden z uchádzačov nepodal námietky a mestské zastupiteľstvo podpis zmluvy s výhercom schválilo," vysvetlila Baboľová.

V rámci odpadového hospodárstva budú poslanci mesta Lučenec v najbližších mesiacoch rokovať aj o všeobecne záväznom nariadení, ktoré určí výšku poplatku za odpady na rok 2024. Tú podľa samosprávy pozitívne ovplyvní práve nižšia vysúťažená cena za služby v oblasti nakladania s odpadom, negatívny vplyv však bude mať štátom nariadené zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred skládkovaním, zvýšené výdavky za skládkovanie či prípadné zavedenie triedeného zberu textílií.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.11.2016
Rada ZMOS riešila aj skládkovanie a zrušenú výzvu
Pripravovaná novela zákona, ktorá hovorí o tom, že by sa malo čo najmenej odpadov ukladať na skládky a viac separovať, bola jedným z predmetov rokovaní Rady Združenia miesta a obcí Slovenska v Štrbskom Plese, ktorá zasadala 7. a 8. novembra.
viac
27.04.2020
Pri vodnej nádrži Ľadovo vyzbierali 34 vriec odpadu
Správa povodia horného Ipľa v spolupráci s mestom Lučenec vyčistila vodnú nádrž Ľadovo. Spolu naplnili až 34 vriec odpadu, väčšinu ktorého tvorili plastové fľaše a obaly, odhadom 90 %.
viac
08.12.2020
Zber kuchynského odpadu si chce mesto vyskúšať v pilotnom projekte
Mesto Nová Baňa si povinnosť zberu triedeného kuchynského odpadu, ktorý samosprávam vyplýva z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR najneskôr od 1. júla 2021, zrejme vyskúša v pilotnom projekte.
viac
27.01.2021
Nová Baňa sa pripravuje na zber kuchynského odpadu
Mesto Nová Baňa chce so zberom kuchynského odpadu začať začiatkom marca. Od pilotného projektu na jednom sídlisku radnica upustila, zber chce spustiť plošne v rámci celého mesta.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %