Streda 24.04.2024
Dnes má meniny 
Juraj
°C
19.02.2021 12:45

ZMOS sa cez Kežmarok sústredil na konkrétne Smart riešenia


Kežmarok. Snímka zdroj: (msú).


Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v podujatiach v regiónoch. Včera, formou online boli predstavené konkrétne Smart riešenia so zaujímavými príkladmi z mesta Kežmarok. Sú užitočné, osvedčili sa, môžu byť inšpiráciou pre ďalšie mestá a obce.


Verejné osvetlenie s pridanou hodnotou

Združenie miest a obcí Slovenska zrealizovalo medzi štatutárnymi predstaviteľmi miest a obcí prieskum vo vzťahu k verejnému osvetleniu.

Podľa primátorov a starostov je verejné osvetlenie, ktorým sú osvetlené verejné priestory samozrejmosťou v  99,6 % samospráv. Respondenti zároveň uviedli, že 97,5 % verejných priestorov je vybavených funkčným verejným osvetlením. Celkovo 79,6 % primátorov a starostov odpovedalo „áno“ na otázku: „Je Vaša obec, prípadne mesto dostatočne osvetlené?“. Nedostatočné osvetlenie má podľa nich 14,8 % samospráv a  vyjadriť sa nevedelo 5,6 % respondentov. Spokojnosť s technickým stavom verejného osvetlenia konštatovalo 46,5 % respondentov. Podľa 4,1 % je potrebná rekonštrukcia, ktorú aj realizujú. Ďalších 8,4 % starostov a primátorov v prieskume avizovalo, že plánujú jeho konštrukciu. Celkovo 30,3 % uviedlo, že rekonštrukcia verejného osvetlenia je potrebná, ale nemajú dostatočné finančné prostriedky. Iné hodnotenie technického stavu vyjadrilo 8,4 % opýtaných a k otázke sa nevedelo vyjadriť 2,3 % primátorov a starostov zaradených do prieskumu.

Podľa najvyšších predstaviteľov miest a obcí ide o finančne náročnú službu. Presnejšie, 25,2 % dotazovaných konštatovalo, že prevádzka verejného osvetlenia je finančne veľmi náročná služba. Za mierne finančne náročnú ju považuje 59,6 % primátorov a starostov. Pre 10,7% nie je finančne vôbec náročná a 4,5 % opýtaných to nevedelo posúdiť. Okrem toho z prieskumu vieme, že podľa 82,3 % primátorov a starostov má verejné osvetlenie hlavný vplyv na bezpečnosť v uliciach. Celkovo 15 % je presvedčených, že má iba menší vplyv na bezpečnosť. O žiadnom vplyve na bezpečnosť je presvedčených iba 1,2 % respondentov. Podľa 0,2 % primátorov a starostov verejné osvetlenie v noci podporuje kriminalitu a iné postoje uviedlo zvyšných 0,8 % opýtaných.

Prieskum ZMOS sledoval aj osvetlenie priechodov pre chodcov. Podľa 40,3 % opýtaných sú v ich samosprávach priechody pre chodcov, ktoré nie sú osvetlené. Celkovo 22,6 % konštatovalo, že má osvetlené všetky priechody. Iba niektoré priechody má osvetlených 16 % samospráv. Na otázku nevedelo odpovedať 4,8 % primátorov a starostov.

Tieto dáta spolu s technologickými možnosťami vnímame ako cestu k zvýšeniu bezpečnosti, ochrane zdravia aj majetku v mestách a obciach. ZMOS na tieto fakty prihliadal pri tvorbe programu a definovaní cieľov workshopu.

Ján Ferenčák: Cieľom bola dlhodobá vízia, ktorú postupne napĺňame

„Keď hovoríme o inovatívnych riešeniach, musíme hovoriť o víziách. Bez vízie sa nikde nepohneme. Tou našou bolo stať sa lídrom SMART GREEN CITY KEŽMAROK,“ hovorí primátor Kežmarku Ján Ferenčák, ktorý ďalej konkretizuje: „Vypracovali sme komplexný dokument, pričom inšpiráciu sme hľadali nielen doma, ale aj vo svete. Týka sa všetkých oblastí života mesta, vrátane jeho dopadov na obyvateľov. Ide o oblasti dopravy, energetiky, odpadového hospodárstva, vzdelávania, zdravotníctva, zefektívnenia služieb verejnej správy, zmiernenia dopadov zmeny klímy na život v meste, parkovania, bezpečnosti, monitoringu dát a ich zverejňovania na otvorenej platforme mesta či dobudovanie jednotnej ekonomiky mesta. Začali sme pritom úplne jednoducho, konektivitou. Ak chcete fungovať na dátach, musíte mať dostatočné pripojenie. Rozhodnutie bolo prejsť kompletne na optické pripojenie a dnes hovoríme o gigovej sieti. A keďže digitálne technológie nie sú hmatateľné, veľké úsilie venujeme aj informovaniu ľudí.“

Po predstavení aktivít mesta Jánom Ferenčákom sa účastníci sústredili na postoje samospráv k problematike verejného osvetlenia a bezpečnej samospráve z reprezentatívneho prieskumu ZMOS, ktoré uviedol Michal Kaliňák, gestor národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy. S expertom v oblasti Smart Eduardom Kačíkom sa účastníci workshopu venovali téme využitia verejného osvetlenia v energetike mesta, tiež štúdii využiteľnosti infraštruktúry verejného osvetlenia na zavádzanie Smart cities služieb a  stĺpom verejného osvetlenia ako nosičom užitočných funkcií. Ďalšou témou stretnutia boli skúsenosti z Českej republiky a riešenia z Kežmarku. Táto téma patrila českému hosťovi Jiřímu Tencařovi, expertovi na Smart riešenia. Pred diskusiou a formulovaním záverov sa účastníci oboznámili s inovatívnym technologickým riešením proti COVID – 19 v školách a zariadeniach sociálnych služieb, čo bolo témou ďalšieho experta v oblasti Smart riešení a to Richarda Kačíka.

Workshop bol súčasťou podujatí zameraných na problematiku Smart ako nástroja modernizácie miestnej územnej samosprávy. Podujatie je organizované v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je podporený operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Všetky prezentácie vrátane úspešných príkladov z Kežmarku sú súčasťou verejnej dostupných prezentácií, ktoré sú k dispozícii na web stránke Združenia miest a obcí Slovenska.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.07.2020
V Dudinciach sa konalo podujatie venované kúpeľníctvu
Kúpeľné mesto Dudince hostilo celodenné podujatie venované aktuálnym problémom kúpeľníctva a smart riešeniam. Ďalšie sa uskutoční koncom augusta v Piešťanoch.
viac
11.08.2020
Smart riešenia na princípe zdieľania
Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje ďalší zaujímavý workshop. Výpovednú hodnotu pripravovaného podujatia znásobuje jeho zameranie aj témy prednášajúcich expertov.
viac
09.12.2020
Výzva na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na energetický audit a prípravu projektu garantovanej energetickej služby.
viac
29.03.2021
Problematika odpadov dominuje v každej samospráve
Ako nastaviť logistiku na zber kuchynských odpadov? Ktoré samosprávy ponúkajú inšpiráciu pre ostatné? V čom máme spoločné problémy so samosprávami v Čechách? Aj na tieto otázky zazneli na piatkovom workshope, ktorý organizoval ZMOS, konkrétne odpovede.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.17 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.81 %