Nedeľa 27.05.2018
Dnes má meniny 
Iveta
18°C Bratislava
14.04.2017 03:00

Ako postupovať voči podnikateľovi, ktorý nedodržiava VZN obce


Ilustračná snímka. Zdroj www.odkazprestarostu.sk


Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová zo Združenia miest a obcí Slovenska.


Otázka:

Podnikateľ v našej obci dlhodobo nedodržiava prevádzkové hodiny v miestnom pohostinstve, čím porušuje všeobecne záväzné nariadenie obce. Obyvatelia obce sa na rušenie nočného pokoja opakovane sťažujú. Starosta obce v minulosti niekoľkokrát tohto podnikateľa upozornil na potrebu dodržiavania prevádzkových hodín, no bezvýsledne. Nevidíme preto inú možnosť nápravy, len uložiť tomuto podnikateľovi pokutu.

Pokutu sme ešte neukladali, preto nevieme, ako v tomto prípade postupovať. Potrebujeme najmä vedieť, či je obec aj v tomto prípade povinná svoje rozhodnutie odôvodniť a či je proti nemu možné podať odvolanie. A ak áno, či sme povinní poučiť podnikateľa o mieste, kde a dokedy sa odvolanie podáva.

Odpoveď:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) umožňuje obci uložiť podľa § 27b pokutu za správny delikt, ktorého sa môže dopustiť výlučne právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Právnickou osobou pritom nemusí byť nevyhnutne podnikateľský subjekt. Obec totiž môže sankcionovať aj iné kategórie právnických osôb, napr. občianske združenia, nadácie a podobne. Dovoľujem si podotknúť, že obec nemôže na základe uvedeného paragrafu v žiadnom prípade uložiť pokutu fyzickej osobe – nepodnikateľovi. Úmyslom zákonodarcu bolo dať obci možnosť sankcionovať predovšetkým podnikateľské subjekty za činnosti, ktoré sú v rozpore so záujmami obce a jej obyvateľov. Opakované a dlhodobé nedodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia obce zo strany podnikateľa a rušenie nočného pokoja spôsobované svojvoľným predlžovaním prevádzkových hodín miestneho pohostinstva, ktoré uvádzate v otázke, je, podľa môjho názoru, bezpochyby správnym deliktom.

Pri určovaní výšky pokuty, ktorá môže byť podľa zákona o obecnom zriadení maximálne v sume ...

Viac v Obecných novinách č. 13-14/2017 na str. 21.

Autor: JUDr. Daniela FRANZENOVÁ, Kancelária ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.11.2016
Zákon neumožňuje obecnému zastupiteľstvu určiť starostovi jeho zástupcu
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
27.01.2017
Obec a vyvlastnenie pozemku na výstavbu obecnej stavby
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová zo Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
14.02.2017
Plat starostu sa vždy určuje dopredu, nie spätne
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová zo Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
24.11.2017
Právo poslanca obecného zastupiteľstva na interpeláciu
Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.36 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.62 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.02 %