Sobota 09.12.2023
Dnes má meniny 
Izabela
°C
21.03.2022 07:45

Komuniké z 12. rokovania Rady ZMOS


Snímka zdroj: (ZMOS).


V poradí 12. zasadnutie Rady Združenia miest a obcí Slovenska sa venovalo témam, ktoré sú v aktuálnom období mimoriadne dôležité z hľadiska činnosti miestnej územnej samosprávy.


Rada ZMOS najskôr zobrala na vedomie vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení. Následne schválila úhradu prevádzkových nákladov DEUS príspevkom miest zapojených do IS DCOM, a to formou mimoriadneho členského príspevku (v zmysle Stanov ZMOS), vo výške 0,40 eura na jedného obyvateľa mesta a rok. Ako smerodajný pre výpočet sa berie počet obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Ďalším bodom rokovania bola informácia o predstavení partnerov ZMOS, ktorá bola členmi Rady ZMOS zobratá na vedomie. Rada tiuež zobrala na vedomie ústnu informáciu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ľubomíra Andrassyho k viacerým témam z hľadiska kontrolnej činnosti NKÚ. Rovnako zobrala na vedomie aj ústnu informáciu generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa k MAS. Ďalším bodom rokovania bolo vystúpenie splnomocnenca vlády SR pre marginalizované rómske komunity Jána Hera, ktorá bola rovnako zobratá na vedomie. Rokovania Rady sa tiež zúčastnila riaditeľka odboru dozoru a kontroly Úradu pre reguláciu hazardných hier Ľuboslava Fekiačová, ktorá informovala o činnosti úradu a spolupráci so samosprávami.

Rada ZMOS tiež zobrala na vedomie informáciu o realizácii petičnej akcie za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby a rovnako aj informáciu k aktivitám ZMOS v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorej súčastou bola diskusia k aktuálnym témam. Na tie bude reflektovať aprílové rokovanie Rady ZMOS za účasti ekonomických analytikov. 

V súvislosti s aktuálnou informáciou k nastavovaniu EŠIF a Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky Rada ZMOS žiada: a) navýšenie alokácie na Integrovanú územnú stratégiu 2021 – 2027, b) podporu administratívnych a odborných kapacít na subregionálnej úrovni, c) výrazné zjednodušenie postupov a procesov v schvaľovaní projektov Integrovanej územnej investícií. 

Rada ZMOS tiež zobrala na vedomie informáciu o činnosti odborných sekcií Rady ZMOS, informáciu o výsledku rokovaní Komory miest a Komory obcí a schválila rozpočet ZMOS na rok 2022. 

V bode rôzne schválila pána Richard Brosa, zastupujúceho starostu obce Demänovská Dolina, za člena Sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS. Tiež schválila doplnenie Sekcie informatizácie o pani Katarínu Leškovú a pána Vladimíra Raučinu, pani  Eriku Kusyovú. K poslaneckému návrhu o zmene pravidiel odčlenenia časti obce schválila zásadné stanovisko: nesúhlasí s poslaneckým návrhom zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení o zmene pravidiel odčlenenia časti obce; žiada Kanceláriu ZMOS, aby komunikovala s navrhovateľmi a poslancami NR SR za účelom stiahnutia návrhu alebo jeho odmietnutia. Rada ZMOS tiež schválila finančný príspevok na organizáciu futbalového medzinárodného futbalového turnaja starostov a zloženiu futbalových tímov. Zobrala na vedomie informáciu Slovenského poľovníckeho zväzu o riešení situácie s premnožením zvierat. Okrem toho zobrala na vedomie informáciu o aktuálnej situácii v Dobrovoľnom hasičskom zbore obcí. 

Členmi návrhovej komisie boli Janka Stupňanová, starostka obce Konská, Roman Súkeník, starosta obce Zemianske Sady a Ján Šufliarsky, primátor mesta Detva. 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.12.2020
Komuniké zo 7. rokovania Predsedníctva ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na včerajší deň (17. 12) v poradí 7. rokovanie Predsedníctva ZMOS. Kľúčovými témami boli ekonomika, eurofondy aj aktuálna legislatíva.
viac
14.07.2021
Sekcia dopravy rokovala za účasti štátneho tajomníka Jaroslava Kmeťa
V priestoroch Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska sa v utorok (13. 7.) uskutočnilo rokovanie odbornej sekcie dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky Rady ZMOS.
viac
14.07.2023
Štvrté online zasadnutie Rady ZMOS k mimoriadnej téme
Online rokovanie Rady ZMOS sa uskutočnilo k prerokovaniu stanoviska združenia k zrušeniu spoločného rokovania predsedu vlády SR zo zástupcami územnej samosprávy zo strany predsedu vlády SR, ktoré sa malo uskutočniť v stredu o 9:00 hod na Úrade vlády SR.
viac
07.12.2023
Komuniké z rokovania Rady Združenia miest a obcí Slovenska
Rada Združenia miest a obcí Slovenska v zastúpení 133 predstaviteľov členských miest a obcí delegovaných 62 regionálnymi združeniami miest a obcí v území na sa zišla na zasadnutí vo Zvolene, ktoré sa uskutočnilo 5. - 6. decembra 2023.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %