Streda 19.06.2024
Dnes má meniny 
Alfréd
°C
26.09.2020 12:35

OP Efektívna verejná správa podporí efektívnosť verejného obstarávania


OP EVS - logo


Dňa 3.septembra nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP s Úradom pre verejné obstarávanie (UVO) k Operačný program Efektívna verejná správa národnému projektu „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“.


Ambíciou národného projektu je docieliť zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti a odhaľovanie konfliktu záujmov ako aj zabezpečenie dlhodobej podpory strategického verejného obstarávania. Úrad identifikoval viaceré oblasti, ktoré si následne určil ako prioritné pre riešenie a zlepšenie, a ktoré priamo vplývajú na činnosť odboru dohľadu, resp. zjednocovanie, harmonizovanie vnútornej rozhodovacej praxe.

Ďalšou témou, ktorou sa UVO chce zaoberať, je potreba využívania strategického verejného obstarávania (zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní a verejné obstarávanie inovácií), resp. nedostatočná motivácia využívať strategické verejné obstarávanie verejnými obstarávateľmi. Strategické verejné obstarávanie prináša do systému verejného obstarávania nástroje, ciele a koncepčné prístupy, ktoré priamo podporujú trvalo udržateľný ekonomický rozvoj podporujúci ochranu životného prostredia, sociálny zmier a podporu ľudských práv. Z tohto dôvodu nie je možné považovať verejné obstarávanie za proces, ktorý upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb alebo uskutočnenie stavebných práv, ale je ho potrebné vnímať ako univerzálny nástroj na riešenie vyššie uvedených spoločenských cieľov, ktorý môžu jednotlivé národné vlády všetkých členských štátov Európskej únie využívať.

Sekundárne politiky sú osobitnou formou verejného obstarávania, v rámci ktorého sa v jeho relevantných krokoch uplatňujú požiadavky, ktoré majú zaistiť, že obstarávaný predmet zákazky, vrátane činností súvisiacich napríklad s jeho dodaním, inštaláciou, prevádzkou a iné bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie, inovácie a/alebo sociálny aspekt. Sekundárne politiky, ako súčasť „strategického verejného obstarávania“, resp. strategické zákonné nástroje vlády Slovenskej republiky si dávajú za cieľ napĺňať takzvané vyššie spoločenské ciele, a to: ochrana životného prostredia, sociálne politiky štátu a podpora vedy a výskumu. Oblasti sekundárnych politík sú európskou komisiou zaradené medzi prioritné a aj svojou podstatou podporujú dlhodobú efektívnosť a účelnosť u obstaraných predmetoch zákaziek. „Som presvedčená, že tento národný projekt pomôže zlepšiť vnímanie problematiky verejného obstarávania ako v očiach orgánov verejnej správy, tak aj hospodárskych subjektov, ktoré vytvárajú zdravú konkurenciu na trhu,“ dodala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková.

Realizácia projektu bude prebiehať celkovo počas obdobia 36 mesiacov a bude podporený z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške sumou 2 154 162,41 EUR.

Autor: (ts-uvo)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.10.2016
Monitorovací výbor pre OP EVS schválil zámery deviatich národných projektov
Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil v piatok (21.10.) predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí.
viac
19.12.2017
Vybudujú proklientsky orientovaný Úrad pre verejné obstarávanie
Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomôže s vybudovaním proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Umožní to národný projekt ÚVO, na ktorý je cez OP EVS vyčlenená suma 1 387 115,71 eur.
viac
19.11.2020
Pozvánka na školenie „Zelené verejné obstarávanie“
Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov / obstarávateľov na školenie Zelené verejné obstarávanie - papier, počítače a vozidlá, ktoré sa uskutoční on-line 27.11.2020 o 9:00 hod.
viac
27.04.2021
Témou nového podcastu ÚVO je problematika zeleného VO
Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalší podcast, a to na tému zeleného verejného obstarávania. Túto problematiku v rámci realizácie národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku približuje Tomáš Slávik z odboru dohľadu na úrade.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %