Piatok 14.06.2024
Dnes má meniny 
Vasil
°C
18.12.2020 11:30

Komuniké zo 7. rokovania Predsedníctva ZMOS


Logo ZMOS.


Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na včerajší deň (17. 12) v poradí 7. rokovanie Predsedníctva ZMOS. Kľúčovými témami boli ekonomika, eurofondy aj aktuálna legislatíva.


Predsedníctvo ZMOS sa po prerokovaní informácie o priebežnom plnení úloh z uznesení Rady ZMOS venovali rozpočtu. Najskôr informácii o rozpočte verejnej správy na roky 2021 – 2023, ktorú zobrali na vedomie, a následne tiež zobrali na vedomie informáciu k financovaniu miest a obcí v roku 2021 – dopady schválenej legislatívy. Predsedníctvo tiež zobralo na vedomie informáciu k úprave kompetencií v oblasti taxi služieb, pričom k tejto téme bude ZMOS komunikovať s mestami a obcami, ktoré majú priame skúsenosti s touto formou prepravy ľudí.

Predsedníctvo ZMOS tiež prerokovalo informáciu k zmenám v oblasti cestovného ruchu, kde súhlasilo podporným stanoviskom ZMOS pre OOCR, aby spadali pod schému štátnej pomoci na podporu cestovného ruchu. V tejto súvislosti primátor Piešťan Peter Jančovič navrhol, aby ZMOS rokoval s ministerstvom financií v súvislosti s výpadkami v príjmoch, ktoré podľa jeho slov nie je možné klieštiť na úroveň výpadku príjmu z výnosu dane z príjmu fyzických osôb, ale v prípade kúpeľných miest a samospráv výrazne sa orientujúcich na cestovný ruch je nevyhnutné brať do úvahy aj výpadky na príjmoch z dane z ubytovania a výpadok z príjmov z divident. Predsedníctvo ZMOS tento návrh akceptovalo a ZMOS vstúpi do rokovaní z rezortom financií. Okrem toho bolo informované o príprave podpisu memoranda s AOCR a aktivitách Kancelárie ZMOS v oblasti cestovného ruchu vrátane výsledkov rokovaní súvisiacich so vznikom agentúry pre cestovný ruch.

Predsedníctvo ZMOS zároveň prerokovalo informáciu o výsledkoch kolektívneho vyjednávania o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2020 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 a súhlasilo s jej podpisom predsedom ZMOS.

Ďalším bodom rokovania predsedníctva bola informácia o stave prípravy Partnerskej dohody 2021 – 2027. Predsedníctvo danú informáciu zobralo na vedomie, pričom žiada o alokáciu zdrojov EŠIF na IÚS zo všetkých prioritných cieľov Partnerskej dohody 2021 – 2027, aby sa o finálnych projektových návrhoch IÚS schválených na financovanie rozhodovalo len na úrovni Rady partnerstva.

Špeciálna pozornosť bola venovaná informácii k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Predsedníctvo ZMOS odporúčalo uplatniť pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania na základe odporúčania Predsedníctva ZMOS, podnetov od predsedov regionálnych združení a podnetov od členov jednotlivých odborných sekcií Rady ZMOS.  

K vyhodnoteniu pripomienok ZMOS k Stratégii Slovensko 2030 Predsedníctvo ZMOS žiada Radu ZMOS, aby prostredníctvom príslušnej odbornej sekcie sledovala a podieľala sa na príprave nového zákona o regionálnom rozvoji.

Predsedníctvom ZMOS tiež prerokovalo informáciu k návrhu plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2021, pričom uložilo predsedom odborných sekcií Rady ZMOS a tajomníkom odborných sekcií Rady ZMOS využiť informácie z návrhu plánu práce na rokovaniach odborných sekcií.      

Predsedníctvom ZMOS na návrh Ľubomíra Lörincza, starostu obce Santovka schválilo uznesenie podľa ktorého „oceňuje prínos Ing. Adriána Belánika v procese informatizácie samosprávy a rozvoja IS DCOM. ZMOS požaduje pokračovanie rozvoja a rozširovania projektu DCOM v zmysle schválenej Stratégie informatizácie miestnej územnej samosprávy.“

Rokovania Predsedníctva ZMOS sa zúčastnil Lukáš Baňacký, starosta bratislavskej mestskej časti Lamač, ktorý ZMOS zastupuje na rokovaniach Ústredného krízového štábu. Informoval o priebehu rokovaní a výsledkoch tlmočenia podnetov z územia. V tejto súvislosti reagoval Jaroslav Hlinka, starosta košickej mestskej časti Juh, ktorý informoval o liste primátora Košíc Jaroslava Polačeka v súvislosti s nedostatočnou refundáciou oprávnených výdavkov Košíc vynaložených v rámci celoplošného testovania. Predsedníctvo ZMOS vyjadrilo podporu tejto aktivite s tým, že prostredníctvom svojho zastúpenia na Ústrednom krízovom štábe bude danú vec riešiť.

Spravodajcom v poradí 7. rokovania Predsedníctva ZMOS bol Peter Vajda, starosta obce Nededza. Rokovanie sa uskutočnilo z dôvodu epidemiologickej situácie formou on-line.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.07.2020
Rada ZMOS rokovala s ministrom Eduardom Hegerom
V poradí 9. rokovanie Rady ZMOS rozhodlo o októbrovom rokovaní 31. snemu ZMOS. Venovalo sa aj aktuálnej situácii a členovia Rady ZMOS tiež diskutovali s ministrom financií SR Eduardom Hegerom.
viac
23.09.2020
Komuniké z Predsedníctva ZMOS a Rady ZMOS
V poradí 6. zasadnutie Predsedníctva ZMOS sa uskutočnilo tesne pred rokovaním Rady ZMOS. Mnohé jeho závery boli následne prerokované na popoludňajšom rokovaní Rady ZMOS.
viac
15.12.2020
Vo štvrtok bude rokovať Predsedníctvo ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na štvrtok 17. decembra rokovanie Predsedníctva ZMOS. V súvislosti s epidemiologickou situáciou sa uskutoční formou on-line, avšak k mimoriadne aktuálnym témam. Napríklad k ekonomike, financiám, aj aktuálnej legislatíve.
viac
07.12.2023
Komuniké z rokovania Rady Združenia miest a obcí Slovenska
Rada Združenia miest a obcí Slovenska v zastúpení 133 predstaviteľov členských miest a obcí delegovaných 62 regionálnymi združeniami miest a obcí v území na sa zišla na zasadnutí vo Zvolene, ktoré sa uskutočnilo 5. - 6. decembra 2023.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.15 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.70 %