Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
21.03.2022 07:45

Komuniké z 12. rokovania Rady ZMOS


Snímka zdroj: (ZMOS).


V poradí 12. zasadnutie Rady Združenia miest a obcí Slovenska sa venovalo témam, ktoré sú v aktuálnom období mimoriadne dôležité z hľadiska činnosti miestnej územnej samosprávy.


Rada ZMOS najskôr zobrala na vedomie vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení. Následne schválila úhradu prevádzkových nákladov DEUS príspevkom miest zapojených do IS DCOM, a to formou mimoriadneho členského príspevku (v zmysle Stanov ZMOS), vo výške 0,40 eura na jedného obyvateľa mesta a rok. Ako smerodajný pre výpočet sa berie počet obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Ďalším bodom rokovania bola informácia o predstavení partnerov ZMOS, ktorá bola členmi Rady ZMOS zobratá na vedomie. Rada tiuež zobrala na vedomie ústnu informáciu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ľubomíra Andrassyho k viacerým témam z hľadiska kontrolnej činnosti NKÚ. Rovnako zobrala na vedomie aj ústnu informáciu generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa k MAS. Ďalším bodom rokovania bolo vystúpenie splnomocnenca vlády SR pre marginalizované rómske komunity Jána Hera, ktorá bola rovnako zobratá na vedomie. Rokovania Rady sa tiež zúčastnila riaditeľka odboru dozoru a kontroly Úradu pre reguláciu hazardných hier Ľuboslava Fekiačová, ktorá informovala o činnosti úradu a spolupráci so samosprávami.

Rada ZMOS tiež zobrala na vedomie informáciu o realizácii petičnej akcie za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby a rovnako aj informáciu k aktivitám ZMOS v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorej súčastou bola diskusia k aktuálnym témam. Na tie bude reflektovať aprílové rokovanie Rady ZMOS za účasti ekonomických analytikov. 

V súvislosti s aktuálnou informáciou k nastavovaniu EŠIF a Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky Rada ZMOS žiada: a) navýšenie alokácie na Integrovanú územnú stratégiu 2021 – 2027, b) podporu administratívnych a odborných kapacít na subregionálnej úrovni, c) výrazné zjednodušenie postupov a procesov v schvaľovaní projektov Integrovanej územnej investícií. 

Rada ZMOS tiež zobrala na vedomie informáciu o činnosti odborných sekcií Rady ZMOS, informáciu o výsledku rokovaní Komory miest a Komory obcí a schválila rozpočet ZMOS na rok 2022. 

V bode rôzne schválila pána Richard Brosa, zastupujúceho starostu obce Demänovská Dolina, za člena Sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS. Tiež schválila doplnenie Sekcie informatizácie o pani Katarínu Leškovú a pána Vladimíra Raučinu, pani  Eriku Kusyovú. K poslaneckému návrhu o zmene pravidiel odčlenenia časti obce schválila zásadné stanovisko: nesúhlasí s poslaneckým návrhom zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení o zmene pravidiel odčlenenia časti obce; žiada Kanceláriu ZMOS, aby komunikovala s navrhovateľmi a poslancami NR SR za účelom stiahnutia návrhu alebo jeho odmietnutia. Rada ZMOS tiež schválila finančný príspevok na organizáciu futbalového medzinárodného futbalového turnaja starostov a zloženiu futbalových tímov. Zobrala na vedomie informáciu Slovenského poľovníckeho zväzu o riešení situácie s premnožením zvierat. Okrem toho zobrala na vedomie informáciu o aktuálnej situácii v Dobrovoľnom hasičskom zbore obcí. 

Členmi návrhovej komisie boli Janka Stupňanová, starostka obce Konská, Roman Súkeník, starosta obce Zemianske Sady a Ján Šufliarsky, primátor mesta Detva. 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.09.2020
Komuniké z Predsedníctva ZMOS a Rady ZMOS
V poradí 6. zasadnutie Predsedníctva ZMOS sa uskutočnilo tesne pred rokovaním Rady ZMOS. Mnohé jeho závery boli následne prerokované na popoludňajšom rokovaní Rady ZMOS.
viac
13.09.2023
Komuniké zo 4. zasadnutia Rady ZMOS
Na včerajšom rokovaní sa Rada ZMOS venovala a prijala uznesenia k viacerým dôležitým témam miestnych samospráv. Prerokovala návrh stanov združenia, ktoré budú predložené mimoriadnemu snemu ZMOS 20. 9. 2023 a za účasti ministra regionálneho rozvoja P. Balíka prerokovala regionálne eurofondy.
viac
07.12.2023
Komuniké z rokovania Rady Združenia miest a obcí Slovenska
Rada Združenia miest a obcí Slovenska v zastúpení 133 predstaviteľov členských miest a obcí delegovaných 62 regionálnymi združeniami miest a obcí v území na sa zišla na zasadnutí vo Zvolene, ktoré sa uskutočnilo 5. - 6. decembra 2023.
viac
01.02.2024
Sociálni partneri ZMOS a RÚZ o spolupráci v Aliancii sektorových rád
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik sa stretol s generálnym sekretárom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martinom Hoštákom k témam sociálneho dialógu, spolupráci v rámci novozriadenej Aliancie sektorových rád a k ďalším spoločným témam spolupráce.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %