Utorok 22.01.2019
Dnes má meniny 
Zora
-7°C Bratislava
09.02.2017 10:52

Z 10. rokovania Rady Združenia miest a obcí Slovenska


Snímka: (st)


Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zvolal v poradí 10. rokovanie Rady ZMOS. Uskutočnilo sa 7. a 8. februára 2017 v Kongresovej miestnosti hotela Sorea Trigan v Štrbskom Plese.


Po otvorení a voľbe návrhovej komisie nasledovala prezentácia produktov a služieb spoločnosti Industry Light. Ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová následne informovala o vyhodnotení plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS. Aktuálne informácie z legislatívneho procesu predložili výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány. Predseda ZMOS Michal Sýkora členov rady informoval o záveroch rokovania predstaviteľov ZMOS s predsedom vlády SR Robertom Ficom.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa zúčastnil ďalšieho bodu rokovania, a to aktuálnej situácie v oblasti školstva s dôrazom na odmeňovanie, pričom tento bod bol spojený so stanoviskom k Národnému programu rozvoja a výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko.“

Podpredseda ZMOS Štefan Bieľak uviedol návrh ďalšieho postupu prípravy novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov. Informáciu o príprave návrhu novelizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám členom Rady ZMOS predložil výkonný podpredseda Milan Muška. Podpredseda ZMOS Ľubomír Lőrincz a výkonný podpredseda združenia Jozef Turčány informovali o záveroch odborných konferencií ZMOS v oblasti elektronických služieb a v oblasti odpadového hospodárstva. Produkty a služby Slovenskej sporiteľne predstavila riaditeľka odboru Globálne transakčné bankovníctvo Ivica Bachledová.

Druhý rokovací deň otvorila prezentácia produktov a služieb spoločnosti Deliver Doors, s. r. o. a informácia ústrednej riaditeľky Kancelárie ZMOS Anny Labátovej o príprave a organizačnom zabezpečení 28. snemu ZMOS. Výkonný podpredseda združenia Milan Muška predložil stanovisko ZMOS k Národnému akčnému plánu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 a informáciu o súčasnom stave procesu implementácie eurofondov v programovom období 2014 – 2020. Následne predsedovia sekcií informovali o aktualitách z činnosti odborných sekcií. Predseda ZMOS Michal Sýkora členom Rady ZMOS predložil informáciu o podpísanej Dohode o spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy. V poradí 18. bod rokovania sa týkal informácie o výsledku rokovania predstaviteľov ZMOS so Slovenským pozemkovým fondom, po ktorom sa Rada ZMOS zaoberala návrhom Memoranda o spolupráci Asociácie reklamy a Združenia miest a obcí Slovenska. Po bode rôzne bolo 10. rokovanie Rady ZMOS ukončené.

Autor: (zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.04.2016
Dominovali prípravy 27. snemu ZMOS a tézy pre programové vyhlásenie vlády SR
Štrbské Pleso – 6. apríl 2016 - Predseda ZMOS Michal Sýkora zvolal 6. rokovanie Rady ZMOS. Uskutočnilo sa 5. a 6. apríla 2016 v Štrbskom Plese. Dvojdňový program rokovania tvorilo 21 bodov, medzi ktorými dominovali prípravy 27. snemu ZMOS a tézy pre programové vyhlásenie vlády SR 2016 - 2020.
viac
13.04.2017
Rada ZMOS rokovala o sociálnych problémoch, zdravotníctve i miestnych daniach
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska zvolal pred májovým snemom združenia v poradí 11. rokovanie Rady ZMOS. O význame prerokovaných tém napovedá aj účasť ministra zdravotníctva Tomáša Druckera a štátneho tajomníka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislava Ondruša.
viac
28.06.2017
Zasadala Rada Združenia miest a obcí Slovenska
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zvolal na 27. a 28. júna 2017 v poradí 12. rokovanie Rady ZMOS. Na rokovaní dominovalo školstvo, zdravotníctvo a financie.
viac
22.09.2017
Systém informatizácie by mal na celom Slovensku fungovať do piatich rokov
Princíp jedenkrát a dosť v oblasti informatizácie na úradoch by mal v súčasnosti platiť v Slovenskej republike už v 2100 mestách a obciach. V priebehu ďalších piatich rokov by to malo byť na území celého Slovenska. Uviedol to na tlačovej konferencii ZMOS výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.58 %