Pondelok 27.05.2024
Dnes má meniny 
Iveta
°C
14.05.2021 03:15

Ďalšie príklady dobrej praxe sú z Košíc, Lučenca a Strážskeho


Snímka zdroj: (ZMOS).


Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s predstavovaním príkladov dobrej praxe. Tentokrát sa sústredíme na situáciu vyvolanú koronakrízou a inšpiratívne riešenia z konkrétnych samospráv.


V Košiciach spustili službu domácej starostlivosti a výučby

Premeny spoločnosti počas koronavírusu v oblasti vzdelávania vytvárajú výzvu k hľadaniu nových ciest prípravy populácie pre život. Uzavretie škôl, vynútený prechod na inú formu vyučovania v dôsledku pandémie bol bezprecedentnou situáciou minimálne v moderných dejinách slovenského školstva. Dištančná forma výuky preveruje všetkých aktérov, pedagógov, žiakov, rodičov aj zriaďovateľov. Prístup ku vzdelaniu patrí medzi základné ústavné práva, bez rozdielu národnosti, vierovyznania alebo akéhokoľvek iného kritéria. Košice našli riešenie pomoci rodičom zamestnaným vo sfére kritickej infraštruktúry, v prvej línii boja proti pandémii, ktorých pracovné nasadenie neumožňuje adekvátny priestor učiť vlastné deti.

Ide o projekt domácej starostlivosti a výučby, ktorá smerovala práve k školopovinným deťom zdravotníkov, záchranárov, policajtov, bezpečnostných zložiek, vodičov, všetkých, ktorí pomáhajú mestu zvládnuť krízovú situáciu. Oddelenie školstva disponuje, pre nasadenie do služby, zoznamom desiatok pedagógov z materských či základných škôl, centier voľného času i školských klubov. Po uzavretí škôl zostalo doma množstvo pedagogických zamestnancov. Podstata spočíva vo využití potenciálu dočasne voľných pedagogických pracovníkov na individuálne vyučovanie žiakov v domácnostiach v čase, keď sú ich rodičia maximálne vyťažení v náročnom zamestnaní, často v 12-hodinových pracovných smenách. Týmto opatrením mesto aspoň čiastočne pomohlo kľúčovým zamestnancom s plnením dôležitých rodičovských povinností.

Lučenec organizuje virtuálne bežecké preteky

V aktuálnej situácii reštrikcií trvajúcich vo svete od roku 2020 čelia obyvatelia veľmi zložitej situácii po stránke fyzickej i duševnej. Nápadom, ako aspoň sporadicky dostať ľudí na čerstvý vzduch, vyčistiť hlavy od negatívnych myšlienok, vzbudiť súťažného ducha, no dodržať pritom protipandemické opatrenia, zaujali zodpovední v Lučenci. Tradičný májový Beh o pohár Domu Matice slovenskej organizujú virtuálnou formou. Bežci mali týždeň na absolvovanie vyznačenej trate vedúcej územím miestneho parku, vyhodnotenie prebehlo na základe zaslaných údajov o dosiahnutých časoch.

Trasou pretekov bol vyznačený približne dvojkilometrový okruh v mestskom parku. Po absolvovaní stačilo záujemcom zaslať snímok obrazovky zariadenia s vyznačenou trasou a dosiahnutým časom. Bežci, ktorí nedisponovali primeraným vybavením, dostali možnosť nahlásiť čas aj bez toho. Organizátori, veriac na férový prístup, poctivosť účastníkov, preto vykonávali iba náhodné kontroly časov. Na odbehnutie dostali bežci celý jeden týždeň, súťaž skončila 10. mája úderom polnoci. Veľmi dôležitý pre úspech celého podujatia bol flexibilný prístup, dobre zvládnutý manažment, jasne vypracovaný pokyn s pravidlami i vhodná komunikácia na sociálnej sieti.

Potravinová linka pomoci slúži ľuďom v Strážskom

Ukázala sa silná angažovanosť samospráv v prvej línii protipandemického boja. Inovatívne, flexibilne, ochotne dokážu ponúkať portfólio nevyhnutných služieb pre svojich obyvateľov čeliacich neočakávanej a nepriaznivej situácii spôsobenej nie vlastnou vinnou.

Príklad dobrej praxe Strážskeho a ďalších desiatok podobne ústretových samospráv pre izolovaných občanov predstavuje dôležitú službu. Tí už pri objednaní nákupu komunikujú, v čase dodania majú každodenný stereotyp aspoň niečím spestrený. Z pohľadu lokálnej ekonomiky samospráva preferuje nutnosť nakupovať u miestnych predajcov, ktorí privítajú pomoc v podobe rastúcich tržieb.

Mesto zriadilo špeciálnu potravinovú linku pomoci na nákupy, jej prostredníctvom si môžu pomôcť všetci, ktorí z vážnych dôvodov nedokážu obstarať nákup vo vlastnej réžii. Najskôr zmapovali osamelo žijúcich, ktorých počty postupne rozširujú obyvatelia v karanténe a infikovaní - chorí. Logistiku nákupov nastavili na frekvenciu dva razy týždenne. Službu propagujú na vlastnej webstránke. Samotná linka funguje počas pracovných dní v čase od 09.00 do 12.00 hod na telefónnych číslach pevnej siete i mobilného operátora. Donášku potravín, základných hygienických potrieb umožňujú nahlásiť nonstop formou SMS správy na mobilné číslo alebo e-mailom na predvolenej adrese. Občan platí len za samotný nákup, dovoz hradí samospráva, pričom doručovanie realizujú dobrovoľníci, prípadne mestská polícia, terénny sociálny pracovník vždy v utorok a piatok, výnimočne aj v iné dni.

„Pravidelne predstavujeme príklady dobrej praxe. Kvôli koronakríze sme sa sústredili na inšpiratívne riešenia samospráv. Ukazuje sa, že presne tento prístup sa mimoriadne osvedčil a pomohol ľuďom. Každú z týchto aktivít vnímame ako užitočnú, udržateľnú a samozrejme aj inšpiratívnu,“ konštatuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

Námety na príklady dobrej praxe pochádzajú zo slovenských miest a obcí z vlastnej analytickej činnosti národného projektu ModMUS. Každý príklad dobrej praxe je predmetom posúdenia hodnotiacej komisie, v ktorej pôsobia starostovia a primátori s minimálne 8-ročnými skúsenosťami. Ku každému z príkladov, ktorý je komisiou vysoko ohodnotený, je spracovaný manuál s názvom „Kroky k úspechu“, dostupný na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska v rubrike národného projektu „Modernizácia miestnej územnej samosprávy (ModMUS)“ TU a súčasne zasielaný všetkým samosprávam vrátane poslancov a asociácií pôsobiacich v prostredí miestnej územnej samosprávy.

Ďalšie príklady dobrej praxe budú predstavené o dva mesiace a vzídu z hodnotení členov hodnotiacej komisie. 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.10.2020
Pilotný ročník projektu ELoGE otvorený
Dobrý úradník, akreditovaný partner Rady Európy, v rámci realizácie projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných zorganizoval v dňoch 10. a 11. septembra v Bratislave úvodné zasadnutia s členmi Platformy národných partnerov ako aj participujúcimi samosprávami.
viac
23.11.2020
Informácia k tvorbe rozpočtov
Mestá a obce vstupujú do obdobia tvorby rozpočtov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, ako základného nástroja finančného riadenia miest a obcí.
viac
04.11.2021
ZMOS analyzuje miestne dane a poplatky
Združenie miest a obcí Slovenska spracováva ďalšiu, pre samosprávu mimoriadne užitočnú analýzu. Pripravovaná analýza sa sústredí na miestne dane a poplatky ako nástroj na skvalitnenie života obyvateľov miest a obcí.
viac
27.12.2021
ZMOS počas roka prinášal inšpiráciu dobrej praxe
Združenie miest a obcí Slovenska počas končiaceho roka predstavilo 12 príkladov dobrej praxe. Každý z nich je príkladom úspešného, inovatívneho a udržateľného riešenia, ktoré môže inšpirovať ostatné samosprávy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %